Inburgering, 2020, voorbereiding, inburgering2020

Inburgering in 2020 op de schop: waarom wachten?

Het inburgeringsstelsel is te ingewikkeld en niet effectief. De inburgering gaat daarom drastisch op de schop. De vermoedelijke ingangsdatum van de nieuwe inburgeringswet is 1 juli 2020, maar zoals de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid in 2015 al aangaf, valt er geen tijd te verliezen.

Kern van de wetswijziging

Minister Koolmees heeft aangekondigd dat de regie op de inburgering verschuift van de statushouder naar de gemeente. Doel van deze wetswijziging is dat nieuwkomers meteen aan het werk gaan en ondertussen de taal leren. Gemeenten gaan inburgeringslessen inkopen, worden verantwoordelijk voor een Plan Inburgering en Participatie en moeten een brede intake gaan vormgeven.

De regie op inburgering nu al versterken?

Gemeenten krijgen een grotere regierol bij de bevordering van arbeidsparticipatie van nieuwkomers. Het is belangrijk dat een gemeente inzicht heeft in wat werkt en hoe regie op inburgering te voeren is. Wachten op het nieuwe inburgeringsstelsel is geen optie, en bovendien is dit niet nodig. Binnen het huidige stelsel zijn er tal van mogelijkheden om de grip op inburgering te versterken.

Vijf tips vanuit NCOD | Interwerk om dit alvast vorm te geven:

  1. Stel direct bij de start van de inburgeringsverplichting samen met de inburgeraar één integraal plan op. Werk en het leren van de taal worden daarin samengevoegd en omgezet naar haalbare doelen op de korte termijn.
  2. Bied faciliteiten en praktische ondersteuning als er binnen een traject iets wijzigt. Bijvoorbeeld wanneer de overstap van dagonderwijs naar avondonderwijs gemaakt moet worden. Stop de begeleiding niet op het moment dat de uitkering eindigt, maar geef de statushouder tijd om te wennen aan de nieuwe situatie.
  3. Wees actief betrokken bij het lokale en regionale inburgeringsaanbod. Creëer maximale flexibiliteit zodat de gestelde doelen ook praktisch realiseerbaar zijn.
  4. Zorg voor een gepaste stok achter de deur waardoor inactief gedrag consequenties heeft op de korte termijn en niet pas na drie jaar.
  5. Vertel de statushouder een eenduidige boodschap zodat duidelijk is wat er wordt verwacht en hoe hulp geboden wordt om van het integratieproces een succes te maken.

Wilt u ook niet wachten tot 2020 maar nu al aan de slag gaan? Neem contact op met één van de adviseurs van NCOD | Interwerk. Wij gaan het gesprek graag met u aan. 

Anne van de Langemheen | Senior Adviseur
M 0620469899 | E annevandelangemheen@interwerk.nl

Roland Smorenberg | Senior Adviseur
M 0616515251 | E rolandsmorenberg@interwerk.nl

Herman Rijks | Adviseur
M 0611282644 | E hermanrijks@interwerk.nl

Onze artikelen automatisch in de mailbox ontvangen? Neem hier een abonnement op onze nieuwsbrief