NCOD, THOP, Toezicht, Handhaving, Onderzoek, Preventie, handhaving, handhaven, gemeente, gemeentes, gemeenten, publieke sector, publiek domein, overheid, advies, detachering, handhaven

TOEZICHT, HANDHAVING, ONDERZOEK EN PREVENTIE (THOP)

TOEZICHT, HANDHAVING, ONDERZOEK EN PREVENTIE

“Handhaven doe je samen”

Op zoek naar de specialist met jarenlange ervaring om uw gemeente te ondersteunen op het terrein van handhaving en toezicht? Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Wij detacheren, adviseren en leiden op. Onze specialisten staan klaar om u te ondersteunen. Dat kan onder andere op het gebied van woonfraude, identiteitsfraude, ondermijning, interventies, controle op recreatieparken, fraude-onderzoeken Participatiewet, adrescontroles Basis Registratie Personen (BRP), onderzoeken Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA), WMO jeugd en PGB controles.

Handhaving vraagt hoe langer hoe meer om een integrale benadering. Wij hebben een duidelijke visie op het intergemeentelijk samenwerken, bij het vorm geven kunnen wij van grote betekenis zijn. Vandaar ons motto “Handhaven doe je samen”. Onze handhavers hebben kennis van het Sociaal Domein (Participatiewet, WMO en Jeugdwet), Burgerzaken en het Fysieke Domein (APV, Bijzondere wetgeving en Omgevingsrecht). Ideaal voor een integrale handhaving!

Zoekt u een kwalitatief goede handhavingsspecialist of toezichthouder? Onze medewerkers komen graag uw team tijdelijk versterken. Naast handhaving en toezicht bieden wij advies op maat en ontwikkelen samen met u een plan van aanpak om uw dienstverlening te verbeteren en de preventie te versterken. Wij helpen u bestaande processen te optimaliseren of nieuwe processen efficiënt in te richten. Wij staan voor innovatie, efficiency en besparing – zonder kwaliteit te verliezen.

ONZE MENSEN

We zijn trots op onze medewerkers. Hieronder stellen we er graag een aantal voor.

Nick Zauner
"Als handhavingsspecialist kan ik het verschil maken. Tijdens het onderzoek ga ik voor het uiterste resultaat, Dit doe ik door out of the box te denken en ketenpartners te betrekken wanneer dit nodig is."
Rilja Croes
"Het samenbrengen van betrokkenen uit verschillende organisaties en instanties kent veel aspecten en mogelijkheden. Ik haal enorm veel energie uit het kleur en vorm geven aan een integrale en multidisciplinaire aanpak."
Romano Ghauharali
"Het geeft mij voldoening om als poortwachter voor de BRP fraude op te sporen en om deze zo actueel mogelijk te houden. Ik draag graag bij om mijn expertise en kunde over te brengen aan verschillende opdrachtgevers en collega’s."
Britt van den Wijngaard
"Ik kijk vanuit verschillende invalshoeken en vakgebieden naar een veiligheidsprobleem. Neem bijvoorbeeld de aanpak woonfraude, daarbij betrek en enthousiasmeer ik meerdere spelers, alleen zo komen we tot een duurzame oplossing."

Onze specialiteiten:

Adresonderzoeken, LAA onderzoeken, huisbezoeken BRP, DUO onderzoeken, fraude onderzoeken Participatiewet en handhaving aan de poort, juridisch advies handhaving Participatiewet, BRP, samenwerking, intergemeentelijk samenwerken, multidisciplinair samenwerken tussen verschillende vakdisciplines, advisering, learning on the job.

Functies die wij kunnen invullen:

Adrescontroleur, toezichthouder BRP, toezichthouder WSF (DUO), handhavingsspecialist, fraudepreventiemedewerker, toezichthouder Participatiewet, jurist handhaving Participatiewet, jurist handhaving BRP, toezichthouder WMO, fraudecoördinator, coördinator woonfraude, fraudespecialist, regisseur ondermijning, adviseur procesinrichting, interim manager.

KUNNEN WE IETS VOOR U BETEKENEN?

Neem contact op met:

Nadia Sjouwerman
THOP
Mailadres
Danielle Meijer
THOP
Mailadres
Angela de Bruin
THOP
Mailadres

ARTIKELEN

Nieuwsbrief NCOD