Omgevingsmanagement
We zijn in Nederland op weg naar een gezondere en veiligere fysiek leefomgeving met oog voor transparantie en duurzame omgevingskwaliteit. Vanuit inhoud, kennis en kunde helpen wij om de kansen van de omgevingswet te grijpen!

OMGEVINGSMANAGEMENT

“Kansen grijpen in het fysieke domein”

Multidisciplinair werken

Het fysieke domein is in verandering. Maatschappelijke trends als globalisering, klimaatverandering, urbanisatie, individualisering, vergrijzing en ontgroening zijn relevanter dan ooit. Tegelijkertijd is er sprake van een veranderende verhouding tussen overheid en samenleving. De overheid neemt hierbij in toenemende mate een faciliterende rol aan waarbij ruimte wordt gecreëerd voor initiatieven vanuit de samenleving en de markt. Deregulering speelt hierbij een belangrijke rol, waarbij besluitvorming vereenvoudigd, transparant en snel dient te zijn. Al deze uitdagingen komen samen in één grote opgave voor de fysieke leefomgeving: de Omgevingswet. Vanuit inhoud, kennis en kunde helpen wij om de kansen van de Omgevingswet te grijpen!

De Omgevingswet is een multidisciplinaire opgave. NCOD Omgevingsmanagement brengt vakdisciplines bij elkaar, binnen en tussen organisaties. Met onze generalistisch blik houden we het overzicht en adviseren we over een doeltreffende aanpak. We werken pragmatisch: we stellen concrete projectplannen en roadmaps op met betrokken medewerkers en bewaken de voortgang. Waar nodig kunnen we faciliteren: we regelen specialistische ondersteuning vanuit andere vakgebieden binnen NCOD. NCOD Omgevingsmanagement begeleidt, adviseert en ondersteunt gemeenten, omgevingsdiensten, waterschappen en provincies.

Expertise vanuit andere vakgebieden

Wij benaderen de Omgevingswet op basis van vier sporen: Kerninstrumenten, Processen, Organisatie & Cultuur en DSO. Wij bieden op elk spoor concrete diensten en producten.

NCOD werkt vanuit verschillende expertisegebieden. Zo nodig kunnen we daardoor adviseurs vanuit andere vakgebieden bij uw vraag betrekken. We helpen u vanuit NCOD ook graag met vraagstukken rondom: Ruimtelijke OntwikkelingJuridische ZakenDigitalisering & Informatiemanagement en Toezicht & Handhaving. Bekijk hier alle vakgebieden.

onze mensen

We zijn trots op onze medewerkers. Hieronder stellen we er graag een aantal voor.

Roelf Brinkman
"Aandachtig luisteren, gericht doorvragen en samen met medewerkers acties bedenken. En laten we vooral genieten van de weg ernaartoe!"
Daniël Wilms van Kersbergen
“Door naar elkaar te luisteren en van elkaar te leren, creëer je draagvlak voor impactvolle oplossingen voor onze omgeving.”
Hans Pouwels
‘’Samen met opdrachtgevers en collega’s een goed resultaat behalen, daar krijg ik energie van.’’

Wat kunnen we voor u betekenen?

onze specialiteiten

Omgevingswet – omgevingsmanagement – DSO – digitaal stelsel – omgevingsvisie – omgevingsplan – omgevingsprogramma – herinrichten processen – VTH – formatiecalculatie – structurele kosten – incidentele kosten – GAP-analyse – plansoftware – vragenbomen – vragenboom – impactanalyse – toepasbare regels – samenwerking – ketensamenwerking – omgevingskamer – omgevingstafel – ruimtecoach – vooroverleg – monitoring – participatie – communicatie – veegplannen – schrapsessies – bruidsschat – leren en ontwikkelen

Functies die wij kunnen invullen:

Programmamanager – projectleider – processpecialist – adviseur

KUNNEN WE IETS VOOR U BETEKENEN?

Neem contact op met:
Sander Bijvank
Omgevingsmanagement
Mailadres
Gert-Jan van Baal
Omgevingsmanagement
Mailadres

bekijk onze artikelen

NCOD Lees onze artikelen

Op de hoogte blijven van dit vakgebied?

Abonneer je dan op onze nieuwsbrief

Wat kunnen we voor u betekenen?

Heeft u behoefte aan tijdelijke vervanging / versterking op uw afdeling? Bijvoorbeeld door een langdurig zieke collega of zwangerschapsverlof? Of bent u op zoek naar een gedegen advies waar specifieke kennis voor nodig is? Huur dan één van onze adviseurs in. Ga direct naar de pagina van uw vakgebied:

Kaart NCOD Nederland

“WE WERKEN DOOR HET HELE LAND OM DE PUBLIEKE SECTOR TE ONDERSTEUNEN.”