Publieksacademie Diplomalijn 1 – Basiskennis Burgerzaken (NLQF-niveau 4)


De NVVB is in het herziene Diplomastelsel Burgerzaken afgestapt van de niveauaanduidingen mbo-4 en hbo, maar laat wel de mogelijke groei van het ene naar het andere niveau bestaan. Er zijn vier Basis diplomalijnen die weer opleiden tot bepaalde taken binnen een bepaald vakgebied waarop medewerkers Burgerzaken werkzaam zijn. Medewerkers Burgerzaken krijgen op deze manier weer de mogelijkheid om een vak te leren.

De vier Basis diplomalijnen zijn:

- Basiskennis Burgerzaken (verplicht voor alle diplomalijnen)
- Verblijf en adres
- Burgerlijke stand - Basis
- Basisregistratie personen - Basis

Voor alle hierna genoemde modules uit de Basis diplomalijnen op NLQF-niveau 4 zijn toetsplannen met toetstermen ontwikkeld die precies beschrijven wat aan kennis en kunde van de medewerker Burgerzaken per module wordt verwacht en waarop geexamineerd wordt. Deze toetsplannen zijn te raadplegen via de website van de NVVB PublieksAcademie.


Programma

Diplomalijn 1 - Basiskennis Burgerzaken (NLQF-niveau 4)

Nieuw in het vakgebied Burgerzaken? Of na een tijdje werken binnen het vakgebied Burgerzaken toch nieuwsgierig naar het hoe en waarom? Dan is de diplomalijn Basiskennis Burgerzaken de diplomalijn om jouw nieuwsgierigheid te voeden. De medewerker Burgerzaken die de diplomalijn Basiskennis Burgerzaken met succes heeft doorlopen kan:

- Aangeven hoe de gemeente werkt;
- Meer- en minderjarigheid benoemen;
- Aanvragen reis- en identiteitsdocumenten behandelen;
- Aanvragen Rijbewijzen behandelen;
- Gegevens verstrekken uit de BRP;
- Afschriften en uittreksels verstrekken uit de registers van de Burgerlijke Stand;
- Inhoud geven aan klantcontact en heeft daarvoor de benodigde vaardigheden;
- Identiteiten vaststellen;
- Identiteiten verifiëren

De volgende modules zijn verplicht en kun je vinden door op de links te klikken. De modules zijn te volgen in Smilde, Utrecht en Tilburg.

V2 - Zelfontwikkeling
B0 - Startersmodule
B3 - Systematiek van gegevensverwerking
V2 - Zelfontwikkeling (voortgang/terugkoppeling)
B2 - Nederlandse Reisdocumenten en rijbewijzen
B8 - Gegevensverstrekking & Privacy
V2 - Zelfontwikkeling (Examenvoorbereiding)
[V1 - Dienstverlening (https://www.ncod.nl/opleiding/v1---dienstverlening-2-dagen-praktijk-balievaardigheden)


Doelgroep

Medewerkers burgerzaken


Certificaat

Per module kun je een certificaat behalen bij de NVVB. Indien alle modules gevolgd zijn kun je aan de hand van de behaalde certificaten je diploma via de NVVB ontvangen.

Deze opleiding wordt klassikaal gegeven

Incompany

Dit is een incompany training. Vul het contactformulier in voor een aanvraag

    Voornaam *

    Achternaam *

    Organisatie/Gemeente/Bedrijf *

    Telefoon *

    Mailadres *