Onderzoek NCOD en HAN naar effectief en efficiënt vooroverleg

Gemeenten zoeken naar een nieuwe aanpak in de fysieke leefomgeving. Ze heroriënteren zich op de ruimtelijke procedures, met name de fase voorafgaand aan de formele aanvraag: het vooroverleg. Het is namelijk deze fase waarin bij uitstek gelijktijdig, integraal en faciliterend gewerkt kan worden. NCOD Ruimtelijke Ontwikkeling doet samen met Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) nader onderzoek naar het vooroverleg.

Verschuiving fysieke leefomgeving

De processen in de fysieke leefomgeving zijn aan het veranderen. De aanpak verschuift van een sectorale, volgtijdelijke toetsing naar een gelijktijdige, integrale afweging. Van burgers en bedrijven ontzorgen naar faciliteren in het nemen van hun eigen initiatief.  De Omgevingswet, de maatschappelijke behoefte naar participatie en de wens om procedures te vereenvoudigen, voeden deze verschuiving.  Gemeenten willen meebewegen door het vooroverleg opnieuw in te richten.

Onderzoek

Afgelopen najaar heeft NCOD Ruimtelijke Ontwikkeling verkennende interviews gehouden met RO-medewerkers van diverse gemeenten. De voornaamste vraag: wat verstaan gemeenten eigenlijk onder vooroverleg? Immers, het is aan de gemeenten zelf om daaraan invulling te geven; er is geen wettelijk voorschrift voor. Ze doen dat dan ook op verschillende manieren en met verschillende benamingen voor het traject.

Als vervolg op de verkenning, is NCOD Ruimtelijke Ontwikkeling in samenwerking met HAN een verdiepend onderzoek gestart. Door middel van vergelijkend onderzoek willen we erachter komen hoe gemeenten het vooroverleg kunnen inrichten. Effectief, zodat gemeenten daadwerkelijk integraal en gelijktijdig initiatieven kunnen behandelen; efficiënt, zodat ze tegelijkertijd spaarzaam met publieke middelen kunnen omgaan.

Knoppen van het vooroverleg

Voor het effectief en efficiënt inrichten ziet NCOD Ruimtelijke Ontwikkeling tenminste vier ‘knoppen’: de procedurele afweging, inzet van ambtenaren, rol van het bestuur, en verantwoordelijkheid van de initiatiefnemer. Hoe kunnen gemeenten aan deze knoppen draaien? Het onderzoek naar het vooroverleg mondt uit in praktijkgerichte aanbevelingen voor gemeenten.

Themabijeenkomst Vooroverleg

Later dit jaar wordt het onderzoek afgerond. Tijdens een speciale themabijeenkomst zal NCOD Ruimtelijke Ontwikkeling de resultaten presenteren aan alle deelnemende en geïnteresseerde gemeenten. En uiteraard nemen de adviseurs van NCOD Ruimtelijke Ontwikkeling de adviezen mee naar alle gemeentelijke opdrachtgevers!


Bent u nieuwsgierig en wilt u meer weten? Dan kunt u contact opnemen met Roelf Brinkman:

T: 06-50625440
M: roelfbrinkman@ncod.nl
Li: linkedin.com/in/roelfbrinkman/

Onze artikelen automatisch in de mailbox ontvangen? Neem hier een abonnement op onze nieuwsbrief