DIGITALISERING & INFORMATIEMANAGEMENT

DIGITALISERING & INFORMATIEMANAGEMENT

“Iedere dag werken aan betere informatievoorziening voor een slimmere overheid”

NCOD - Digitalisering & Informatiemanagement

Gemeenten verwerken grote hoeveelheden informatie: digitaal, geautomatiseerd, informatiegestuurd en datagedreven. De opdracht van de gemeente in de informatiesamenleving wordt groter en ingewikkelder. Burgers stellen steeds hogere eisen aan de digitale dienstverlening van de gemeente. Effectief digitaliseren betekent anders organiseren. Goed informatiemanagement helpt om de digitale organisatie effectief te ondersteunen.

Informatiseren, digitaliseren en organiseren
Onze adviseurs begeleiden en ondersteunen bij vraagstukken op het snijvlak van organisatieontwikkeling, dienstverlening en informatievoorziening. We adviseren over visie, (informatie)beleid, uitgangspunten en aanpak. We begeleiden de inrichting, vaak als projectleider, en zorgen voor de inrichting van professioneel informatiemanagement. Daarnaast bieden we praktische ondersteuning voor procesontwerp, gegevensmanagement, applicatie inrichting en projectondersteuning.

Een concrete verander- en projectaanpak
Onze expertise ligt op het snijvlak van organisatie, mensen en techniek. We vertalen organisatiedoelstellingen in een concrete verander- en projectaanpak. Hierbij trekken we samen op en nemen iedereen mee om te komen tot een gedragen en gedegen resultaat. We helpen met richten, inrichten en verrichten. Onze drive is te komen tot een betere dienstverlening en efficiëntere organisatie. Elke dag een stapje dichterbij een slimmere overheid.

ONZE MENSEN

We zijn trots op onze medewerkers. Hieronder stellen we er graag een aantal voor.

Suus Harms, adviseur, NCOD, digitalisering, informatiemanagement

Suus Harms


“Ik ben ervan overtuigd dat gemeentes nog veel meer van elkaar kunnen leren dan ze nu doen. Daarom vind ik het belangrijk om kennis over te dragen.” 

NCOD, Gert-Jan van Baal, digitalisering, informatiemanagement

Gert-Jan van Baal


“Ik help gemeenten om hun koers uit te zetten in de snel veranderende ICT-samenleving. Daarbij bepalen de menselijke maat en de kracht van de organisatie het tempo en het succes van de verandering.”

NCOD-Desiree

Desiree van de Wiel – Stevens


“Ik vind het vooral erg leuk om de vertaling te maken van visie naar uitvoering, waarbij het belang van de klant voorop staat.” 

NCOD, Daan de Vries, digitalisering, informatiemanagement

Daan de Vries


“(Semi)publieke organisaties hebben een grote verantwoordelijkheid naar de samenleving toe. Het werken in deze waardevolle sector geeft me veel voldoening en enthousiasme.”  

ARTIKELEN

KUNNEN WE IETS VOOR U BETEKENEN?

Neem contact op met:
NCOD-Peter

Peter Ruijters 

T: 06 13 01 11 06
M: peterruijters@ncod.nl
Li: linkedin.com/in/pruijters/

NCOD-Gerben

Gerben de Graaf 

T: 06 26 07 48 08 
M: gerbendegraaf@ncod.nl
Li: linkedin.com/in/gerbendeg/

NCOD, adviseur, Sander Bijvank

Sander Bijvank

T: 06 16 36 93 84
M: sanderbijvank@ncod.nl
Li: linkedin.com/in/sanderbijvank

Onze specialiteiten:

Informatiemanagement – procesinrichting – zaakgericht werken – KCC – bedrijfsvoering – informatievoorziening – informatiearchitecturen  systeeminrichting – systeemintegratie – gegevensmanagement – applicatie optimalisatie – audits – privacy – informatieveiligheid – procesontwerp – Lean – projectmanagement – projectondersteuning – Prince2 – digitale dienstverlening – DIV – contentmanagementimplementatie

Functies die wij kunnen invullen:

Projectleider – projectondersteuner informatiemanager – informatieadviseur – (interim)manager – (interim) teamleider – informatieanalist – dataspecialist – business developer – business analist – procesbegeleider – beleidsadviseur – chief information security officer (CISO) – privacy officer – applicatiebeheerder – contentmanager

BEKIJK ONZE OPLEIDINGEN: