Effectief afleggen huisbezoek (BRP)


Het afleggen van een huisbezoek is aan strikte regels gebonden. Als deze niet juist nageleefd worden, kan dit nadelig zijn voor het uiteindelijke besluit. Ook de verslaglegging van het huisbezoek is daarbij een wezenlijk onderdeel.


Tijdens deze training komen het juridische kader, de jurisprudentie die van toepassing is en de feitelijke uitvoering in de praktijk aan bod. Welk gedrag en welke vragen leiden tot het beoogde doel? Hoe zorg ik voor een bruikbaar verslag? Door middel van casussen uit de praktijk en een realistische omgeving komen de do's en dont's aan bod.


Programma

De volgende onderwerpen komen tijdens de training aan bod:
- EVRM
- Algemene wet op het binnentreden
- het begrip redelijke grond
- het informed consent
- de voorbereiding van het huisbezoek
- het afleggen van het huisbezoek aan de hand van praktijk casussen
- positionering, opstelling, houding en gespreksvaardigheid
- verslaglegging huisbezoek, rapportage en besluit


Doelgroep

Adrescontroleurs, toezichthouders BRP

Deze opleiding wordt klassikaal gegeven

Incompany

Dit is een incompany training. Vul het contactformulier in voor een aanvraag

    Voornaam *

    Achternaam *

    Organisatie/Gemeente/Bedrijf *

    Telefoon *

    Mailadres *