NCOD Toezicht, Handhaving, Onderzoek, Preventie

Handhaven doe je samen: samenwerking als basis voor een goede dienstverlening

Binnen het vak toezicht en handhaving is elke dag anders en nooit voorspelbaar. Achter de voordeur kijken tijdens huisbezoeken betekent meer dan kijken of de feitelijke situatie overeenkomt met de registratie in het systeem. Vanuit de samenleving en de politiek is er volop aandacht voor de aanpak van adresfraude, fraude met uitkeringen en toeslagen of fraude door onvindbaar te zijn. Achter de voordeur wordt het plaatje vaak gecompleteerd en komt er naast bewuste fraude vaak  achterliggende problematiek boven water, zoals schoolverzuim, schulden en zorg mijden.

De dames van THOP, Nadia Sjouwerman en Daniëlle Meijer, zien samenwerking binnen en buiten gemeenten als belangrijk speerpunt om in de toekomst efficiënter te werken, duurzaam te handhaven en burgers een betere dienstverlening te bieden. Het delen van informatie is hierbij cruciaal.

De krachten bundelen

“Binnen gemeenten ligt ontzettend veel waardevolle informatie. Als je al die informatie zou bundelen, kunnen we beter gaan handhaven en indien nodig optimaal maatwerk leveren. Daarnaast kunnen we gezamenlijk optreden. Om overzicht te creëren richting de burger, is degene met het grootste belang de contactpersoon. Tijdens onze trainingen gebruiken we vaak een foto waarop een heleboel mensen in een rij staan voor één deur. Dan zeggen we, ‘dit zijn alle ambtenaren van de gemeente, die komen vandaag bij u op bezoek. Alleen niemand weet van de ander wat de reden is’.”

Naast samenwerking binnen gemeentes is intergemeentelijke samenwerking ook belangrijk. “Er zijn kleinere gemeentes die niet de capaciteit hebben om bijvoorbeeld meerdere adrescontroleurs in te zetten. Als je daar één multidisciplinair regioteam van zou maken, kun je veel slagvaardiger optreden.” Samenwerking tussen gemeentes en andere instanties -bijvoorbeeld woningstichtingen- is weer een stap verder, maar wel iets om naar te streven in de toekomst. Administratieve handelingen worden vaak afgestemd met de plaatselijke woningstichting. Er wordt echter nog niet samen op pad gegaan, ondanks dat meerdere woningstichtingen hun eigen woonfraudeteams hebben. “Een gesprek met ze, maar ook met de wijkagent of een handhaver openbare ruimte, levert een schat aan informatie op.”

THOP timmert met haar werkwijze en visie hard aan de weg om duurzame handhaving op maat te leveren.  “Onze handhavers weten hoe ze moeten samenwerken en netwerken.” Er zijn op dit moment al specialisten gedetacheerd in dubbele functies. Denk hierbij aan vergunningen en burgerzaken, maar ook als algemeen handhaver in interventieteams. Combinaties die in de praktijk goed uitpakken.

AVG: een beperking?

Sinds de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is men terughoudender in het uitwisselen van gegevens. Ondanks dat er binnen gemeenten veel waardevolle informatie aanwezig is, mag deze niet altijd zomaar gedeeld worden. Komt dit de samenwerking ten nadele? “Feitelijk hoeft de AVG je in de uitvoering niet te beperken. Er zijn juridische grondslagen op grond waarvan wij informatie moeten en kunnen delen. Als je dit inzichtelijk maakt kunnen en mogen we veel meer dan we denken. Het is zonde om direct te zeggen ‘nee dat mag niet’, kijk eens naar wat er wel mag en ga dan verder.” De AVG hoeft dus geen belemmering te vormen bij het uitwisselen van gegevens.

De toekomst van toezicht en handhaving

Er gebeurt binnen gemeenten steeds meer op het gebied van samenwerking, maar het uitwisselen van gegevens is nog lang geen standaard. Angst om informatie te delen met een andere afdeling speelt daarin een rol. Om hier doorheen te komen moet er een wij-gevoel ontstaan, met begrip voor elkaars professie. Dit zorgt voor nieuwe inzichten. Wanneer het besef ontstaat van één gezamenlijk doel, wordt delen gemakkelijker.

Er zijn gemeenten die dit al goed aanpakken, maar ook gemeenten die hier nog in kunnen groeien. “Het ideaalplaatje voor de toekomst is een handhavingsspecialist die feilloos de weg weet binnen gemeenten, die met één blik weet welke koers hij gaat varen en welke partijen hij hiervoor inschakelt.”

De dames van THOP zijn specialisten in hun vakgebied. Ze weten hoe ze moeten samenwerken, hebben passie voor hun vak en oog voor het grotere geheel. Wilt u meer doen met integrale samenwerking binnen uw gemeente? Of zoekt u een kwalitatief goede handhavingsspecialist of toezichthouder BRP? Onze handhavingsspecialisten en adviseurs staan voor u klaar!

Neem contact op met Nadia Sjouwerman (06 41 37 58 66 /nadiasjouwerman@ncod.nl) of Daniëlle Meijer (06 50 87 80 82 / daniellemeijer@ncod.nl).

Onze artikelen automatisch in de mailbox ontvangen? Neem hier een abonnement op onze nieuwsbrief