DE VOLGENDE KENNISDAG

4 APRIL 2019

KENNISDAG

NCOD Interwerk Kennisdag, evenement
NCOD Interwerk Kennisdag, evenement
NCOD Interwerk Kennisdag, evenement
NCOD Interwerk Kennisdag, evenement

Nieuwe overheid | nieuwe ambtenaar | right to challenge | maatschappelijke polarisatie | burgerdeskundige | burgerbegrotingen | wijkdeals | burgerakkoord | ambtenaar 2.0 | burger initiatief | interactieve beleid

Op 29 maart 2018 stond onze vorige kennisdag gepland. Een dag vol inspirerende sprekers en workshops. De Kennisdag had als rode draad: de nieuwe overheid, nieuwe ambtenaar in 2020. Hieronder ziet u het programma van deze dag. De volgende editie vindt plaats op 4 april 2019. Reserveer deze datum alvast in uw agenda. Via onze nieuwsbrief houden we u op de hoogte wanneer u zich weer kunt inschrijven. Aanmelden voor de nieuwsbrief kan hier >.

Reacties van bezoekers:
‘Ik neem de volgende keer sowieso collega’s mee, vond het erg leuk en leerzaam!’
‘Goede sprekers van hoog niveau, met informatie die aankomt bij aanwezigen.’
‘Bedankt voor de zeer inspirerende dag! Ik had er behoefte aan!’
‘De opbouw van de dag was goed. Erg goed georganiseerd.’
‘Veel informatie kunnen ophalen en goede ideeën kunnen opdoen.’

Programma van 2018

 • 9:00 Inloop
 • 9:30 Start/opening door Nico van den Bergh
 • 9:45 Mathieu Weggeman | Leidinggeven aan professionals? Niet doen!

Meer informatie

Mathieu Weggeman is hoogleraar Organisatiekunde, in het bijzonder Innovatie Management aan de Technische Universiteit in Eindhoven. Zijn bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar het leidinggeven aan professionals, strategieformulering, het realiseren van collectieve ambitie in teams en organisaties en de werkwijzen en het waardensystemen van de nieuwe generatie. Hij is de schrijver van het boek “Leiding geven aan professionals? Niet doen!

Foto (c) Speakers Academy – Walter Kallenbach

 • 10:15 Paul Smit | De veranderende overheid en het effect op de ambtenaar en zijn brein

Meer informatie

Filosoof/cabaratier Paul Smit studeerde af op de ‘evolutie van het menselijk bewustzijn’. Met humor, interactie en concrete voorbeelden geeft Paul de nieuwste inzichten vanuit de psychologie, filosofie en neurowetenschap. Hij neemt u mee in het brein van de ambtenaar in een veranderende omgeving.

 • 10:45 Pauze
 • 11:15 Eerste ronde workshops/masterclass
 • 12:30 Lunch
 • 13:30 Tweede ronde workshops/masterclass
 • 14:45 Pauze
 • 15:00 Harry Glotzbach | Afsluiting

Meer informatie

Lachen om jezelf kan zo verhelderend zijn. Comedian Harry Glotzbach kijkt met een frisse blik naar de nieuwe overheid. Vaak zitten mensen in hun werkomgeving helemaal ingebakken in terminologie en werkwijzen. Dingen die voor de betrokkenen gesneden koek zijn, maar voor iemand van buitenaf heel verwarrend over kunnen komen. Een scherpe, betrokken, actuele, inhoudelijke en confronterende analyse, maar vooral lekker lachen!

 • 15:30 Netwerkborrel

Onze masterclasses en workshops van 2018 

Masterclass: Je wordt wat je doet: coaching en zelfmanagement - Roos Vonk

Voor iedereen die zichzelf een oppepper wil geven om tot zelfontwikkeling te komen, om nu eens écht problemen aan te pakken en werk te maken van je plannen en dromen, en meer algemeen, je leven in eigen hand te nemen.

Spreker: Prof. dr. Roos Vonk is hoogleraar psychologie, spreker/trainer en auteur. Ze combineert haar brede kennis van menselijk gedrag met humor, herkenbaarheid en een no-nonsens-benadering. Ze is ervan overtuigd dat mensen veel leuker én effectiever kunnen zijn, als ze meer inzicht zouden hebben in de werking van hun eigen psyche en die van anderen.

Foto (c) Linelle Deunk

Masterclass: Disruptieve technologie en een slimme overheid - Joost Broumels (VNG)

Blockchain, big data, kunstmatige intelligentie, drones. Nieuwe technologie verandert de wereld steeds ingrijpender. Overheden wereldwijd innoveren en experimenteren met nieuwe technologieën. En boeken aansprekende resultaten. Hoe pakken ze dat aan? En hoe kan onze overheid er straks uitzien?

Spreker: Joost Broumels is projectmanager Innovatie Sociaal Domein (Initiate) bij VNG. Hij adviseert en helpt gemeenten en samenwerkingsverbanden om zich voor te bereiden op de nieuwe taken op het terrein van jeugdzorg, zorg en welzijn en participatie.

Workshop: Van zaakgericht werken naar digitale netwerken: samenwerken 3.0 - Andra Nijenhuis

Zaakgericht werken kennen we allemaal. De transformaties in het sociaal en ruimtelijk domein vragen echter om digitaal samenwerken in netwerken. Een complexe opgave. Wat is daarvoor nodig? Hoe werk je veilig en toch effectief samen? En hoe kun je een praktische start maken?

Spreker: Andra Nijenhuis

Workshop: Privacy: een open kans voor betere dienstverlening - Jos Baan en Peter Ruijters

De invoering van de AVG vraagt een grondige herziening van het dienstverleningsconcept. Terughoudend omgaan met klantgegevens komt in plaats van het ‘integraal klantbeeld’. We laten zien dat dit geen stap terug, maar juist een kans is om de dienstverlening slimmer en persoonlijker te maken.

Sprekers: Peter Ruijters en Jos Baan

Workshop: Van administratie naar advies - De toekomstige rol van de personeels- en salarisadviseur - Roel Veldhuijsen en Evert van den Brink

Aan de hand van rechtspositionele, fiscale- en technische ontwikkelen gaan we in een praktische workshop aan het werk om de veranderende taakinhoud van de personeels- en salarisadviseur vorm te geven. De beheersmatige en administratieve werkzaamheden verminderen en maken plaats voor specialistische adviezen. Wat heeft u in uw werk nodig aan knowhow om dit uit te voeren?

Sprekers: Roel Veldhuijsen en Evert van den Brink

Workshop: Teams van de toekomst - Linda Thoen

“Niet loslaten, maar anders vasthouden”. – Hoe gaan we om met de vele wisselingen in ons team? – We moeten meer doen met minder mensen, hoe lossen we dat op? – Hoe integreren we de nieuwe technologie in onze bestaanswijze als team? Om teams van de toekomst succesvolle teams te maken is een mindshift nodig. Bent u nieuwsgierig hoe deze veranderende dynamiek er in de praktijk uitziet? Dan nodigen we u graag uit op de workshop teams van de toekomst!

Spreker: Linda Thoen, partner HRD professionals

Workshop: Toegang Sociaal Domein 2.0 - Johan van der Zee en Jolanda van Egmond

De Toegang van het sociaal domein krijgt overal vorm en inhoud. Na de decentralisatie is meer ruimte ontstaan om stil te staan bij resultaat en werkwijze. In deze workshop nemen we u mee in een beproefde methode om de Toegang te evalueren en stappen verder te brengen in integraal samenwerken.

Sprekers: Johan van der Zee & Jolanda van Egmond

Workshop: Fit for the Future - Monique van Eeuwijk

Neem jij de goede acties om ‘fit’ te zijn? Fit betekent voorbereiden op verandering in plaats van reageren op verandering. Dit vergt inzicht in principes die voor inzetbaarheid zorgen. In deze sessie leer je hoe je actief kunt anticiperen op (toekomstige) veranderingen voor een goede fit for the future.

Spreker: Monique van Eeuwijk, coach bij Binnenzaken Coaching en Training

Workshop: Missie Mars - Gert-Jan van Baal

‘Stel dat we onze samenleving opnieuw kunnen inrichten. Met de ideeën en technologie van nu. Hoe zou de publieke sector er dan uit kunnen zien? Nu we op weg gaan naar Mars doet die mogelijkheid zich misschien voor. In de workshop gaan de deelnemers zelf een ‘virtual reality’ontwerp maken voor de Mars Missie en ervaringen opdoen met nieuwe technologie. Wie heeft er bijvoorbeeld al eens gevlogen met een Drone?

Spreker: Gert-Jan van Baal

Workshop: Datalab. Zelf datagedreven beleid ontwikkelen met open data - Jet Smits

Bouw zelf je dashboard met open data! Ervaar wat het betekent om datagedreven beleid te ontwikkelen. Verbaas je over de rijkdom aan open databestanden en leer wat er bij komt kijken.

Spreker: Jet Smits i.s.m. gemeente Heusden

Workshop: Van beschermd wonen naar wonen met bescherming - Sophie Straatman

Gemeenten willen kwetsbaardere inwoners langer thuis laten wonen. Ingegeven door de visie om te werken aan een inclusieve samenleving of door een financiële noodzaak om dure zorg af te schalen wordt gezocht naar nieuw vormen van wonen in de wijk. In deze workshop krijgt u handvatten en delen de gemeenten Gouda en Zwolle hun tips met u.

Spreker: Sophie Straatman met de gemeente Gouda en Zwolle

Workshop: Integriteit, zet je antenne aan - Marloes van Kalsbeek

De ambtenaar 2020 krijgt te maken ondermijning; vermenging van de onderwereld met de bovenwereld. In deze workshop komt het wettelijk instrumentarium aan bod, maar is vooral ook aandacht voor de vaardigheden om deze antenne te activeren.

Spreker: Marloes van Kalsbeek en Joop van Droffelaar (RIEC)

Workshop: De zin en onzin van (financiële) dashboards in het Sociaal Domein - Thijs Jagersma

In het Sociaal Domein groeit de vraag naar grip op de budgetten, controle en stuurinformatie. Deze verantwoording- en controledrift staat op gespannen voet met de wens om vooral toch te transformeren. Waar de professional ruimte krijgt om fouten te maken, is het systeem van “planning en control” gericht op verantwoording. In deze workshop zullen we deze spanning tussen simpele cijfers en complexe verandering voelbaar maken. We delen graag onze lessen en voorbeelden over het ontwikkelen en gebruiken van dashboard in het Sociaal Domein.

Spreker: Thijs Jagersma

Workshop: De Ruimtecoach: eerst begrijpen, dan begrepen worden - Pierre Schefferlie en Dave Schut

Een belangrijk verbeterdoel van de Omgevingswet is het verankeren van een participatieve aanpak. Beter aansluiten op intiatieven, behoefte en krachten in de samenleving. Maar hoe doe je dat als gemeente? Gemeente Staphorst zet hierin innovatieve stappen, waarbij de rol van de ruimtecoach centraal staat: eerst begrijpen, dan begrepen worden.
Pierre Schefferlie verzorgt een workshop waarin deelnemers concrete stappen zetten in hun eigen transformatie naar Ruimtecoach.

Sprekers: Pierre Schefferlie (trainer/coach bij Public Steps) en Dave Schut