Gemeentelijke organisatie in het herkennen ondermijningssignalen

De handel van hennep of synthetische drugs, mensenhandel en het witwassen van geld dat op illegale wijze is verkregen. Dat zijn vormen van ondermijnende criminaliteit. Het speelt zich allemaal af onder de neus van inwoners, ondernemers en overheidsinstanties. Gemeenten vormen vanuit het bestuursrecht een belangrijke speler in de aanpak van ondermijning, waarbij vooral het herkennen van signalen van ondermijning van belang is.

Kenmerkende signalen

Gemeenten beschikken over een breed palet aan informatie, maar zijn zich niet altijd bewust van signalen die duiden op ondermijnende criminaliteit. Variërende inschrijvingen op een zelfde adres binnen een kort tijdsbestek kan bijvoorbeeld duiden op mensenhandel. Bedrijven waar de klandizie achterwege blijft, maar waar dagelijks een ‘iets te dure auto’ van de eigenaar voor de deur staat, kan duiden op witwaspraktijken. En vieze chemische geuren leiden regelmatig tot laboratoria waar synthetische drugs wordt geproduceerd. Het hoeft niet altijd te betekenen dat er iets plaatsvindt, maar het zijn kleine, maar belangrijke signalen om in de gaten te houden.

Herkenning door ambtenaren

Voor het herkennen van deze signalen is een belangrijke rol weggelegd voor onder andere baliemedewerkers, handhavers, medewerkers van de buitendienst, vergunningverleners en bestemmingsplanmedewerkers. Zij vormen evenals inwoners de ogen en oren in de gemeente.

Overheidsinstanties faciliteren ongewild en onbedoeld criminelen door bijvoorbeeld vergunningen en subsidies aan hen te verstrekken. In de beoordelingsfase van dergelijke vergunningen of subsidies kunnen gemeente ambtenaren signalen herkennen die duiden op ondermijnende criminaliteit. Dit geldt ook voor ambtenaren die hun ‘diensten’ op straat uitvoeren, zoals handhavers en BOA’s.

Delen van signalen

Het herkennen van signalen is één, maar daarmee bent u er nog niet. Belangrijk is om deze signalen te melden. Dit kan op verschillende manieren. Doorgaans weet uw lokale medewerker integrale veiligheid de juiste weg te bewandelen om signalen te delen met politie. Medewerkers die graag anoniem blijven kunnen signalen melden via bijvoorbeeld Meld Misdaad Anoniem op het nummer 0800 7000. Telt elke seconde? Bel dan direct de politie op 112.

Vragen?

Heeft u vragen over de rol van gemeenten in het herkennen van signalen van ondermijnende criminaliteit? Neemt u dan contact op met de vakgroep Juridische Zaken & Omgevingsrecht. Wij helpen u graag verder!


KUNNEN WE IETS VOOR U BETEKENEN?

Neem contact op met:

Eugène van Essen
Juridische Zaken & Omgevingsrecht
Mailadres

Onze artikelen automatisch in de mailbox ontvangen? Neem hier een abonnement op onze nieuwsbrief