Maak kans op maximaal €25.000 startkapitaal

Ben jij een sociaal betrokken ondernemer? En start jij een nieuw initiatief dat werkaanbod creëert voor werknemers met verstandelijke, fysieke of psychische beperkingen? Dan ben je aan het juiste adres!

Pitch jouw idee aan onze jury van Dragons en maak kans op maximaal €25.000 startkapitaal.  Schrijf je hier in >.  Benieuwd naar eerdere winnaars? Lees hun verhalen hier.

Verloop verkiezing

 • Stap 1: Schrijf je voor 1 januari 2019 in met jouw pitch via dit formulier
 • Stap 2: De jury beoordeelt alle inzendingen uiterlijk 7 januari
 • Stap 3: De jury gaat van 7 tot en met 11 januari 2019 op bezoek bij de 5 beste ondernemers/pitches
 • Stap 4: De jury bepaalt uiterlijk 17 januari een top 3
 • Stap 5: Op 24 januari neemt de Top 3 plaats op het podium voor de finale!

Waar let de jury op?

 • Mate van integratie met de maatschappij / verankering in de lokale samenleving
 • Levensvatbaarheid van het gepresenteerde idee en de onderneming die het idee aandraagt.
 • Duurzaamheid van het gepresenteerde idee en de onderneming die het idee aandraagt.
 • Rendement (aantal werkplekken vs investering)
 • Mate waarin de onderneming innovatief is
 • Welke doelgroep aan het werk geholpen wordt

Spelregels

 • Het betreft een nieuw initiatief
 • Het nieuwe initiatief creëert een substantieel aantal werkplekken voor werknemers met forse verstandelijke, fysieke of psychische beperkingen
 • Het nieuwe initiatief heeft een levensvatbare bedrijfsopzet
 • ANBI status bij aanvrager is een pre
 • Er is sprake van een sluitende financiering (inclusief startkapitaal Dragon’s Den)
 • De maximale bijdrage van het NCOD/Interwerk Fonds per initiatief is 25.000 euro per initiatief. Dit betreft een gift.

Waarom de NCOD/Interwerk Dragon’s Den?
De Wajong wordt ‘uitgekleed’ en is deels verplaatst naar de Participatiewet. De WSW gaat op in de Participatiewet en de beschikbare beschut werkplekken gaan landelijk terug van 90.000 naar 30.000. Voor (toekomstige) werknemers met verstandelijke, fysieke of psychische beperkingen is het steeds moeilijker om werk te vinden. Ook vanuit de Wmo wordt voor deze doelgroep een vorm van arbeid  steeds kariger, omdat ook hier de gemeentelijke budgetten beperkt zijn.

De (Rijk)overheid stuurt aan op meer zelfredzaamheid, maatschappelijke en private initiatieven om ook voor deze doelgroep banen te organiseren.

Steeds meer initiatieven komen met een concreet aanbod voor deze doelgroep. Vaak zijn dit private initiatieven die met instrumenten en subsidies vanuit de gemeente zelf de broek ophouden. Vanuit het NCOD/Interwerk Fonds en ‘Op naar de 100.000 banen’ willen we graag een stimulans vormen voor initiatieven die werkgelegenheid creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt door hun beperking.

Over ons
Op naar de 100.000 banen
‘Op naar de 100.000 banen’ is een overkoepelende wegwijzer die werkgevers ondersteunt om banen voor mensen met een arbeidsbeperking te realiseren. In het Sociaal Akkoord is afgesproken dat werkgevers de komende jaren voor 100.000 extra banen zorgen. Om dit mogelijk te maken, moet er veel gebeuren! Daarom zijn wij vanuit VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland dit project gestart. Hiermee ondersteunen wij u zodat we kunnen inzetten op een arbeidsmarkt waarin iedereen zijn of haar talenten en capaciteiten kan benutten.

NCOD Interwerk
NCOD en Interwerk (Advies & Detachering) richten zich op het praktisch en doelgericht ondersteunen van de overheid, semi-overheid en non-profit organisaties. Kijk voor meer informatie op www.ncod.nl en www.interwerk.nl. Met zo’n 160 enthousiaste medewerkers helpen en adviseren we onze klanten optimaal.

Meer informatie over het fonds (MVO)?
Neem contact op met: