Proeftuin - integrale toegang gemeente Gouda

Proeftuin voor integrale toegang in de gemeente Gouda

Een proeftuin voor de integrale toegang maatwerk Sociaal Domein. Bianca van Jaarsveld van NCOD|Interwerk is als procesbegeleider betrokken bij de proeftuin in Gouda. Hoe doe je dat, een integrale aanpak ontwikkelen voor complexe hulpvragen? Saskia Grevink, beleidsmedewerker maatschappelijk beleid en projectleider en Marieke Modderman, inkomensconsulent en deelnemer aan de proeftuin van de Gemeente Gouda aan het woord.

De toegang tot jeugdhulp, Wmo, Werk, schuldhulpverlening en Participatie en Inkomen verloopt in Gouda tot op heden met gescheiden ingangen en systemen. Dat is prima als de vraag eenvoudig en duidelijk is. Maar als het gaat om complexe hulpvragen, is de toegang voor de juiste ondersteuning voor de cliënt ingewikkeld. Het zou beter zijn als een complexe hulpvraag zo snel mogelijk wordt herkend en wordt opgepakt door samenwerkende toegangsmedewerkers met diverse expertises. Dit leidt tot een integrale beoordeling en tot een op de cliënt afgestemd geïndiceerd ondersteuningspakket. Gouda geeft via een proeftuin vorm aan de zoektocht naar een integrale werkwijze. Een mooie leerweg.

Wat is er nodig?

“De proeftuin is opgericht om een integrale werkwijze voor complexe hulpvragen te ontwikkelen,” zegt Saskia Grevink. “We zijn proeftuinondervindelijk aan het uitzoeken wat de beste aanpak is. In januari 2018 zijn we gestart met een team dat bestaat uit gemotiveerde consulenten met verschillende expertise en iemand van het sociaal team. We ontwikkelen met elkaar onder anderen een werkwijze, een triagemodel, een functieprofiel voor de integraal medewerker en samenwerkingsafspraken met andere afdelingen. We leren veel van elkaar en weten veel beter wat elkaars werk inhoud. Dit is allemaal nodig om elkaar goed te kunnen vinden en de cliënt de beste ondersteuning te kunnen bieden. Door het werken met een integraal team is er meer verbinding tussen de verschillende werkvelden gekomen en kan een vraagstuk sneller opgelost worden.

Maatwerkplan

Welk vraagstuk hoort eigenlijk thuis in zo’n integraal team? Saskia: “Als er sprake is van problematiek op meerdere levensdomeinen, er expertise van verschillende afdelingen nodig is, de vraag complex is, de casus vastloopt, wetgeving elkaar in de weg zit of er regie op de oplossingsrichting nodig is, kan de casus aangemeld worden bij het integrale team. Er wordt een maatwerkplan gemaakt, waarin de situatie van de cliënt breed wordt bekeken en oplossingsmogelijkheden vanuit alle perspectieven en wetgeving wordt afgewogen. Het resultaat is een plan dat afgestemd is op de gehele situatie van de cliënt met een afgestemd ondersteuningspakket.

Integrale bril

Ook inkomensconsulent Marieke Modderman is enthousiast over het experiment: “De proeftuin bestaat uit een enthousiaste groep collega’s die allemaal het idee hebben dat het voor de klant met een complexe hulpvraag beter kan. Ik loop in mijn werk weleens tegen dingen aan die eigenlijk niet goed voelen. Het opschorten van een uitkering bijvoorbeeld, terwijl er een vermoeden is dat er meer aan de hand is. Door meer samen op te trekken, kijk ik anders naar mijn werk. We houden ons aan de wet, maar we hebben er meer oog voor dat de wet ons ook ruimte geeft om in specifieke gevallen uitzonderingen te maken als dit op de lange termijn voor de cliënt en de gemeente meerwaarde heeft.”

“Het werkende weg ontwikkelen geeft energie. In de proeftuin heb ik geleerd met een integrale bril te kijken. Ik ben generalistischer geworden zonder mijn eigen expertise te verliezen. Dat levert mij veel op maar de cliënt nog meer. Bij heronderzoeken bijvoorbeeld. Mensen met een Participatiewet uitkering worden regelmatig opgeroepen. Als ik merk dat er sprake is van multiproblematiek en denk dat het meerwaarde heeft, maak ik bijvoorbeeld een afspraak bij ze thuis of betreft een collega erbij. Dat deed ik vroeger nooit met als gevolg dat zo’n uitkering opgeschort werd omdat de cliënt niet voldeed aan de regels. Het gevolg hiervan was soms dat de problemen van de cliënt alleen maar groter werden.”

Trots

Marieke: “Er zijn al mooie dingen gebeurd. Soms bedenken we in de proeftuin een hele innovatieve oplossing, soms volgen we de reguliere aanpak maar dan wel in onderlinge afstemming. Er zijn nu al dingen waar ik trots op ben. Zoals een moeder met kind die met een reguliere aanpak op straat gezet zou zijn. Dankzij een maatwerkoplossing konden we dat voorkomen.”

Eerste ervaringen positief

“De proeftuin duurt een jaar en ik merk dat we nu, in het derde kwartaal, tot adviezen komen”, zegt Saskia. “Je kunt een integrale manier van werken natuurlijk op verschillende manieren inrichten. Onze ervaring in de proeftuin is nu dat het werken in een multidisciplinair team veel voordelen heeft. Zowel voor de consulenten van de gemeente, de betrokken samenwerkingspartijen als voor de cliënten. En de positieve feedback van de cliënten die we tot nu toe hebben gekregen is natuurlijk ook heel belangrijk. Het advies aan het MT is geweest om het integrale team voor multiproblematiek structureel vorm te geven. Maar daarmee zijn we er nog niet. Er ligt nog een uitdaging om het integraal werken en denken over te brengen aan de collega’s en we kunnen de werkwijze van het team nog verder professionaliseren.”

Foto – Vlnr: Marieke Modderman, Bianca van Jaarsveld, Saskia Grevink

Onze artikelen automatisch in de mailbox ontvangen? Neem hier een abonnement op onze nieuwsbrief