NCOD'er in beeld: Bart Teunissen

Bart Teunissen is senior adviseur bij NCODBart Teunissen is senior adviseur bij NCOD. Hij ondersteunt opdrachtgevers op het snijvlak van ruimtelijke ontwikkeling, organisatieontwikkeling en samenwerking. We spreken hem over zijn opdracht bij waterschap Vallei en Veluwe.

Wat doe je bij waterschap Vallei en Veluwe?

“Bij het waterschap ben ik kwartiermaker programmatische aanpak droogte. Droogte heeft in de afgelopen jaren tot uitdagingen geleid. Er zijn grote(re) inspanningen nodig om het systeem geschikter te maken voor het vasthouden van water. Nederland is kampioen in het afvoeren van water, maar we gaan van het accent van afvoeren naar ook vasthouden van water. Als kwartiermaker richt ik mij op het aanbrengen van overzicht, samenhang en focus op de gewenste interne inspanningen, zodat de aanwezige energie en andere middelen optimaal worden ingezet.”

Hoe heb je de eerste 100 dagen ervaren?

“De eerste 100 dagen vlogen voorbij. Er is veel kennis en kunde in huis. Droogte is een urgent onderwerp, en er zijn veel collega’s betrokken bij dit thema. Ik probeer meer verbinding op inhoud en mens te organiseren. We verzamelen bouwstenen voor de aanpak en werken dat samen uit. Het is een gezamenlijke zoektocht. Communicatie en teamontwikkeling zijn daarbij erg belangrijk. Vooral omdat we nu veel thuiswerken.”

Wat is voor het waterschap de grootste uitdaging?

“Uitdagingen zoals klimaatverandering vragen om een nieuwe manier van denken en doen over inrichting, gebruik en beheer van onze leefomgeving en de rol van water daarin. Het waterschap heeft haar ambitie geformuleerd in de blauwe omgevingsvisie 2050. Zij wil het thema water meer verbinden aan de maatschappelijke uitdagingen vanuit drie leidende principes: water is het ordenend principe in de ruimtelijke ontwikkeling, maximaal vasthouden en schoonhouden van gebiedseigen water en meer grensontkennend werken.” Meer lezen: blauwe omgevingsvisie 2050 >

Waar ga je de komende tijd mee aan de slag?

“De aankomende weken staan in het teken van het uitwerken van de bouwstenen en opleveren van het programmaplan. Door focus te organiseren, kunnen we sneller met partijen schakelen en samenwerken. Want het aanpakken van droogte gaat over het klimaatadaptiever inrichten van het totale systeem, lees: ook natuur, landbouw, industrie, dorpen en steden. Het is een brede maatschappelijke transitie. Mooi dat we daar als NCOD een bijdrage aan kunnen leveren!”

Barts Paspoort

  • Geboren in Breedenbroek, woont nu met zijn gezin in Stokkum
  • Studeerde af aan de Vrije Universiteit van Amsterdam in Bestuurskunde
  • Is sinds december 2020 in dienst bij NCOD als senior adviseur, heeft daarvoor bij de gemeente Doetinchem gewerkt als strategisch adviseur
  • Deskundig op het snijvlak van ruimtelijke ontwikkeling, organisatieontwikkeling en samenwerking

Wist je dat Bart…

  • Uit een ondernemersfamilie komt en van aanpakken houdt?
  • Fan is van de 3 J’s: Jane (Jacobs), Jan (Gehl), Jan (Rotmans), alle drie visionaire en praktijkgerichte denkers en doeners
  • Een passie heeft voor de ontwikkeling van plekken (regio’s, steden, dorpen) en mensen
  • In zijn vrije tijd piano speelt, met zijn gezin graag op pad gaat of op de mountainbike in het Montferlandse bos te vinden is

KUNNEN WE IETS VOOR U BETEKENEN?

Neem contact op met:

Dave Schut
Ruimtelijke Ontwikkeling
Mailadres
Nicole Ploeger
Ruimtelijke ontwikkeling
Mailadres

Onze artikelen automatisch in de mailbox ontvangen? Neem hier een abonnement op onze nieuwsbrief