Gewoon doen! - Inwonerkracht in de gemeente Dinkelland

De overheid verandert. Hiërarchische structuren verdwijnen, en de overheid wil samen met inwoners plannen maken en realiseren. Ook in de gemeente Dinkelland wordt niet stilgezeten, en vullen gemeente en inwoners op verschillende manieren hun nieuwe rol in. Onder andere in het proces Mijn Dinkelland 2030! wordt met elkaar nagedacht over de toekomst. Wil Geurts, beleidsadviseur bij NCOD Sociaal Domein, maakt kennis met Ilse Duursma, wethouder bij de gemeente Dinkelland, en Ellen List, medewerker beleidsontwikkeling en procesleider Mijn Dinkelland 2030!. Hoe stimuleert de gemeente Dinkelland inwonerkracht? En welke rol nemen ze daarbij in?

Mijn Dinkelland 2030!

Samen werken aan de toekomst van Dinkelland gebeurt op een laagdrempelige manier via het proces Mijn Dinkelland 2030!. Inwoners en gemeente denken samen na over hun woon-, werk- en leefomgeving. Hierbij staat centraal dat iedere kern in Dinkelland anders is. Ilse: “Je sluit aan bij hoe de sociale structuur in een kern is, en van daaruit ontstaat er iets. Je kunt niet van tevoren bedenken hoe je het gaat doen.”

Dat laatste is een andere belangrijke factor binnen Mijn Dinkelland 2030!. Ellen:  “We hebben van tevoren geen blauwdruk of projectplan gemaakt voor dit proces. Uiteindelijk is het belangrijkste dat we partners zijn, dat we het gewoon samen doen.” Ilse: “En ook heel belangrijk: we beloven de raad niet wanneer iets klaar is. Het zijn vooral vrijwilligers die de plannen realiseren, en we willen hen ook daadwerkelijk tijd en verantwoordelijkheid geven.” Mijn Dinkelland 2030! is dus geen proces met een duidelijk begin en einde, maar een hele nieuwe manier van samenwerken tussen overheid en inwoners.

Vanuit Mijn Dinkelland 2030! ondersteunt de gemeente initiatieven binnen het sociaal domein met een eenmalig geld tot 15.000 euro. Hiervoor hebben we het stimuleringsfonds, een aanjaagsubsidie voor inwonersinitiatieven met een maatschappelijk doel. Verder zijn er weinig kaders gesteld. Ilse: “Het kader is sociaal domein. Verder is het open gehouden, en dat is een bewuste keuze. Het was zelfs zo dat we geen aanvraagformulier hadden gemaakt om het laagdrempelig te houden maar dat vonden de inwoners toch niet fijn. Er zijn ook dingen mislukt, maar dat mag. Dit is niet alleen maar geld om te laten lukken.”  Ellen: “Uiteindelijk ga je ook gewoon het gesprek aan. Het is ook onze taak om door te vragen. – wat wil je ermee bereiken, voor wie, is er nog een alternatief?- juist om het plan nog beter te maken.”

“Uiteindelijk is het belangrijkste dat we partners zijn, dat we het gewoon samen doen”

Kerngerichte kracht

Ellen: “We hebben in de gemeente Dinkelland hele krachtige kernen. Voordat we het proces ‘Mijn Dinkelland 2030!’  noemden, waren alle kernen al heel actief in het nadenken over de toekomst van hun kern. Wat we in feite alleen maar hoefden te doen was aansluiten bij alle initiatieven die er al waren.” Ilse:  “Misschien is dat wel een gevolg van dat we een fusiegemeente zijn, dat kernen al heel erg zelf nadachten van ‘hé, wat kunnen wij zelf doen om het leefbaar te houden?’ Dat vind ik mooi om te zien.” De weerstand die ontstond tijdens de fusie in het verleden heeft er dus ook voor gezorgd dat men nog kerngerichter ging denken, en dat heeft voor kracht gezorgd.

Buur(t)mannen en -vrouwen

Een belangrijke spil in het proces Mijn Dinkelland 2030! zijn buur(t)mannen en buur(t)vrouwen, waar elke kern er één van heeft. Gemeenteambtenaren van verschillende afdelingen vervullen een rol als ‘linking pin’ tussen de gemeentelijke organisatie en de kern. Ellen: “De buur(t)man of buur(t) vrouw is degene die betrokken is bij de kern en daar een netwerk heeft. Samen gaan ze het proces van nadenken over de toekomst aan. Soms is het nodig om een kern uit te dagen, en soms is het nodig om een kern verder te helpen omdat ze zelf al heel enthousiast zijn.”. Daarnaast hebben de buur(t)mannen en -vrouwen binnen de gemeentelijke organisatie de taak om ervoor te zorgen dat een project daar ook opgepakt wordt. Ilse: “Het is ook wel een soort ambassadeur voor een andere manier van werken. Hoe kunnen we nou meer loslaten en samen nadenken over wat inwoners willen en hoe je daarbij kunt ondersteunen?”

Zorg dichtbij brengen

Persoonlijk contact blijkt een belangrijke factor voor communicatie met de inwoners van Dinkelland. Daarom wordt er op dit moment samen met de welzijnsstichting een pilot met een dorpsondersteuner gedraaid in het dorp Saasveld. Waar je de eerder genoemde buur(t)man of buur(t)vrouw kunt zien als verbinder van initiatieven in het algemeen, is de dorpsondersteuner veel meer gefocust op de individuele inwoner die vragen heeft rondom zorg en welzijn. Ilse: “Want dat is waar mensen behoefte aan hebben: een vertrouwd gezicht, weten waar je terecht kunt en persoonlijk contact. Wie weet wordt dit de nieuwe manier waarop de welzijnsstichting gaat werken. De buur(t)man of buur(t)vrouw is nu het gezicht van de gemeente, en de dorpsondersteuner zou dat kunnen zijn voor het welzijnsverhaal. Daardoor kunnen we zorg zo dichtbij mogelijk brengen, en daarmee zorgen dat je minder in de zware zorg terecht komt.”

Twee werelden verbinden

Ilse is vanaf 2006 raadslid, en vanaf 2014 wethouder. Ze is geboren en getogen in Denekamp, ‘Ik kom oet dorp’, zoals ze zelf zegt. Het is aan Ilse te merken dat ze hart voor het sociaal domein heeft, maar waar komt haar drive om het sociaal domein te verbinden en te verbeteren nou vandaan? Ilse: “Ik werkte op dat moment als HRM-adviseur bij een grote zorgaanbieder. Toen in 2006 de Huishoudelijke Ondersteuning naar de gemeente werd gedaan, zag ik twee werelden langs elkaar praten. Toen ik wethouder werd wilde ik dat op het sociaal domein omdat er grote veranderingen aan kwamen. Ik dacht ‘het gaat niet weer gebeuren wat er toen met de HO gebeurde.’ De drive om het anders te doen is dus het begin geweest.”

Uiteindelijk gaat Mijn Dinkelland 2030! vooral over doen. Ilse: “Mijn tip voor andere gemeentes is om gewoon te beginnen. Gewoon doen. Het gaat niet over rapporten schrijven en kaders bedenken. Zoek de inwoners op en ga het samen doen.”

Meer informatie over Mijn Dinkelland 2030! vindt u op https://www.dinkelland.nl/mijn-dinkelland-2030

Bent u als gemeente ook bezig met inwonerparticipatie en heeft u advies of ondersteuning nodig? Neem gerust contact op! Wil Geurts (06-40578993 / wilgeurts@ncod.nl)

Onze artikelen automatisch in de mailbox ontvangen? Neem hier een abonnement op onze nieuwsbrief