securi-van, ondermijning, misdaad

Een vuist tegen georganiseerde misdaad

Tijdens de pauze van de NVVB-beurs raken ze aan de praat: Daniëlle en Nadia (NCOD THOP) en Frans (Securitech). Onder het genot van een kop koffie blijken er veel raakvlakken. Voor betere controles bij gemeenten bedenken zij samen de Securi-Van: een mobiele identiteitscontrolepost.

Frans van Aggelen is bij Securitech verantwoordelijk voor de (lokale) overheid op het gebied van identiteitsfraudepreventie. Hij vertelt: “De apparatuur waarmee wij werken is gelijk aan de machinerie uit CSI programma’s. Securitech levert wereldwijd document verificatie apparatuur en is uitvinder van onder andere de Retro-check en de CCD. Daarnaast ontwikkelen en leveren wij producten voor forensisch onderzoek. We waren juist aan het kijken hoe wij toezicht en handhaving naar ons toe konden halen. Uit de gesprekken met Daniëlle en Nadia kwamen hele leuke ideeën.”

Securi-Van

Eén van de ideeën is de Securi-Van: een mobiele identiteitscontrolepost, ook wel de ‘ondermijningsbus’. Bij de controles die NCOD THOP voor gemeenten uitvoert is het van groot belang om de identiteit van personen zo goed mogelijk te bepalen en mobiel te kunnen werken. De Securi-Van is een mobiele werkplek met hulpmiddelen ter controle van de identiteit.

Frans licht toe: “De bus bestaat uit een werkplek voor een documentenexpert en een werkplek voor een toezichthouder. In de bus bevindt zich gespecialiseerde onderzoeksapparatuur voor documenten. De bus is in feite een mobiele werkplek, met high-end document controle apparatuur en kennis. Niet alleen voor identiteitsbewijzen, maar ook bron documenten, zoals geboorteakten en dergelijke. Door middel van deze bus kan mogelijk het gat opgevuld worden dat is ontstaan doordat de Koninklijke Marechaussee en politie niet overal aanwezig kunnen zijn.”

Wat kunnen Securitech en NCOD THOP betekenen voor uw gemeente?
De samenwerking van NCOD THOP en Securitech is erop gericht om een compleet product aan te bieden. De bus kan worden ingezet bij projecten in het kader van interventies. Denk aan controles op een bedrijventerrein of een vakantiepark. Hierbij levert NCOD THOP de collega’s voor de fysieke controle en Securitech zet de ‘Securi-Van’ in om de documenten te controleren.

Het voordeel is dat er ter plaatste snel en efficiënt gewerkt kan worden. Er is direct duidelijkheid over de echtheid van documenten. De gezamenlijke aanpak heeft, zeker bij het aantreffen van personen die niet juist staan ingeschreven in de BRP of überhaupt niet in Nederland zijn geregistreerd, een grote meerwaarde. Ook andere (buitenlandse) brondocumenten kunnen gecontroleerd worden, waardoor direct een correctie in de BRP kan plaatsvinden.

Kennis en krachten bundelen

Voor Frans is het niet zomaar een baan: “Sinds ik hoorde dat ik vader werd, stond ik veel meer stil bij zaken. Ik ging criminologie studeren en zag wat er allemaal speelde. Ik merk dat ik steeds meer allergie krijg voor mensen die zoveel kwaad in de zin hebben.” Daarnaast vindt Frans het werk veel voldoening geven en wil hij andere bedrijven hierin betrekken: “We hebben ooit een actie gehad, waar we meerdere mensen aantroffen met valse documenten. Het is leuk als je dat eruit pakt. Dat willen we straks ook gaan doen met de bezoeken, in combinatie met NCOD THOP. Door kennis en krachten te bundelen levert dat een hele mooie vuist tegen de georganiseerde misdaad.”

Aanvulling op elkaars professie

Daniëlle Meijer en Nadia Sjouwerman zijn blij met de samenwerking: “De samenwerking is een aanvulling op elkaars professie. Wij hebben verstand van de uitvoering, de fysieke controle. Met onze ervaring, kennis en nodige onderbuik gevoel kunnen we look-a-likes en valse documenten tegenkomen. Securitech komt vervolgens om de hoek kijken als er bepaald moet worden of een document echt is. We vullen elkaar aan in kennis en kunde. We gaan allebei voor kwaliteit en hebben allebei passie voor het vak. Dat maakt dat wij graag willen samenwerken.”

 


 

KUNNEN WE IETS VOOR U BETEKENEN?

Neem contact op met:

Nadia Sjouwerman
THOP
Mailadres
Danielle Meijer
THOP
Mailadres
Angela de Bruin
THOP
Mailadres

Onze artikelen automatisch in de mailbox ontvangen? Neem hier een abonnement op onze nieuwsbrief