NCODay, kennisdag, evenement, publieke sector, ambtenaren, NCOD

Over Gerdi Verbeet


Gerdi Verbeet is een Nederlands politica en bestuurder. Voordat ze aan haar politieke carrière begint, is Verbeet werkzaam als docente en later binnen het leerlingwezen. In 1994 stapt ze over naar de politiek en is ze jarenlang politiek adviseur van achtereenvolgens staatssecretaris Tineke Netelenbos (OCW) en PvdA-fractievoorzitter Ad Melkert. Uiteindelijk neemt Gerdi in 2001 zelf plaats in de Tweede Kamer als opvolgster van de PvdA-er Rob van Gijzel. Ze houdt zich voornamelijk bezig met sport, ouderenbeleid en AOW. Zo was ze ondervoorzitter van de vaste Kamercommissie voor Justitie en van de themacommissie ouderenbeleid. In 2006 wordt ze voor het eerst gekozen als voorzitter van de Tweede Kamer, nadat ze al een aantal jaren als PvdA-lid in de kamer zit. In 2010 wordt ze opnieuw gekozen. Op 2 mei 2012 geeft ze te kennen zich niet opnieuw verkiesbaar te stellen voor het voorzitterschap en stapt ze na elf jaar uit de kamer. Bij haar afscheid wordt ze benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

2012 is niet alleen het jaar van haar vertrek uit de Kamer, maar ook het jaar van haar eerste boek ‘Vertrouwen is goed, maar begrijpen is beter’. Hierin wijdt ze uit over de vitaliteit van onze parlementaire democratie, waarbij ze op zoek gaat naar antwoorden op de vraag: hoe zouden méér mensen méér steun kunnen bieden aan het politieke proces? Daarnaast zet Gerdi zich in voor een breed scala aan organisaties.