NCODay kennisdag - 4 april 2019:

DE NIEUWE OVERHEID

DAT BEN JIJ!

DE HOOFDSPREKERS IN 2019 WAREN :

Foto Ben Tiggelaar, NCODay Kennisdag

Ben Tiggelaar

Ben Tiggelaar is onafhankelijk schrijver, inspirerend spreker en gedragswetenschapper. Hij bestudeert al ruim 30 jaar de onderwerpen leiderschap en verandering. Zijn streven: individuen en organisaties helpen hun dromen om te zetten in actie. Op een positieve én effectieve manier. Zijn masterclasses zijn in het bedrijfsleven een begrip. Zeer recent heeft hij voormalig president Obama geïnterviewd over leiderschap. Ben zal u meenemen in zijn visie op leiderschap in een tijd van verandering.

Foto Mark Tuitert, NCODay Kennisdag

Mark Tuitert

Mark Tuitert is een enthousiaste en sympathieke schaatser die vol energie een presentatie geeft en vertelt over zijn ervaringen in de schaatssport gekoppeld aan thema’s als ‘de kunst van het pieken’ en ‘hoe haal je het beste uit jezelf’. Hij spreekt gepassioneerd over ‘dromen’ en ‘sterker worden door tegenslagen’. Ook spreekt hij motiverend over (het durven van) keuzes maken, succesvol samenwerken en eigen verantwoordelijkheid. ‘Zoek je eigen grenzen op, durf te falen en buig tegenslagen en onzekerheden om tot een drijvende kracht.’

Jan van Ginkel, spreker, hoofdspreker, keyspeaker, NCOD, Interwerk, advies, detachering, NCODay, evenement, ambtenaren, kennis, delen, inspirerend, kennisdag

Jan van Ginkel

Jan van Ginkel is loco-provinciesecretaris en concerndirecteur van de provincie Zuid-Holland. Daarvoor was hij gemeentesecretaris van de gemeenten Zaanstad en Schiedam. Vanuit zijn ervaring in het bedrijfsleven en bij de overheid zet hij vol in op het gezamenlijk zoeken naar het creëren van maat-schappelijke meerwaarde. Van Ginkel heeft een passie voor innovatie en leren.

Paul Frissenspreker, hoofdspreker, keyspeaker, NCOD, Interwerk, advies, detachering, NCODay, evenement, ambtenaren, kennis, delen, inspirerend, kennisdag

Paul Frissen

Paul Frissen is decaan en bestuursvoorzitter van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) te Den Haag. Ook is hij hoogleraar Bestuurskunde aan Tilburg University. Frissen promoveerde in 1989 cum laude op het proefschrift ‘Bureaucratische cultuur en informatisering’. Hij is sceptisch over de resultaten van overheidsbemoeienis, en vooral over de toenemende overheidsbemoeienis tot achter de voordeur. Actuele ontwikkelingen worden op de voet gevolgd en voorzien van een kritische noot.

REACTIES BEZOEKERS VORIGE KENNISDAG

`Mooie locatie, inhoudsvol en de goede sfeer. '

`Interessante sprekers die de zaal weten te pakken.'

`Balans tussen kennisoverdracht, humor, netwerken en ontspanning'

Thema in 2019

De overheid en maatschappelijke organisaties zijn in beweging. Recente wetgeving stuurt aan op een andere rol van de inwoners bij de ontwikkeling en uitvoering van beleid. Denk hierbij aan de nieuwe omgevingswet en het sociaal domein. Er wordt gesproken over actief burgerschap, eigen kracht, overheidsparticipatie en de doe-democratie. Mooie uitgangspunten, maar hoe past u die toe?

Ook ambtelijke organisaties zijn op zoek naar nieuwe organisatievormen. Van hiërarchische structuren naar zelforganisatie. Is dit de ‘heilige graal’ of zitten hier ook nog kanttekeningen aan? Deze ontwikkelingen gaan niet alleen over de organisatie waar u in werkt, maar ook over uzelf! Wat vragen deze ontwikkelingen van u? Bent u er klaar voor?

De NCODay kennisdag 2019 bood een aantal toonaangevende sprekers om uw gedachten te scherpen op zoek naar antwoorden op bovenstaande vragen. Daarnaast waren er diverse workshops om ideeën op te doen voor uw werkpraktijk. 

Programma van 2019

09.30 – 09.40 uur Opening
09.40 – 10.20 uur Jan van Ginkel | Veranderende organisaties
10.20 – 11.00 uur Paul Frissen | Veranderende overheid
11.00 – 11.30 uur Pauze
11.30 – 13.00 uur Workshopronde
13.00 – 14.00 uur Lunch
14.00 – 14.45 uur Ben Tiggelaar | Waarom veranderen zo moeilijk is
14.45 – 15.30 uur Mark Tuitert | Hoe haal je het beste uit jezelf?
15.30 – 15.35 uur Afsluiting (aansluitend netwerkborrel)

BEKIJK HIER DE WORKSHOPS VAN 2019

Foto Lennart Amersfoort, NCODay Kennisdag

Workshop 1: Samenspel overheid en inwoner

Gerard Drosterij (Politiek filosoof, met als rode draad de bewustwording van burgerschap) en Lennart Amersfoort (senior adviseur NCOD | Interwerk en projectleider ‘Samen doen!)

Duik in de wereld van burger- en overheidsparticipatie. De kennis en ervaring van de workshopleiders en het project Samen doen! in de gemeente Lopik zijn dé perfecte ingrediënten voor deze workshop. Het accent ligt inhoudelijk op het sociaal domein. Deelnemers gaan naar huis met inzichten over het samenspel tussen inwoners en overheid, praktische handvatten en energie om zelf aan de slag te gaan.

Bart Theunissen, NCOD, NCODay, kennisdag, evenement, spreker, event

Workshop 2: Samen bouwen

Bart Teunissen (Strategisch adviseur, gemeente Doetinchem) en Joop Blok (senior adviseur NCOD)

Hoe krijg je in een veranderende omgeving mensen en opgaven in beweging?  In deze workshop nemen we je mee in de laatste ontwikkelingen op het gebied van opgave gestuurd werken en projectmatig werken en de samenhang daartussen. Twee aanvullende werkwijzen met de focus op het gezamenlijk realiseren van acties. Aan de hand van de boeiende casus ‘interactieve herontwikkeling van de Doetinchemse binnenstad’ laten we de toepasbaarheid zien.

Foto Jolanda van Egmond, NCODay Kennisdag

Workshop 3: Procesarchitectuur rondom integrale toegang sociaal domein

Jolanda van Egmond (senior adviseur NCOD | Interwerk) en Gerrit Tharner (senior adviseur NCOD | Interwerk)

Integraal werken is meer dan bij elkaar zitten en een werkproces beschrijven. Hoe zorgen we ervoor dat de vraag van inwoners centraal staat? Hoe verbinden we verschillende domeinen in de uitvoeringspraktijk? En hoe maken we resultaten inzichtelijk? In deze workshop krijgt u handvatten voor de praktische inrichting van de organisatie en processen.

Foto Nadia Sjouwerman, NCODay Kennisdag

Workshop 4: Handhaven doe je samen!

Erwin Lubberding (senior accountmanager Landelijke Aanpak Adreskwaliteit) en Nadia Sjouwerman (senior adviseur NCOD-THOP)

Het is mooi dat er sociale voorzieningen bestaan. Helaas wordt er ook misbruik van gemaakt en dan komt handhaving in beeld. De poort van deze voorzieningen ligt in een juiste registratie in de BRP. Het blijft vaak niet bij misbruik op één vlak. Een goede intergemeentelijke samenwerking is dus essentieel. Als we niets aan preventie en intergemeentelijke samenwerking doen zal de ondermijning zich uitbreiden. Laten we bovengemeentelijk beginnen!

Carla van Engelen, NCODay Kennisdag

Workshop 5: Persoonlijk ontwikkelen & coachen

Carla van Engelen (senior adviseur NCOD-HRM) en Harry Gerth (senior adviseur NCOD-HRM)

Ontwikkelen kan op veel verschillende manieren. De manier waarop en wat u wilt ontwikkelen is ook voor iedereen anders. Loopt u steeds tegen hetzelfde probleem aan, thuis of op uw werk? Wilt u een vaardigheid verbeteren of twijfelt u of u wel doet wat u echt leuk vindt? Wilt u tips krijgen of juist anderen helpen om hun antwoorden te vinden? Doe dan mee aan deze actieve workshop.

Foto Peter Ruijters, NCODay Kennisdag

Workshop 6: Inzicht en grip door data - Roermond doet het!

Roy Davidts (controller sociaal domein gemeente Roermond) en Peter Ruijters (senior adviseur NCOD D&I en projectleider datagedreven werken in het sociaal domein, gemeente Roermond)

De gemeente Roermond wil datagedreven werken benutten om meer inzicht te krijgen en beter te kunnen sturen op kernopgaven van de stad. De ambitie is om iedere Euro effectief in te zetten. In de workshop ervaren we hoe Roermond dit aanpakt. Er is een werkwijze ontwikkeld waarbij we stap voor stap mythen ontrafelen en feiten boven tafel krijgen. We werken met hypothesen, indicatoren, algoritmes, analyses. We doen sprints en duurlopen om de doelen te bereiken. We gunnen u een blik in onze keuken.

Foto Sander Bijvank, NCODay Kennisdag

Workshop 7: Regie op ICT - Hoe Common Ground zorgt voor radicale verandering

Paul Ruijgrok (Lead Architect van GBI-gemeenten bij totstandkoming van GBI-architectuur, i.s.m. PPI (Wigo4it) en Common Ground (VNG)) en Sander Bijvank (senior adviseur NCOD D&I en product developer GBI-gemeenten)

Common Ground moderniseert het gemeentelijke applicatielandschap. We zetten niet langer in op totaalsystemen per gemeentelijk domein; de insteek is services. Dat maakt dat we sneller vooruit kunnen, wendbaarder zijn en dat er ruimte is voor nieuwe partijen. We laten zien dat Common Ground geen belofte is maar praktijk, aan de hand van concrete toepassingen die we tijdens design sprints gemaakt hebben.

Foto Erna Ekkelkamp, NCODay Kennisdag

Workshop 8: Van coalitieakkoord naar maatschappelijk akkoord

Erna Ekkelkamp (communicatieadviseur en persvoorlichter van het college van de gemeente Tubbergen en van Werkorganisatie ‘Noaberkracht Dinkelland Tubbergen)

Echte burgerparticipatie in de praktijk vanuit de gemeente Tubbergen. Een praktische workshop over hoe partijpolitieke standpunten ondergeschikt worden gemaakt aan de wensen van burgers, ondernemers en verenigingen. Leren luisteren, interviewen en samenwerken.

LOCATIE 2019: LEERHOTEL HET KLOOSTER

Leerhotel Het Klooster | Daam Fockemalaan 10 | 3818 KG Amersfoort

Tijdens de NCODay Kennisdag op 4 april 2019 zorgden wij, naast de toonaangevende sprekers en inhoudelijke workshops, ook voor een goede lunch en voldoende ruimte om te netwerken.

Ben Tiggelaar De Ladder - cadeau bij ticket NCODay Kennisdag

BONUS: 'De Ladder' van Ben Tiggelaar

Elke bezoeker ontving op de NCODay het boek ‘De Ladder’ van onze spreker Ben Tiggelaar.

Waarom veranderen zo moeilijk is én… welke 3 stappen wel werken. 
Iedereen met een beetje levenservaring weet dat écht veranderen – op je werk en thuis – niet makkelijk is. Aan de hand van een eenvoudig model – De Ladder – beschrijft Ben hoe iedereen doelen kan stellen die wél werken, hoe je daarbij gedrag kiest dat wél tot succes leidt en welke support wél helpt bij verandering.

De volgende NCODay vindt plaats op 26 maart 2020. Interesse om hierbij aanwezig te zijn? Schrijf u dan in voor de NCOD nieuwsbrief en wij houden u op de hoogte.