NCOD-home-header2

ONZE MENSEN

We zijn trots op onze medewerkers. Zij maken de organisatie tot wie we zijn.
We werken met ruim 150 enthousiaste adviseurs. Hieronder stellen we er graag een aantal voor.

DIGITALISERING & INFORMATIEMANAGEMENT

NCOD, Daan de Vries, digitalisering, informatiemanagement

DAAN DE VRIES
“(Semi)publieke organisaties hebben een grote verantwoordelijkheid naar de samenleving toe. Het werken in deze waardevolle sector geeft me veel voldoening en enthousiasme.”

Projectleider | Informatieadviseur | Projectadviseur
NCOD Digitalisering, Informatiemanagement, Desiree van de Wiel

DESIREE VAN DE WIEL – STEVENS
“Ik vind het vooral erg leuk om de vertaling te maken van visie naar uitvoering, waarbij het belang van de klant voorop staat.”

Procesadviseur | Projectleider | Informatiemanagement | Adviseur
NCOD, Gert-Jan van Baal, digitalisering, informatiemanagement

GERT-JAN VAN BAAL
“Ik help gemeenten om hun koers uit te zetten in de snel veranderende ICT-samenleving. Daarbij bepalen de menselijke maat en de kracht van de organisatie het tempo en het succes van de verandering.”

Informatieadviseur | Projectleider | Trainer | Organisatieontwikkeling
Suus Harms, adviseur, NCOD, digitalisering, informatiemanagement

SUUS HARMS
“Ik ben ervan overtuigd dat gemeentes nog veel meer van elkaar kunnen leren dan ze nu doen. Daarom vind ik het belangrijk om kennis over te dragen.”

Informatieadviseur | Organisatieadviseur | Projectleider | Projectondersteuner

PUBLIEKSZAKEN

LINDA TAN
“Of het gaat om burgerlijke stand, nationaliteitsrecht, Internationaal Privaatrecht of de Basisregistratie Personen, het constant schakelen maakt dit werk ontzettend uitdagend en interessant.”

Ondersteuning backoffice | Voorbereiding zelfevaluatie | Uitvoering zelfevaluatie | PNIK | Kwaliteit BRP | Applicatiebeheer Pink Roccade (Cipers/IBurgerzaken) | Basisregistratie personen | BRP
NCOD adviseur, Martijn van Ieperen, Burgerzaken, Publiekszaken

MARTIJN VAN IEPEREN
“Ik vind het werken met en voor zeer verschillende mensen zeer waardevol, het verrijkt mijn leven. Ik vind het prachtig om echt iets te kunnen betekenen voor mensen.”

Burgerlijke stand | Internationaal privaatrecht | Basisregistratie personen | BRP
NCOD, Pascal van Mossel, adviseur, publiekszaken

PASCAL VAN MOSSEL
“Het geeft mij een voldaan gevoel als de klant goed geholpen wordt, veel werk wordt verzet, kennis kan worden gedeeld en de opdrachtgever tevreden is over mijn kunde en inzet.”

Ondersteuning backoffice | Kwaliteit BRP | Burgerlijke stand | Internationaal privaatrecht | Nationaliteitsrecht | Basisregistratie Personen
NCOD, Puza, Publiekszaken, Burgerzaken, Daisy van der Kleij

DAISY VAN DER KLEIJ
“Kennis overdragen en delen maakt het werk voor mij nog leuker.”

Kwaliteit BRP | Voorbereiding en uitvoering inhoudelijke zelfevaluatie | Internationaal privaatrecht | Coaching on the job.

HRM

HRM, adviseur, George le Fèbre, NCOD

GEORGE LE FÈBRE
“Mijn kennis en ervaring mogen delen, maar ook nieuwe kennis en ervaring mogen opdoen. Dat maakt NCOD voor mij mogelijk.”

Allround | Teamplayer | Ontwikkeling | Beleidsadviseur | Organisatieontwikkeling | Reorganisaties
NCOD adviseur Lida Droog

LIDA DROOG
“Het werken bij verschillende opdrachtgevers levert elke keer nieuwe inzichten op. Zo behoud je je open en frisse blik die bijdraagt aan de ontwikkeling van de organisatie en die van jezelf!”

Allround HR advies | Ontwikkelen en implementeren van beleid | Functiebeschrijving- en waarderingstraject HR21 | Reorganisatie
NCOD HRM - Linde Lambrichts

LINDE LAMBRICHTS
“Door de verschillende opdrachten blijf je met afwisselende onderwerpen uit het HR vak bezig. Dat maakt het werk als externe adviseur leuk en uitdagend!”

HRM | Allround HR advies | Organisatieontwikkeling | Organisatieverandering | HR beleid

ROBERT OUWERKERK
“Als HRM adviseur bij NCOD draag je bij aan de ontwikkeling van verschillende mensen en organisaties, dat geeft iedere keer weer energie!”

Oplossingsgericht out-of-the box | HRM (beleids)advies | Organisatie-inrichting en ontwikkeling | Reorganisaties | Plaatsingsprocessen | Opleiding & ontwikkeling | Flexibele arbeid

RUIMTELIJKE ONTWIKKELING

ALBERT FRANCKEN
“In staat om makkelijk knopen door hakken zonder samenhangende risico’s (zowel politiek alsook financieel) uit het oog te verliezen.”

NCOD, Anton de Hoogh, ruimtelijke ontwikkeling

ANTON DE HOOGH
“De leefomgeving is van ons allemaal, daar bouw ik graag aan mee.”

DAVE SCHUT
“Sterk gericht op het welzijn en de ontplooiing van de mensen in mijn omgeving, door hen te inspireren, hun ontwikkeling te stimuleren en hen plezier te geven in wat zij doen.”

NCOD, Jozef Groenland, Ruimtelijke Ontwikkeling

JOZEF GROENLAND
“Betrokkenheid bij de mensen om mij heen vind ik belangrijk. Een goede en prettige samenwerking levert uiteindelijk de beste resultaten op.”

MAARTEN VAN OOSTVEEN
“Mijn doel is om goede oplossingen te vinden voor ruimtelijke vraagstukken en hierbij actief alle belanghebbenden in het gebied te betrekken.”

NCOD, Marnix Pot, ruimtelijke ontwikkeling

MARNIX POT
“Betrokkenheid en het leveren van kwaliteit vind ik belangrijk. Daarnaast hecht ik veel waarde aan een goede samenwerking en zet ik mijn kennis en ervaring graag in om anderen te coachen in hun werk.”

MARTIJN LOOS
“Verbinden en samenwerken zijn voor mij belangrijke uitgangspunten. Daarnaast geef ik in mijn rol als senior adviseur graag gevraagd en ongevraagd advies om op die manier collega’s in staat te stellen het werk goed te kunnen doen.”

WALTER LEEMREIZE
“Een ondernemend type, altijd op zoek naar nieuwe uitdagingen. Mijn motto is: durven, doen en doorzetten.”

JURIDISCHE ZAKEN & OMGEVINGSRECHT

NCOD adviseur Esmée van Doorn

ESMEE VAN DOORN
“De overheid juridificeert, ik hou het graag toegankelijk.”

Awb | APV | Toezichtenhandhaving | Handhaving | Recht | Bestuursrecht | Zaakgerichtwerken | Klantgerichtwerken | Beleid | Gemeente | Overheid | Wabo | Omgevingswet | Omgevingsrecht | Jurist | Omgevingsdienst

EUGÈNE VAN ESSEN
 “De uitdaging voor mij als adviseur is om een goede brug te slaan tussen de juridische kaders enerzijds en anderzijds de mogelijkheden zoals door een klant gevraagd. Essentieel en te vaak onderschat is een sterke communicatie naar en met partijen.”

Awb | APV | Horeca | Openbare orde | Veiligheid | Evenementen | Bijzondere wetten | Bestuursrecht | Zaakgericht werken | Klantgericht werken | Gemeente | Overheid | Bibob | NCOD | Advisering | Coach | Wolters Kluwer | Auteur | Vergunningen | Beleid | Module horeca | Communicatie

GINA MISAKYAN – GOURIYE
“In mijn rol als adviseur ben ik betrokken en verantwoordelijk om procedures te coördineren en op een soepele wijze in goede banen te leiden.”

Awb | APV | Horeca | Bibob | Bestuursrecht | Zaakgericht werken |  Klantgericht werken | Gemeente | Overheid | Recht | Evenementen
NCOD Adviseur Jan-Jaap Fakkel

JAN-JAAP FAKKEL
“Werkend vanuit de regels, maar altijd met een blik op het resultaat. Het is uiteindelijk de ruimtelijke kwaliteit waar het om gaat.”

APV | Handhaving | Toezicht | Bestuursrecht | Zaakgericht werken | Klantgericht werken | Gemeente | Overheid | Wabo | Omgevingswet | Omgevingsrecht | Bouwen | Vergunningsvrij | Omgevingsvergunning
NCOD, Marloes van Kalsbeek, Juridisch, Handhaving

MARLOES VAN KALSBEEK
“Het leuke van detachering is elke keer een nieuwe uitdaging. De kunst om steeds weer een lastig vraagstuk op een nieuwe plek tot een goed eind te brengen.”

APV | Horeca | Bibob | Ondermijning | Recht | Bestuursrecht | Zaakgericht werken | Klantgericht werken | Beleid | Gemeente | Overheid | Handhavingsjurist | Handhavingsbeleid | Drugsbeleid | Coffeeshops | Horecaconvenant
NCOD Max Driessen, juridisch, omgevingsrecht

MAX DRIESSEN
 “Als veiligheidsadviseur lever ik een publieke bijdrage om het gevoel van veiligheid voor mensen zoveel als mogelijk te waarborgen.”

APV | Horeca | Openbare orde | Veiligheid | Bestuursrecht | Zaakgericht werken |  Klantgericht werken | Gemeente | Overheid | Rampenbestrijding | Evenementen | Veiligheidsbeleving | Jong professional | Ondermijning | Bibob | NCOD | Advisering

NICK KRAMER
“Veiligheid en rechtvaardigheid zijn voor elk mens noodzakelijk, als adviseur tracht ik deze aspecten zo goed als mogelijk in de samenleving te waarborgen.”

APV | Openbare orde | Veiligheid | Huiselijk geweld | Zaakgericht werken | Klantgericht werken | Gemeente | Overheid | Adviseur | Awb
NCOD, adviseur, Roy Bollebakker, handhaving

ROY BOLLEBAKKER
 “Niet alleen de onmogelijkheden aan de klant meegeven, maar ook de mogelijkheden.”

APV | Toezicht en handhaving | Handhaving | Toezicht | Bestuursrecht | Zaakgericht werken | Klantgericht werken | Gemeente | Overheid | Wabo | Omgevingswet | Omgevingsrecht
Yvonne Titulaer, adviseur, NCOD, juridisch, handhaving

YVONNE TITULAER
“Als juridisch adviseur streef ik naar praktische oplossingen binnen de kaders en de bedoeling van wet- en regelgeving.”

Juridisch | Handhaving | Beleid | Veiligheid | Crisisbeheersing | Management | Bestuursrecht | Zaakgericht werken | Klantgericht werken | Gemeente | Overheid | Wabo | APV | Kwaliteit | Awb | Openbare orde | Overeenkomsten | Contracten | Risico’s | Overheidsaansprakelijkheid | Claims | Bezwaar | Beroep | Subsidie | Gemeentewet | Mediation

PERSONEEL, SALARIS & RECHTSPOSITIE

NCOD, adviseur, Andre Wolters, PSR, salarisadministratie, salarisadministrateur

ANDRE WOLTERS
“Het leukste aan mijn werk is en blijft de afwisseling door de verschillende projecten.”

Salarisadministratie | Personeelsadministratie | Werkkostenregeling | Sociale wetgeving | Fiscale regels | Rechtspositie | Groot sparringsnetwerk | Managementinformatie

FRED DE WAARD
“Betaal het salaris altijd op tijd.”

Integriteit | Stressbestendig | Vakkundig | Nauwkeurig | Financieel onderlegd

NATASJA ROODHART
“Cijfermatig inzicht en systeemgericht werken, in combinatie met persoonlijke advisering gericht op de huidige wet en regelgeving maakt dat ik plezier heb in mijn vak als Salarisadviseur.”

Salarisadviseur | Salarisadministrateur | Applicatiebeheer salarissystemen | Cijfermatig | Stressbestendig | Communicatief | Flexibel | Rechtspositioneel | Werkkostenregeling
Samantha Harders, adviseur, NCOD, salarisadministratie, recht, salarisadministrateur, personeel, salaris, rechtspositie

SAMANTHA HARDERS
“Adviserend zijn voor de organisatie en de medewerkers geeft mij plezier in mijn vak.”

Salarisadministratie | Personeelsadministratie | Procesbeschrijving | WKR | Communicatief | Stressbestendig | Flexibel

FINANCIËN & BEDRIJFSVOERING

NCOD, Frans van Silfhout, financiën, bedrijfsvoering

FRANS VAN SILFHOUT
“Onze klanten verder brengen op het snijvlak van bedrijfsvoering en verandermanagement is voor mij het mooiste wat er is!”

Programma | Project management | Change management | Bestuurlijk gevoel | Recht door zee | Humor | Zaakgericht werken | Procesgericht werken | Financiën | Gemeenschappelijke regelingen | Intergemeentelijke samenwerking
NCOD, Govert Schermers, Bedrijfsvoering

GOVERT SCHERMERS
“Als bestuur en politiek de bedrijfsvoering durven los te laten én de bedrijfsvoering bestuur en politiek willen omarmen, is mijn inzet geslaagd.”

Bedrijfsvoering | Manager | Concerncontroller | Senior adviseur | Politiek-bestuur | (Commisie)griffier | Gemeenschappelijke regelingen | Organisatieontwikkeling | Onderzoek | Doorlichting | Optimaliseren P&C en daaruit voortvloeiende producten
NCOD, Jeroen Gudden, financiën, bedrijfsvoering

JEROEN GUDDEN
“Klanten verder te brengen door inzicht te geven in cijfers en processen geeft mij een kick.”

AO/IC | Verbijzonderde interne controle (VIC) | Financiën | Administratie sociaal domein | PGB | Teamspeler | Jaarrekening sociaal domein | Berichtenverkeer.
NCOD, Lars Kok, Financiën, Bedrijfskunde

LARS KOK
“Ik hou ervan om te helpen bij het oplossen van vraagstukken en zo organisaties vooruit te helpen.”

Excel | Sociaal Domein (WMO/JW) | Centric software | Direct | Doelgericht | Ziet snel verbanden | Besluitvaardig | Sparringpartner
NCOD, adviseur, Mike Mutsaers, F&B, Financiën

MIKE MUTSAERS
“Mijn passie voor het vak zit in het elke dag maximaal presteren om de klant verder te helpen binnen de opdracht, mezelf te blijven ontwikkelen en het belang van de burger te dienen.”

Accuraat | Teamspeler | BBV | Gemeentefinanciën | Scrum | P&C documenten | Gemeenschappelijke regelingen | Key2Finance/ Cognos | Sociaal Domein | Beheer Openbare Ruimte | Financieel adviseur

ROBIN SCHENK
“Klanten ondersteunen en ontzorgen bij financiële vraagstukken. Complexe zaken op een eenvoudige en pragmatische manier oplossen.”

Financieel adviseurschap gemeenten | Concerncontrolling | Risicomanagement | Verbeteren planning en controlcycli | Programma en projectmanagement sociaal domein | Herinrichting begroting en administratie | Financiële dashboards & inrichten monitors | Rekenkameronderzoek

THIJS JAGERSMA
“Vinden, verbinden en ontwikkelen van talent!”

Organisatieontwikkeling | Samenwerking | Bezuinigingsopgaven | Opzetten van administratieve organisatie | Verbeteren van diverse (financiële) processen | P&C-cyclus | Risicomanagement | Kwaliteitsmanagement | AO/IC | Organiseren en begeleiden van workshops en trainingsdagen

TOM VAN KRAAIJ
“Ik wil mensen meenemen in verandering en met hen goede resultaten bereiken. Daarvoor zet ik heel graag mijn brede kennis en ervaring.”

Intergemeentelijke samenwerking | Fusering ambtelijke organisaties | Aansturing | Ondersteuning sectoren en teams | Bedrijfsvoering | Planning & Control | (Verander) manager | Concerncontroller | Senior adviseur

SOCIAAL DOMEIN (INTERWERK)

GERRIT THARNER
“Verbinden vanuit de inhoud met de focus op het resultaat.”

NCOD, Herman Rijks, sociaal domein

HERMAN RIJKS
“Werken aan vernieuwing binnen het sociaal domein en daarbij zorgen voor ontwikkeling, positieve energie en natuurlijk resultaten; dat is waar ik energie van krijg.”

NCOD, Jolanda van Egmond, sociaal domein

JOLANDA VAN EGMOND
“Het mooie van ons werk is dat we met een frisse blik naar de gemeente en het vraagstuk kijken en daarna samen verandering teweeg kunnen brengen.”

NCOD Loes de Leeuw Sociaal Domein Interwerk

LOES DE LEEUW
“Ik vind het leuk om meer voor iemand te betekenen, dan strikt wordt gevraagd.”