NCOD - Informatiemanagement & Digitalisering

DIGITALISERING & INFORMATIEMANAGEMENT

DIGITALISERING & INFORMATIEMANAGEMENT

“Iedere dag werken aan betere informatievoorziening voor een slimmere overheid”

NCOD - Digitalisering & Informatiemanagement

Gemeenten verwerken grote hoeveelheden informatie: digitaal, geautomatiseerd, informatiegestuurd en datagedreven. De opdracht van de gemeente in de informatiesamenleving wordt groter en ingewikkelder. Burgers stellen steeds hogere eisen aan de digitale dienstverlening van de gemeente. Effectief digitaliseren betekent anders organiseren. Goed informatiemanagement helpt om de digitale organisatie effectief te ondersteunen.

Informatiseren, digitaliseren en organiseren

Onze adviseurs begeleiden en ondersteunen bij vraagstukken op het snijvlak van organisatieontwikkeling, dienstverlening en informatievoorziening. We adviseren over visie, (informatie)beleid, uitgangspunten en aanpak. We begeleiden de inrichting, vaak als projectleider, en zorgen voor de inrichting van professioneel informatiemanagement. Daarnaast bieden we praktische ondersteuning voor procesontwerp, gegevensmanagement, applicatie inrichting en projectondersteuning.

Een concrete verander- en projectaanpak

Onze expertise ligt op het snijvlak van organisatie, mensen en techniek. We vertalen organisatiedoelstellingen in een concrete verander- en projectaanpak. Hierbij trekken we samen op en nemen iedereen mee om te komen tot een gedragen en gedegen resultaat. We helpen met richten, inrichten en verrichten. Onze drive is te komen tot een betere dienstverlening en efficiëntere organisatie. Elke dag een stapje dichterbij een slimmere overheid.

Expertise vanuit andere vakgebieden

NCOD werkt vanuit verschillende expertisegebieden. Zo nodig kunnen we daardoor adviseurs vanuit andere vakgebieden bij uw vraag betrekken. We helpen u vanuit NCOD bijvoorbeeld ook graag met vraagstukken rondom: Financiën & Bedrijfsvoering, Omgevingsmanagement en Sociaal Domein.

ONZE MENSEN

We zijn trots op onze medewerkers. Hieronder stellen we er graag een aantal voor.

Daan de Vries
“(Semi)publieke organisaties hebben een grote verantwoordelijkheid naar de samenleving toe. Het werken in deze waardevolle sector geeft me veel voldoening en enthousiasme.”
LinkedIn
Desiree Van de Wiel - Stevens
“Ik vind het vooral erg leuk om de vertaling te maken van visie naar uitvoering, waarbij het belang van de klant voorop staat.”
LinkedIn
Feline Gillessen
"Ik haal energie uit het leggen van verbinding tussen mensen, afdelingen en organisaties. Samen kom je verder dan alleen."
LinkedIn
Abel Wolterbeek
"Ik zet mijn expertise in voor de medewerkers, zodat zij in staat zijn om van echte meerwaarde te zijn voor inwoners en bedrijven."
LinkedIn

ARTIKELEN

Nieuwsbrief NCOD

KUNNEN WE IETS VOOR U BETEKENEN?

Neem contact op met:

Gerben de Graaf
Digitalisering & Informatiemanagement
Mailadres
Peter Ruijters
Digitalisering & Informatiemanagement
Mailadres

Onze specialiteiten:

Informatiemanagement – procesinrichting – zaakgericht werken – KCC – bedrijfsvoering – informatievoorziening – informatiearchitecturen  systeeminrichting – systeemintegratie – gegevensmanagement – applicatie optimalisatie – audits – privacy – informatieveiligheid – procesontwerp – Lean – projectmanagement – projectondersteuning – Prince2 – digitale dienstverlening – DIV – contentmanagementimplementatie

Functies die wij kunnen invullen:

Projectleider – projectondersteuner informatiemanager – informatieadviseur – (interim)manager – (interim) teamleider – informatieanalist – dataspecialist – business developer – business analist – procesbegeleider – beleidsadviseur – chief information security officer (CISO) – privacy officer – applicatiebeheerder – contentmanager