NCOD_0020_people-office-group-team

HRM

HRM

“Uw HRM ons talent”

NCOD - HRM

De juiste medewerker, op het juiste moment, op de juiste plaats. HRM-professionals van NCOD bouwen samen met u op resultaatgerichte wijze aan de overheidsorganisatie van de toekomst. We kijken hoe u het meeste rendement uit het aanwezige talent kunt halen. Wij helpen uw organisatie en medewerkers verder!

Onze adviseurs 

Onze adviseurs zijn enthousiaste, deskundige en betrokken HR-professionals die zich snel verbinden met mensen en organisaties en graag de handen uit de mouwen steken. Ze bieden een frisse blik op strategie, ontwikkeling en uitvoering  van uw HRM. Het zijn betrokken samenwerkingspartners die vraagstukken op integrale manier benaderen. Op inspirerende en daadkrachtige manier nemen zij mens en organisatie mee in de door u gewenste ontwikkeling. De adviseurs houden hun kennis, inzicht en vaardigheden voortdurend op peil en delen dit graag met anderen. Onze adviseurs kunnen worden ingezet voor specifieke opdrachten, projecten en voor het tijdelijk invullen van (vacante) plekken.

Onze projecten

We bieden expertise en deskundigheid op advisering in het brede HR vakgebied. Daarnaast verzorgen wij ook interim management en voeren we verschillende projecten uit.  Voorbeelden van actuele projecten van NCOD HRM zijn:

  • Begeleiden en adviseren van organisatie ontwikkelingstrajecten / fusies en reorganisaties 
  • Harmoniseren van arbeidsvoorwaarden en rechtsposities in het kader van ambtelijke fusies en gemeentelijke herindelingen 
  • Het ontwikkelen en implementeren van (strategisch) HR-beleid 
  • Het ontwikkelen en beschrijven van werkprocessen ·  
  • Strategische personeelsplanningsprojecten (SPP)
  • Coördinatie en lidmaatschap van plaatsingscommissies  
  • Functiebeschrijvings- en waarderingstrajecten (HR21) 

ONZE MENSEN

We zijn trots op onze medewerkers. Hieronder stellen we er graag een aantal voor.

George le Fèbre
“Mijn kennis en ervaring mogen delen, maar ook nieuwe kennis en ervaring mogen opdoen. Dat maakt NCOD voor mij mogelijk.”
Lida Droog
“Het werken bij verschillende opdrachtgevers levert elke keer nieuwe inzichten op. Zo behoud je een open en frisse blik die bijdraagt aan de ontwikkeling van de organisatie en die van jezelf!”
Marianne ten Veen - van den Berg
“Snel toegevoegde waarde bieden bij wisselende opdrachtgevers met diverse veranderopgaven. Daar word ik blij van!”

Onze specialiteiten:

Advisering – arbeidsvoorwaarden en rechtspositie – werving & selectie –  begeleiding MD trajecten / teamdagen / heisessies – E-HRM – SPP – strategisch HRM-beleid – organisatie ontwikkelingstrajecten – begeleiding plaatsingsprocedures –  harmonisatie arbeidsvoorwaarden – HR21 

Functies die wij kunnen invullen:

Allround HRM-adviseur, Beleidsmedewerker HRM, Arbeids-juridisch adviseur, Organisatieadviseur Interim manager, Teamleider, Coördinator, Projectleider (bijv. reorganisatie- en fusietrajecten, E-HRM),  lid van plaatsingscommissie.

KUNNEN WE IETS VOOR U BETEKENEN?

Neem contact op met:

Carla van Engelen
Human Resource Management
MailadresLinkedIn
Robert Ouwerkerk
Human Resource Management
MailadresLinkedIn

ARTIKELEN

Nieuwsbrief NCOD