ONZE MENSEN

We zijn trots op onze adviseurs. Zij maken de organisatie tot wie we zijn.
Met ruim 150 enthousiaste medewerkers ondersteunen we de publieke sector.
Hieronder stellen we er een paar aan u voor, zo krijgt u een beeld wie er zoal bij ons werken.

Interesse om bij ons te werken? Bekijk hier de vacatures van NCOD >

DIGITALISERING & INFORMATIEMANAGEMENT

Daan de Vries
“(Semi)publieke organisaties hebben een grote verantwoordelijkheid naar de samenleving toe. Het werken in deze waardevolle sector geeft me veel voldoening en enthousiasme.”
LinkedIn
Desiree Van de Wiel - Stevens
“Ik vind het vooral erg leuk om de vertaling te maken van visie naar uitvoering, waarbij het belang van de klant voorop staat.”
LinkedIn
Gert-Jan van Baal
“Ik help gemeenten om hun koers uit te zetten in de snel veranderende ICT-samenleving. Daarbij bepalen de menselijke maat en de kracht van de organisatie het tempo en het succes van de verandering.”
LinkedIn
Suus Harms
“Ik ben ervan overtuigd dat gemeentes nog veel meer van elkaar kunnen leren dan ze nu doen. Daarom vind ik het belangrijk om kennis over te dragen.”
LinkedIn

FINANCIËN & BEDRIJFSVOERING

Govert Schermers
“Als bestuur en politiek de bedrijfsvoering durven los te laten én de bedrijfsvoering bestuur en politiek willen omarmen, is mijn inzet geslaagd.”
Jeroen Gudde
“Klanten verder brengen door inzicht te geven in cijfers en processen geeft mij een kick.”
Lars Kok
“Ik hou ervan om te helpen bij het oplossen van vraagstukken en zo organisaties vooruit te helpen.”
Mike Mutsaers
“Mijn passie voor het vak zit in het elke dag maximaal presteren om de klant verder te helpen binnen de opdracht, mezelf te blijven ontwikkelen en het belang van de burger te dienen.”
Robin Schenk
“Klanten ondersteunen en ontzorgen bij financiële vraagstukken. Complexe zaken op een eenvoudige en pragmatische manier oplossen.”
Thijs Jagersma
“Vinden, verbinden en ontwikkelen van talent!”
Tom van Kraaij
“Ik wil mensen meenemen in verandering en met hen goede resultaten bereiken. Daarvoor zet ik heel graag mijn brede kennis en ervaring.”

HRM

George le Fèbre
“Mijn kennis en ervaring mogen delen, maar ook nieuwe kennis en ervaring mogen opdoen. Dat maakt NCOD voor mij mogelijk.”
Phone
Lida Droog
“Het werken bij verschillende opdrachtgevers levert elke keer nieuwe inzichten op. Zo behoud je een open en frisse blik die bijdraagt aan de ontwikkeling van de organisatie en die van jezelf!”
Linde Lambrichts
“Door de verschillende opdrachten blijf je met afwisselende onderwerpen uit het HR vak bezig. Dat maakt het werk als externe adviseur leuk en uitdagend!”
Mark Arts
“Kunnen leren in een steeds veranderende omgeving en ervaringen delen binnen de vakgroep HRM zijn erg waardevol voor mij.”

JURIDISCHE ZAKEN & OMGEVINGSRECHT

Esmee van Doorn
“De overheid juridificeert, ik hou het graag toegankelijk.”
Eugène van Essen
“De uitdaging voor mij als adviseur is om een goede brug te slaan tussen de juridische kaders enerzijds en anderzijds de mogelijkheden zoals door een klant gevraagd. Essentieel en te vaak onderschat is een sterke communicatie naar en met partijen.”
Jan-Jaap Fakkel
“Werkend vanuit de regels, maar altijd met een blik op het resultaat. Het is uiteindelijk de ruimtelijke kwaliteit waar het om gaat.”
Max Driessen
“Als veiligheidsadviseur lever ik een publieke bijdrage om het gevoel van veiligheid voor mensen zoveel als mogelijk te waarborgen.”
Roy Bollebakker
“Niet alleen de onmogelijkheden aan de klant meegeven, maar ook de mogelijkheden.”
Yvonne Titulaer
“Als juridisch adviseur streef ik naar praktische oplossingen binnen de kaders en de bedoeling van wet- en regelgeving.”

PERSONEEL, SALARIS & RECHTSPOSITIE

Andre Wolters
“Het leukste aan mijn werk is en blijft de afwisseling door de verschillende projecten.”
Fred de Waard
“Betaal het salaris altijd op tijd.”
Natasja Roodhart
“Cijfermatig inzicht en systeemgericht werken, in combinatie met persoonlijke advisering gericht op de huidige wet en regelgeving maakt dat ik plezier heb in mijn vak als Salarisadviseur.”
Samantha Harders
“Adviserend zijn voor de organisatie en de medewerkers geeft mij plezier in mijn vak.”

PUBLIEKSZAKEN

Hanna Niphuis
"Ik heb er plezier in om te werken met diverse klanten, collega’s en processen. Het delen van kennis en het helpen van klanten geven me een voldaan gevoel!"
Linda Tan
“Of het gaat om burgerlijke stand, nationaliteitsrecht, Internationaal Privaatrecht of de Basisregistratie Personen, het constant schakelen maakt dit werk ontzettend uitdagend en interessant.”
Martijn van Ieperen
“Ik vind het werken met en voor zeer verschillende mensen zeer waardevol, het verrijkt mijn leven. Ik vind het prachtig om echt iets te kunnen betekenen voor mensen.”
Pascal van Mossel
“Het geeft mij een voldaan gevoel als de klant goed geholpen wordt, veel werk wordt verzet, kennis kan worden gedeeld en de opdrachtgever tevreden is over mijn kunde en inzet.”

RUIMTELIJKE ONTWIKKELING

Albert Francken
“In staat om makkelijk knopen door hakken zonder samenhangende risico’s (zowel politiek alsook financieel) uit het oog te verliezen.”
Anton de Hoogh
“De leefomgeving is van ons allemaal, daar bouw ik graag aan mee.”
Dave Schut
“Sterk gericht op het welzijn en de ontplooiing van de mensen in mijn omgeving, door hen te inspireren, hun ontwikkeling te stimuleren en hen plezier te geven in wat zij doen.”
Jozef Groenland
“Betrokkenheid bij de mensen om mij heen vind ik belangrijk. Een goede en prettige samenwerking levert uiteindelijk de beste resultaten op.”
Maarten van Oostveen
“Mijn doel is om goede oplossingen te vinden voor ruimtelijke vraagstukken en hierbij actief alle belanghebbenden in het gebied te betrekken.”
Marnix Pot
“Betrokkenheid en het leveren van kwaliteit vind ik belangrijk. Daarnaast hecht ik veel waarde aan een goede samenwerking en zet ik mijn kennis en ervaring graag in om anderen te coachen in hun werk.”
Martijn Loos
“Verbinden en samenwerken zijn voor mij belangrijke uitgangspunten. Daarnaast geef ik in mijn rol als senior adviseur graag gevraagd en ongevraagd advies om op die manier collega’s in staat te stellen het werk goed te kunnen doen.”
Walter Leemreize
“Een ondernemend type, altijd op zoek naar nieuwe uitdagingen. Mijn motto is: durven, doen en doorzetten.”

SOCIAAL DOMEIN (INTERWERK)

Gerrit Tharner
“Verbinden vanuit de inhoud met de focus op het resultaat.”
Jolanda van Egmond
“Het mooie van ons werk is dat we met een frisse blik naar de gemeente en het vraagstuk kijken en daarna samen verandering teweeg kunnen brengen.”
Joris Bakker
“Het mooie aan deze job vind ik dat je gevraagd wordt een verschil te maken voor de opdrachtgever èn de burger, ongeacht welk vraagstuk het betreft.”
Loes de Leeuw
“Ik vind het leuk om meer voor iemand te betekenen, dan strikt wordt gevraagd.”

TOEZICHT, HANDHAVING, ONDERZOEK & PREVENTIE (THOP)

Merel Wagner
"Ik streef ernaar om een THOP prestatie te leveren bij gemeentes. Een onderzoek met het juiste resultaat geeft mij een goed gevoel!"
Rene Gomes
"Het doel is op een duurzame wijze fraude aan te pakken bij de gemeente."
Romano Ghauharali
"Het geeft mij voldoening om als poortwachter de kwaliteit van de BRP te waarborgen en fraude op te sporen."
Roxane Vessies
"Met het afleggen van huisbezoeken en het opmaken van een dossier combineer ik, als jurist, perfect het theoretische- en praktische gedeelte."