ONZE MENSEN

ONZE ADVISEURS, HANDHAVERS EN DOCENTEN BLIJVEN ZICH, ONDANKS DE CORONACRISIS,
INZETTEN OM DE WERELD ELKE DAG EEN STUKJE MOOIER TE MAKEN. MEER INFORMATIE >

We zijn trots op onze mensen. Zij maken de organisatie tot wie we zijn.
Met ruim 200 enthousiaste adviseurs ondersteunen we de publieke sector.
Hieronder stellen we er een paar aan u voor, zo krijgt u een beeld wie er zoal bij ons werken.

Interesse om bij ons te werken? Bekijk hier de vacatures van NCOD >

DIGITALISERING & INFORMATIEMANAGEMENT

Daan de Vries
“(Semi)publieke organisaties hebben een grote verantwoordelijkheid naar de samenleving toe. Het werken in deze waardevolle sector geeft me veel voldoening en enthousiasme.”
LinkedIn
Desiree Van de Wiel - Stevens
“Ik vind het vooral erg leuk om de vertaling te maken van visie naar uitvoering, waarbij het belang van de klant voorop staat.”
LinkedIn
Feline Gillessen
"Ik haal energie uit het leggen van verbinding tussen mensen, afdelingen en organisaties. Samen kom je verder dan alleen."
LinkedIn
Abel Wolterbeek
"Ik zet mijn expertise in voor de medewerkers, zodat zij in staat zijn om van echte meerwaarde te zijn voor inwoners en bedrijven."
LinkedIn

FINANCIËN & BEDRIJFSVOERING

Govert Schermers
“Als bestuur en politiek de bedrijfsvoering durven los te laten én de bedrijfsvoering bestuur en politiek willen omarmen, is mijn inzet geslaagd.”
Lars Kok
“Ik hou ervan om te helpen bij het oplossen van vraagstukken en zo organisaties vooruit te helpen.”
Mike Mutsaers
“Mijn passie voor het vak zit in het elke dag maximaal presteren om de klant verder te helpen binnen de opdracht, mezelf te blijven ontwikkelen en het belang van de burger te dienen.”
Tom van Kraaij
“Ik wil mensen meenemen in verandering en met hen goede resultaten bereiken. Daarvoor zet ik heel graag mijn brede kennis en ervaring.”

HRM

George le Fèbre
“Mijn kennis en ervaring mogen delen, maar ook nieuwe kennis en ervaring mogen opdoen. Dat maakt NCOD voor mij mogelijk.”
Lida Droog
“Het werken bij verschillende opdrachtgevers levert elke keer nieuwe inzichten op. Zo behoud je een open en frisse blik die bijdraagt aan de ontwikkeling van de organisatie en die van jezelf!”
Marianne ten Veen - van den Berg
“Snel toegevoegde waarde bieden bij wisselende opdrachtgevers met diverse veranderopgaven. Daar word ik blij van!”

JURIDISCHE ZAKEN & OMGEVINGSRECHT

Bram Elbers
"Veiligheid is van cruciaal belang voor een leefbare samenleving. Ik krijg energie van de samenwerking met verschillende ketenpartners om de publieke veiligheid samen naar een hoger niveau te brengen."
Eugène van Essen
“De uitdaging voor mij als adviseur is om een goede brug te slaan tussen de juridische kaders enerzijds en anderzijds de mogelijkheden zoals door een klant gevraagd. Essentieel en te vaak onderschat is een sterke communicatie naar en met partijen.”
Roy Bollebakker
“Niet alleen de onmogelijkheden aan de klant meegeven, maar ook de mogelijkheden.”

OMGEVINGSMANAGEMENT

Roelf Brinkman
"Aandachtig luisteren, gericht doorvragen en samen met medewerkers acties bedenken. En laten we vooral genieten van de weg ernaartoe!"
Daniël Wilms van Kersbergen
“Door naar elkaar te luisteren en van elkaar te leren, creëer je draagvlak voor impactvolle oplossingen voor onze omgeving.”
Hans Pouwels
‘’Samen met opdrachtgevers en collega’s een goed resultaat behalen, daar krijg ik energie van.’’

PERSONEEL, SALARIS & RECHTSPOSITIE

Andre Wolters
“Het leukste aan mijn werk is en blijft de afwisseling door de verschillende projecten.”
Carla Robbertsen
“Als inhuurkracht ben je nodig in een organisatie. Dat merk je en dat geeft mij energie. Daarnaast leer ik van hen, en zij van mij. Win-win dus!”
Fred de Waard
“Betaal het salaris altijd op tijd.”
Geralda Russcher
"De complexere taken die wat meer onderzoek vragen, daar kan ik me in vastbijten om zaken uit te zoeken, te puzzelen hoe het in elkaar steekt."

PUBLIEKSZAKEN

Martijn van Ieperen
“Ik vind het werken met en voor zeer verschillende mensen zeer waardevol, het verrijkt mijn leven. Ik vind het prachtig om echt iets te kunnen betekenen voor mensen.”
Pascal van Mossel
“Het geeft mij een voldaan gevoel als de klant goed geholpen wordt, veel werk wordt verzet, kennis kan worden gedeeld en de opdrachtgever tevreden is over mijn kunde en inzet.”

RUIMTELIJKE ONTWIKKELING

Albert Francken
Specialiteit: Privaat- en Bestuursrecht, Grondexploitatie, Gebiedsontwikkeling, Omgevingsmanagement. Opdrachtgevers: gemeenten Doetinchem, Zevenaar, Bronckhorst en Apeldoorn.
Britt Weetink
Specialiteit: Duurzaamheid, Energietransitie en Ruimtelijke Ordening. Opdrachtgevers: gemeenten Zwartewaterland en De Ronde Venen.
Jozef Groenland
Specialiteit: Planologie en Ruimtelijke Ordening. Opdrachtgevers: gemeenten Oss, Ermelo, Valkenswaard.
Tom Scholten
Specialiteit: Stedelijke en regionale planning, Water Governance en Energietransitie. Opdrachtgevers: gemeenten Weststellingwerf, Koggenland, Oost-Gelre.

SOCIAAL DOMEIN

Jane Ramrekha
“Een betekenisvolle bijdrage leveren aan maatschappelijke vraagstukken die een impact hebben op de samenleving.”
Loes de Leeuw
“Ik vind het leuk om meer voor iemand te betekenen, dan strikt wordt gevraagd.”

TOEZICHT, HANDHAVING, ONDERZOEK & PREVENTIE (THOP)

Nick Zauner
"Als handhavingsspecialist kan ik het verschil maken. Tijdens het onderzoek ga ik voor het uiterste resultaat, Dit doe ik door out of the box te denken en ketenpartners te betrekken wanneer dit nodig is."
Rilja Croes
"Het samenbrengen van betrokkenen uit verschillende organisaties en instanties kent veel aspecten en mogelijkheden. Ik haal enorm veel energie uit het kleur en vorm geven aan een integrale en multidisciplinaire aanpak."
Romano Ghauharali
"Het geeft mij voldoening om als poortwachter voor de BRP fraude op te sporen en om deze zo actueel mogelijk te houden. Ik draag graag bij om mijn expertise en kunde over te brengen aan verschillende opdrachtgevers en collega’s."
Britt van den Wijngaard
"Ik kijk vanuit verschillende invalshoeken en vakgebieden naar een veiligheidsprobleem. Neem bijvoorbeeld de aanpak woonfraude, daarbij betrek en enthousiasmeer ik meerdere spelers, alleen zo komen we tot een duurzame oplossing."