omgevingswet
Afbeelding: Designed by Freepik.

Digitaal Stelsel Omgevingswet: een organisatiebreed vraagstuk

Het komt steeds dichterbij: in 2021 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking. Bij de nieuwe Omgevingswet hoort een goede digitale ondersteuning. Het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) is een belangrijke randvoorwaarde voor een succesvolle implementatie van de Omgevingswet in 2021. Landelijk wordt er hard gewerkt aan de inrichting van de bouwstenen van het DSO, zoals het DSO-LV (Landelijke Voorzieningen) en de LVBB (Landelijke Voorziening Bekend maken en Beschikbaar stellen). De belangrijkste informatiekundige opgave ligt echter bij gemeenten zelf. Het vroegtijdig in gang zetten, integrale benadering en bewust nadenken over veranderingen geeft meer rust en vaart gedurende de implementatie.

Een goed begin is het halve werk

Hoe begin je als gemeente nou met de implementatie van het Digitaal Stelsel Omgevingswet? NCOD kan gemeenten helpen om zo goed mogelijk voorbereid te zijn en niet achter te feiten aan te lopen. Onderstaande thema’s zijn hierbij belangrijk.

Matchen de visies op gebied van informatiemanagement, Omgevingswet en dienstverlening met elkaar?

De Omgevingswet vraagt overheden anders te werken en om de dienstverlening anders in te richten. De visie en ambitie op het gebied van dienstverlening en omgevingsbeleid hebben impact op de inrichting van het DSO. Daarnaast dient het Digitaal Stelsel Omgevingswet ook in lijn te liggen met de gehele visie en inrichting van het gemeentelijke informatiebeleid. De Omgevingswet raakt het beleid op punten als digitale dienstverlening, zaakgericht werken, gegevensbeheer en ruimtelijke informatievoorziening.

Hoe kunnen gemeente goed aansluiten op het landelijke DSO?

Om aan te sluiten op het landelijke DSO moeten de lokale systemen worden aangepast. Gemeenten hebben drie (nieuwe) systemen nodig om te kunnen aansluiten op het landelijke DSO: een plansysteem, een VTH-systeem (specifieke applicatie of zaaksysteem) en een systeem voor toepasbare regels. Naast de lokale systemen worden de huidige landelijke voorzieningen vervangen door het DSO-LV en LVBB. De distributie van de gegevens hieruit is eveneens een lokale opgave. Omdat er vele veranderingen tegelijk plaatsvinden is er een migratie- en overgangsstrategie nodig.

Is de huidige basis voldoende op orde om te beginnen met DSO?

Om het DSO goed te kunnen laten functioneren moet de huidige basis op orde zijn. Daarnaast is de Omgevingswet een goede mogelijkheid voor een verbeterslag. Thema’s die we hierbij moeten onderzoeken zijn datakwaliteit, zaakgericht werken, archivering, gegevensmanagement en procesmatig werken.

Vanuit bovenstaande thema’s kan NCOD u ondersteunen in het maken van een impact- en GAP-analyse. Vervolgens kan er door middel van een roadmap een plan van aanpak worden opgesteld om stap voor stap toe te werken naar de gewenste inrichting en kwaliteit.

Teamoverstijgende benadering

Voor zowel het DSO als de gehele Omgevingswet is het cruciaal om de verandering teamoverstijgend te benaderen. De keuzes die gemaakt worden vanuit Dienstverlening, Ruimtelijke Ordening, GEO en VTH hebben impact op de gewenste inrichting van de ICT-voorziening. De visie en ambitie van elk team moeten vanuit elk vakgebied op elkaar aansluiten. Wat zijn de wensen van elk team omtrent DSO en Omgevingswet? Sluiten deze wensen aan bij de rest van de organisatie, de technische mogelijkheden en de impact? Daarnaast is het van belang om rekening te houden met de landelijke ontwikkelingen omtrent DSO. Kortom, het DSO is niet alleen de verantwoordelijkheid van ICT, maar een organisatiebreed vraagstuk.

Klantervaring – projectleider Omgevingswet, gemeente Stein

“Een projectleider DSO weet binnen het totaalproject van de implementatie van de Omgevingswet de juiste verbindingen te leggen tussen de ICT-collega`s, die straks te maken krijgen met de implementatie van nieuwe applicaties die verbonden zijn aan het DSO, en de RO & VTH-collega`s, die de betreffende applicaties gaan gebruiken. Vaak zie je dat voor de implementatie van de Omgevingswet binnen de gemeente een generieke procesmanager eindverantwoordelijk is of een projectleider vanuit ruimtelijke ordening. Vanuit deze achtergrond is er meestal weinig deskundigheid en affiniteit met alles wat komt kijken bij het DSO. Het is goed om te beseffen dat het DSO niet alleen gaat over ICT-applicaties maar ook over organisatie brede vraagstukken zoals de ambitie in dienstverlening.”

“Om deze klus te klaren wilden wij een projectleider DSO hebben die “de taal spreekt” van zowel de ruimtelijke ordening als van de ICT en daarnaast sterk is in projectmatig werken. Daarom heeft de gemeente Stein ervoor gekozen om deze expertise in te huren en om Ineke Linders verantwoordelijk te maken voor het DSO binnen ons project Omgevingswet zodat we op 1 januari 2021 zo goed mogelijk zijn voorbereid op de komst van het DSO!”


KUNNEN WE IETS VOOR U BETEKENEN?

Neem contact op met:

Sander Bijvank
Omgevingsmanagement
Mailadres
Gert-Jan van Baal
Omgevingsmanagement
Mailadres

Onze artikelen automatisch in de mailbox ontvangen? Neem hier een abonnement op onze nieuwsbrief