Toezichthouder Participatiewet


De bevoegdheden van een toezichthouder geven ruimte om (zakelijke) informatie te verzamelen en plaatsen te betreden zonder toestemming. Maar wat kan en mag er nu precies, en wat is toepasbaar binnen het adresonderzoek?

Tijdens deze training behandelen wij het juridisch kader, de van toepassing zijnde jurisprudentie en de feitelijk uitvoering in de praktijk.


Programma

De volgende onderwerpen komen aan bod:

- de Algemene wet bestuursrecht
- EVRM
- Bescherming persoonlijke levenssfeer en huisrecht
- Bevoegdheden toezichthouder zoals, (vorderen) zakelijk gegevens, Betreden plaatsen, Identificatieplicht, (Pseudo) In beslagname
- Actuele jurisprudentie


Doelgroep

Ffraudepreventiemedewerkers, toezichthouders Participaitewet, handhavers en sociaal rechercheurs

Deze opleiding wordt klassikaal gegeven

Incompany

Dit is een incompany training. Vul het contactformulier in voor een aanvraag

    Voornaam *

    Achternaam *

    Organisatie/Gemeente/Bedrijf *

    Telefoon *

    Mailadres *