Digitaal leren: ‘De cursisten vinden het positief’

Denise Versluis werkt als docent bij NCOD Opleidingen. Door de coronacrisis veranderde voor haar de manier van lesgeven. We spreken haar over Leren Op Afstand en de toekomst van digitaal leren.

Hoe verloopt het lesgeven nu?

“Momenteel geef ik les vanuit huis, via Leren op Afstand (LOA). We doen dit via Microsoft Teams en delen de powerpoint met deelnemers. We beginnen of sluiten de training met een quiz. Via de powerpoint zelf of Kahoot. Dit laatste is een erg leuke tool die zorgt voor afwisseling. De quiz in het begin kan gebruikt worden als opfris en aan het eind om te kijken waar nog knelpunten liggen. Met elkaar hebben we spelregels gemaakt en dit wordt in de uitnodiging naar de deelnemers meegestuurd. Zo ook de instructies voor Kahoot.” 

Hoe was de overgang van klassikaal lesgeven naar digitaal?

“Digitaal lesgeven startte door oefenen met eigen collega’s. Het is anders en toch ook niet. Het kost wel energie, omdat je niet iedereen persoonlijk aan kunt kijken. We doen daarom sessies van 3 uur met tussentijdse pauzes. De cursisten vinden het positief. Sommigen moesten wel echt wennen, ook aan de techniek. Van te voren is de verbinding met Microsoft Teams en de deelnemers gecontroleerd. Als iets niet helemaal werkt dan zoeken we gelijk naar een oplossing.”

Hoe zie je de toekomst van digitaal leren?

“LOA heeft de toekomst. Digitaal leren is een uitkomst voor de trainingen van de Diplomalijn of de trainingen uit de Open inschrijving. Vanuit de NVVB (Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken) kunnen medewerkers burgerzaken een Diplomalijn volgen. Soms komt men van heinde en ver. Als het te verspreid is, dan kan voor deze vorm gekozen worden. Ook kan er voor een combi gekozen worden: e-learning en op afstand. Een goede ontwikkeling en ervaring. Juist door Covid-19.”

Opleidingen door docent Denise

  • Een opfris Burgerlijke stand en verdieping.
    “Hierin nemen we de medewerkers mee in een basis van de burgerlijke stand en gaat de verdieping over de toepasbaarheid van het internationale privaatrecht. Ofwel welk recht toe te passen bij het opmaken van een geboorteakte van een kindje geboren uit  burgers met de Nederlandse nationaliteit en/of burgers die een vreemde nationaliteit hebben.”
  • Een reis door burgerzaken.
    “In de reis door burgerzaken nemen we de medewerkers mee in de kerntaken van burgerzaken (Persoonsregistraties (BS en BRP), Persoonsinformatievoorziening en Dienstverlening)”
  • Een opfris voor medewerkers burgerzaken
    “Voor medewerkers die een uitbreiding in hun takenpakket krijgen door de aangiftes van geboorte en overlijden af te handelen”

Bekijk hier alle aangeboden opleidingen binnen Publiekszaken >


KUNNEN WE IETS VOOR U BETEKENEN?

Neem contact op met:

Luud van Gendt
NCOD Opleidingen
Mailadres

Onze artikelen automatisch in de mailbox ontvangen? Neem hier een abonnement op onze nieuwsbrief