‘Wees transparant over wat er speelt’

Juridisch adviseur Eugène van Essen is, naast coördinator van de vakgroep JZO (Juridische Zaken & Omgevingsrecht), werkzaam bij Gemeente Bunnik, Nijkerk en Wageningen. Vanuit huis ondersteunt hij hen hoofdzakelijk met taken die spelen rondom de coronacrisis.


Waar ben je momenteel mee bezig?

Buiten de werkzaamheden voor de vakgroep JZO ben ik momenteel aan het werk voor 3 gemeenten: Bunnik, Nijkerk en Wageningen. Bij ieder project heb ik andere werkzaamheden. In Bunnik ben ik voornamelijk als juridisch adviseur bezig op het uitvoerende vlak van evenementen en horeca. Denk hierbij aan vergunningverlening en procedures (bijv. Bibob) om tot de besluitvorming te komen. In Wageningen richt ik me de komende tijd onder andere op de processen en informatievoorziening van het werkveld ‘APV en bijzondere wetten’. Het werk in Nijkerk is oorspronkelijk vooral gericht op de toekomst van het team. Ik ben bezig met een ‘nulmeting’ ten aanzien van APV en bijzondere wetten om in beeld te krijgen welke producten er in de gemeente zijn, of er verbeteringen mogelijk zijn ten aanzien van de uitvoering, processen en informatievoorziening. Daarnaast houd ik me door het vertrek van een medewerker bezig met een aantal dossiers en vraagstukken en ben ik contactpersoon voor de bestuurders.

Zijn er dingen die nu, door de huidige maatregelen, niet meer kunnen in je opdracht? 

In principe hebben alle gemeenten waar ik werk aangegeven dat het voorlopig niet de bedoeling is om op locatie te werken, dus ik werk volledig thuis. Verder kan alles eigenlijk ‘gewoon’, zover het voor de coronacrisis ook kon. Ik heb wel gemerkt dat ik grenzen moet stellen tussen werk en privé. Nu ik thuiswerk is het eenvoudiger voor medewerkers om, op dagen waarbij ik werk voor een andere gemeente, over niet-spoedeisende dingen te bellen. Op een gegeven moment ben ik bij alle projecten bewust aan gaan geven dat ik weer aan het werk was volgens de normale planning, zoals vóór de crisis. Dit om te zorgen dat niet alle projecten letterlijk door elkaar gaan lopen. Ik zorg graag voor een heldere communicatie over dat soort dingen. Dat werkt nu weer goed.

Welke raakvlakken heeft je werk met de coronacrisis?

Mijn werk heeft momenteel in hoofdzaak voornamelijk met corona te maken. Alles rondom evenementen en horeca ligt voor een periode stil. Veel mensen denken dat het werk ook ophoudt, maar na een periode van belanghebbenden informeren breekt nu een tijd aan van vooruitkijken. Vooruitkijken samen met de politie, Veiligheidsregio, evenementenorganisatoren en horeca-exploitanten. Logischerwijs willen organisatoren en horeca-exploitanten graag weten wat de toekomst brengen zal, maar dit wordt een gezamenlijk proces. Het is belangrijk om goed te blijven communiceren. Bij de gemeenten waarvoor ik werk heb ik met collega’s een FAQ voor evenementen en horeca tot stand gebracht, zodat veelgestelde vragen een goede plek hebben. Wees verder transparant over wat er speelt. Ook bij gemeenten weten we door deze ‘nieuwe’ crisis niet altijd direct alles. Burgers/initiatiefnemers hebben best veel begrip wanneer je even iets moet gaan uitzoeken. Irritatie ontstaat vaak wanneer de overheid vaag blijft.

In deze tijd is het belangrijk om transparant te (blijven) communiceren. Kunt u ondersteuning gebruiken op het gebied van Juridische Zaken en Omgevingsrecht? Neem contact op! Bekijk ook de opgestelde voorbeeld FAQ voor gemeentes omtrent evenementen en horeca.

 


KUNNEN WE IETS VOOR U BETEKENEN?

Neem contact op met:

Eugène van Essen
Juridische Zaken & Omgevingsrecht
Mailadres

Onze artikelen automatisch in de mailbox ontvangen? Neem hier een abonnement op onze nieuwsbrief