Opleiding BRP-Specialist


De leergang BRP-Specialist behandelt op een heel praktische manier de nieuwste wet- en regelgeving (met name de Wet BRP) en de actuele uitvoeringsprocedures. De systematiek van het actualiseren c.q. corrigeren van gegevens en van de persoonslijst, het nieuwe gemoderniseerde BRP-stelsel en de nieuwe BRP-gegevensset zijn belangrijke items die worden besproken. Vanzelfsprekend komen de BRP-circulaires, BCM-kwaliteitscontroles en de zelfevaluatie ruimschoots aan bod. Na het volgen van de 'Opleiding BRP-Specialist' kunt u specialistische BRP werkzaamheden zelfstandig uitvoeren.Competenties na afloop van de opleiding:
- u kent de bepalingen van de Wet BRP, het Besluit BRP, de Regeling BRP, de bijbehorende circulaires en de eigen verordening;
- u hebt geleerd regels in de praktijk toe te passen en te verdedigen;
- u bent in staat om zelfstandig dagelijkse en bijzondere gevallen met betrekking tot actualiserings- en correctievraagstukken op te lossen en uit te werken;
- u kunt persoonslijsten inhoudelijk controleren, fouten constateren, analyseren en (structurele) oplossingen doorvoeren;
- u bent bekend met- en voorbereid op de invoering van het gemoderniseerde BRP-stelsel en de gemoderniseerde gegevensset;
- u kunt de zelfevaluatie BRP voorbereiden en uitvoeren.


Programma

De volgende onderwerpen worden behandeld:
- Wet BRP, Besluit BRP en Regeling BRP;
- relevante wet- en regelgeving en circulaires; (zoals LO en HUP);
- bestuurlijke boete;
- de registratie van niet-ingezetenen in de RNI;
- het brondocumentenstelsel in de BRP;
- structuur huidige persoonslijst (GBA);
- structuur gemoderniseerde persoonslijst (BRP);
- procedurele werking huidige stelsel (GBA);
- procedurele werking gemoderniseerde stelsel (BRP);
- aanleggen en actualiseren van een complexe persoonslijst;
- behandelen van praktijk- en kennisvragen over afwijkingen op persoonslijsten;
- foutenanalyse van geconstateerde afwijkingen op persoonslijsten met bijbehorende oplossingen;
- kwaliteitsbeheer;
- zelfevaluatie.


Werkwijze
De lesstof wordt interactief behandeld en vertaald naar de actuele praktijk van de eigen gemeente. Er wordt bij de start geïnventariseerd waar u als specialist staat in dit vakgebied. Vervolgens worden eerst de basisprincipes van de BRP behandeld.

Praktijkcases maken duidelijk hoe de vertaling van de regelgeving in de praktijk plaats vindt. Hierbij vormen de diverse procedures uit de Handleiding Uitvoeringsprocedures (HUP), het vertrekpunt. De opbouw van de PL en de werking van het stelsel (inschrijven, actualiseren en corrigeren van gegevens) komen vervolgens in beeld.

Daarna worden de deelnemers diverse PL-en voorgelegd om te bestuderen, te analyseren en voorkomende fouten te corrigeren. Een diversiteit aan voorkomende fouten wordt gepresenteerd en er wordt van gedachten gewisseld over mogelijke oplossingen. Ook aan bijzondere cases wordt in het verloop van de leergang de nodige aandacht besteed.

Operatie BRP (modernisering GBA) en de zelfevaluatie BRP passeren de revue. De deelnemers onderzoeken de eigen gemeentelijke situatie, signaleren verbetermogelijkheden en bespreken dat in groepsverband.

Gedurende de gehele opleiding worden de nieuwste actualiteiten en relevante jurisprudentie bij de behandeling betrokken.

NCOD zorgt voor koffie/thee en een lunch.


Doelgroep

Medewerkers van afdelingen Burgerzaken/Publiekszaken/Gegevensbeheer

Deze opleiding wordt klassikaal gegeven

Kosten

De kosten bedragen €1.600,- exclusief btw


Incompany

Liever een incompany training? Neem dan contact met ons op voor een offerte.

Startmoment

Studievorm / Leslocatie

Duur

06-04-2023BCN Eindhoven | Eindhoven8 dagen
 • 06-04-2023
 • 13-04-2023
 • 20-04-2023
 • 11-05-2023
 • 22-06-2023
 • 01-06-2023
 • 08-06-2023
 • 15-06-2023
Inschrijven
19-09-2023Zalencentrum Het Kompas | Smilde8 dagen
 • 19-09-2023
 • 26-09-2023
 • 03-10-2023
 • 10-10-2023
 • 07-11-2023
 • 14-11-2023
 • 21-11-2023
 • 28-11-2023
Inschrijven
21-09-2023Cursus- en vergadercentrum Domstad | Utrecht8 dagen
 • 21-09-2023
 • 28-09-2023
 • 05-10-2023
 • 12-10-2023
 • 02-11-2023
 • 09-11-2023
 • 16-11-2023
 • 23-11-2023
Inschrijven

Incompany

Deze opleiding kan ook incompany. Vul het contactformulier in voor een aanvraag

  Voornaam *

  Achternaam *

  Organisatie/Gemeente/Bedrijf *

  Telefoon *

  Mailadres *