adviseur
Designed by Freepik

Bewonersinitiatieven zijn booming

Steeds meer inwoners steken zelf de handen uit de mouwen. In sommige gemeenten schieten de initiatieven als paddenstoelen uit de grond. Minister Ollongren gaat hier handen en voeten aan geven door het Right to Challenge (overname van gemeentelijke taken door bewonersinitiatieven) te verankeren in de gemeentewet.   

Het onderwerp participatieve democratie komt vanuit verschillende hoeken en wordt met nieuwe modieuze begrippen steeds opnieuw onder de aandacht gebracht. Waar we tien jaar geleden spraken over open planvorming, interactieve beleidsvorming, inspraak of publieksparticipatie hebben we het nu over actief burgerschap, eigen kracht, overheidsparticipatie of de doe-democratie – om maar een paar begrippen te noemen. Er is duidelijk een verandering gaande van de relatie tussen de samenleving en de overheid.

Voor gemeenten betekent dit dat ze de kracht van de samenleving kunnen benutten om hun beleid en de daarbij behorende uitdagingen vorm te geven. Inwoners en overheid vormen daarmee een duurzaam partnerschap.

De uitdaging

Gemeenten staan voor grote opgaven. Binnen het sociaal domein gaat het dan om de kostenbeheersing van bijvoorbeeld Wmo en Jeugdhulp en om nieuwe taken als Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang. Buiten het sociaal domein gaat het bijvoorbeeld om de invoering van de nieuwe Omgevingswet.

De reguliere gemeentelijke instrumenten staan centraal om de grote opgaven vorm te geven. Denk aan inkoopinstrumenten en sturen op de toegang tot zorg. Een ander instrument om de grote opgaven vorm te geven is burger- en overheidsparticipatie. Door samen met inwoners en maatschappelijke partners op te trekken ontstaat een krachtig en duurzaam instrument.

Maar hoe breng je de bal aan het rollen? Om gemeenten de goede weg op te helpen zijn in dit artikel een aantal tips geformuleerd over bewonersinitiatieven. De tips zijn gebaseerd op onze praktijkervaring.

Aandachtsgebieden en tips

Er zijn vier aandachtsgebieden als het gaat om bewonersinitiatieven: de opgave, de bekostiging, de samenleving en de overheid. Bekijk hier onze 10 tips voor bewonersinitiatieven waarin ook de vier aandachtsgebieden verwerkt zijn (tip: klik rechtsbovenin om de afbeelding te vergroten, zodat alles goed leesbaar is).

Aan de slag

Waar staat u als gemeente? De eerste stap bestaat uit het beoordelen in hoeverre uw gemeente al op weg is met het creëren van een duurzaam partnerschap met inwoners. Wij onderscheiden hierin 3 opeenvolgende fases:

  1. Kennis – Beschikt u over de juiste kennis om bewonersinitiatieven te stimuleren en omarmen?
  2. Uitvoering – Heeft u praktische handvatten om het partnerschap tot een succes te maken?
  3. Monitoring en evaluatie – Bent u in staat om de resultaten meetbaar te maken en bij te sturen waar nodig?

De 10 genoemde tips en de fases waarin de gemeente zich bevindt bieden het kader om een aanpak voor bewonersinitiatieven te ontwikkelen. Het is hierdoor mogelijk de grote opgaven samen met inwoners op te pakken en te werken vanuit een duurzaam partnerschap. De kracht van de samenleving wordt daarmee optimaal benut.


KUNNEN WE IETS VOOR U BETEKENEN?

Neem contact op met:

Pim de Glas
Sociaal Domein
MailadresLinkedIn
Johan van der Zee
Sociaal Domein
MailadresLinkedIn
Jeremy van den Berg
Sociaal Domein
MailadresLinkedIn
Bianca van Jaarsveld
Sociaal Domein
MailadresLinkedIn

Onze artikelen automatisch in de mailbox ontvangen? Neem hier een abonnement op onze nieuwsbrief