Adviseur Joris Bakker, NCOD Sociaal Domein

Even voorstellen: Joris Bakker

Joris Bakker werkt als adviseur en projectleider bij NCOD Sociaal Domein. We spreken hem over zijn functie. Waarom heeft hij gekozen voor het sociaal domein? En wat maakt het werk zo leuk?

Wat doe je bij NCOD Sociaal Domein?

Ik werk nu sinds 1 jaar als adviseur en projectleider bij NCOD Sociaal Domein. Ik houd mij bezig met het adviseren over en implementeren van vraagstukken rondom de jeugdhulp bij gemeenten. Daarmee zorg ik voor een verbinding tussen wetgeving, beleid en uitvoering, voor de inzet van vrij toegankelijke en gespecialiseerde vormen van jeugdhulp. Als projectleider zorg ik voor het implementeren van nieuwe werkwijzen in de lokale toegang en het optimaliseren van de toegangsorganisatie. In de gemeente Delft en Uithoorn ben ik afgelopen jaar actief geweest met inkoop en implementatie van het resultaatgerichte jeugdhulpstelsel.

Verder zijn wij vanuit NCOD Sociaal Domein steeds meer onze kennis en ervaringen aan het bundelen. We volgen de ontwikkelingen op de voet en informeren ons netwerk over onze aanpak voor het verbeteren van het stelsel.

Vanwaar je keuze voor werken binnen het sociaal domein?

Mede door mijn ervaring als jeugdhulpverlener zie ik veel kansen in het verbeteren van de jeugdhulp en het sociale domein. Het domein is continu in beweging en zorgt voor hoofdbrekende maatschappelijke opgaven. Bijvoorbeeld: Hoe kunnen we de ondersteuning zo toegankelijk en effectief mogelijk maken voor gezinnen? Hoe zorgen we ervoor dat de behoefte van het kind centraal blijft staan, en niet wat het moet kosten? Hoe zorgen we dat we blijven doen wat nodig is – waarbij de belangen van politiek, ambtenaren en zorgpartijen hieraan ondergeschikt zijn? Ik houd ervan om vanuit deze complexiteit te werken aan concrete oplossingen voor gemeenten én gezinnen.

Naast de jeugdhulp zie ik genoeg uitdaging op het snijvlak zorg en veiligheid. We verwachten van kinderen en volwassenen dat zij bijdragen aan de maatschappij en eigen regie nemen. Helaas zijn er nog steeds veel kwetsbare personen en gezinnen. Zij hebben bijvoorbeeld te maken met armoede, huiselijk geweld, (seksueel) misbruik of criminaliteit. Ik ben van mening dat gemeenten meer regie kunnen nemen bij samenwerking van straf- en zorgpartners. Zo kunnen we komen tot duurzame oplossingen voor deze gezinnen.

Wat trekt je aan het thema ‘grip op jeugd’?

Bijna iedere gemeente heeft te maken met financiële tekorten in het sociaal domein,  met name op het gebied van jeugd. Ik zie gemeenten worstelen hoe ze grip kunnen krijgen op de financiën en het jeugdhulpstelsel in het algemeen. Ik zie een grote uitdaging voor gemeenten om meer in control te komen. Dat gemeenten zorgen dat zij de financiële uitdagingen de baas kunnen zijn en tegelijk het belang van het kind voorop te stellen. Er zijn verschillende methodes om dit te kunnen bereiken. Bijvoorbeeld op het gebied van samenwerking, organisatie, informatievoorziening, inkoop en in de meeste gevallen een combinatie. Welke mix het beste past bij een gemeente is een leuke vraag dat leidt tot mooie projecten waar ik mij voor wil inzetten.

Wil je hier meer over weten? Lees dan ook ons artikel ‘In control op jeugdhulp’.


KUNNEN WE IETS VOOR U BETEKENEN?

Neem contact op met:

Pim de Glas
Sociaal Domein
MailadresLinkedIn
Johan van der Zee
Sociaal Domein
MailadresLinkedIn
Jeremy van den Berg
Sociaal Domein
MailadresLinkedIn
Bianca van Jaarsveld
Sociaal Domein
MailadresLinkedIn

Onze artikelen automatisch in de mailbox ontvangen? Neem hier een abonnement op onze nieuwsbrief