NCOD, adviseur, Babet Veldhuizen, digitalisering, informatiemanagement

ICT Campus binnen de FoodValley

Adviseur Babet Veldhuizen begeleidt het programma ICT Campus, een programma binnen de FoodValley (Wageningen, Ede, Veenendaal, Barneveld, Nijkerk e.o.).

Wat is de ICT Campus?

ICT Campus faciliteert regionale samenwerkingen tussen bedrijfsleven, overheid en onderwijs. De campus verbindt deze partijen om elkaar te versterken en te inspireren. De ICT Campus richt zich vooral op een innovatief ICT-klimaat met crossovers binnen Food, Health en Tech. Zo kan er een voedingsbodem ontstaan voor innovatie, top ICT-onderwijs, ICT-banen, een optimaal vestigingsklimaat en zo een snelle groei van Veenendaal en omgeving als ICT-sector.

Wat is jouw rol in het programma?

Binnen ICT Campus ben ik verantwoordelijk voor de pilots die opgestart zijn n.a.v. het eerste #Disruptive FoodValley event in 2018 en ben ik actief betrokken bij verschillende ICT Campus projecten. Ik houd mij onder andere bezig met het opzetten van innovatieve pilots rondom blockchain, smart mobility en het slim gebruiken van data, het opzetten van een ICT in de Wolken programma voor het onderwijs en innovatieve toepassingen in de binnenstad. Vanaf 2019 ga ik mij richten op de organisatie van het volgende #DisruptiveFoodValley event en het verder uitbouwen van de pilots en de samenwerking binnen de FoodValley.

Je organiseerde een conferentie over disruptieve technologie. Wat waren voor jouzelf belangrijke inzichten uit de dag?

Mijn belangrijkste inzicht is hoe belangrijk het is voor gemeenten om in deze opwaartse beweging ook zelf voortgang te maken. Verdiep je in de technologische ontwikkelingen, denk na over de mogelijke impact van zo’n ontwikkeling op jou als gemeente en experimenteer! Aan de slag met disruptieve technologie is mogelijk voor elke gemeente, hoe groot of hoe klein ook. Kleine, schaalbare oplossingen kunnen net zo bruikbaar zijn als grote en complexe pilot trajecten.

Veenendaal gaat een pilot organiseren rond Smart Mobility. Wat houdt dat in?

Veenendaal heeft ervoor gekozen om een pilot te doen binnen het thema Smart City op het onderwerp Smart Mobility. Om Veenendaal ook in de toekomst bereikbaar, veilig en leefbaar te houden, willen we de kansen benutten die nieuwe informatie- en communicatietechnologieën bieden. Doel van de pilot is om inzicht te verkrijgen in de verplaatsingsbewegingen op de ‘last mile’ met als doel om inwoners en bezoekers van Veenendaal meer keuzevrijheid en zekerheid te geven in vervoerskeuze en in te zetten op een afname van (vervuilend) verkeer. Dit levert baten op voor burgers en ondernemers (kortere reistijd, minder wachttijd, meer zekerheid), en voor de stad (duurzamer en leefbaarder).

Onze artikelen automatisch in de mailbox ontvangen? Neem hier een abonnement op onze nieuwsbrief