integrale toegang, sociaal domein, sociale zaken, gemeente Bronckhorst, Diana Nijland

Integrale toegang van het sociaal domein

EEN SUCCESVERHAAL BIJ DE GEMEENTE BRONCKHORST  

Vooruitlopend op de transitie binnen het sociaal domein besloot het gemeentebestuur van Bronckhorst in 2014 het roer om te gooien door te starten met een integrale toegang binnen het sociaal domein. We spraken met Diana Nijland, teamleidster bij de gemeente Bronckhorst, over de positieve resultaten die vier jaar later te zien zijn.

Diana geeft, samen met Jony Berendsen, leiding aan vijf sociale teams in de gemeente Bronckhorst. Binnen de vijf teams werken consulenten met verschillende achtergronden, zoals Werk en Inkomen, Jeugd, JBG, MEE, maatschappelijk werk, Welzijn en mantelzorg en ergotherapeuten. Zo ontstaat er een brede expertise op het hele gebied van het sociaal domein.

Generalisen met een specialisme

Alle consulenten zijn generalisten, maar elk consulent heeft daarbij een specialisme. Uitgangspunt is hierbij: één gezin, één plan, één casusregisseur. Bij een melding wordt een inschatting gemaakt of het zwaartepunt van de melding ligt bij de Participatiewet, jeugdhulp of Wmo. Ligt bijvoorbeeld het zwaartepunt bij de Participatiewet, dan gaat een consulent met bijstand als specialisme op huisbezoek. Deze consulent blijft de contactpersoon van de betrokken inwoner. Ook wanneer het recht op bijstand is vastgesteld en inwoner na verloop van tijd bijvoorbeeld slecht ter been raakt en aanspraak moet doen op de Wmo. De consulenten handelen alle aanvragen zelfstandig af. Bij meervoudige en/of complexe aanvragen kan de consulent terecht bij zijn/haar collega’s binnen het sociaal team.

Investeren in kennis

Het gemeentebestuur van Bronckhorst realiseert zich dat generalisten van veel zaken iets af moeten weten. Er wordt dan ook flink geïnvesteerd in scholing. Elk jaar worden er actualiteitendagen georganiseerd en daarnaast zijn er aanvullende cursussen om de expertise binnen de teams te behouden. Dit werpt zijn vruchten af; er staan vijf sociale teams die flexibel zijn en kunnen inspelen op de bewegingen van de maatschappij. Een voorbeeld: het aantal mensen met een uitkering daalt, maar het aantal kinderen met jeugdhulp stijgt. De consulent met een Participatiewet-specialisme kan zich nu meer richten op eenvoudige aanvragen omtrent jeugdhulp. Externe partijen weten de sociale teams steeds vaker en makkelijker te vinden. Er zijn korte lijnen met de woningstichting en scholen, maar ook met de huisartsen. Een sociaal team doet het samen en dat vraagt om inzet en vertrouwen van iedereen.

Vroeg eropaf

Na vier jaar gewerkt te hebben met deze integrale toegang, ontstaat er nu ruimte voor een volgende stap. De gemeente Bronckhorst is onlangs gestart met de pilot ‘Vroeg eropaf’, in het kader van schuldhulpverlening. De BKR geeft een signaal wanneer er twee maanden betalingsachterstand is bij één schuldeiser, of één maand achterstand bij twee schuldeisers (bijvoorbeeld huur en/ of ziektekostenverzekering). Twee consulenten gaan dan onaangekondigd op huisbezoek. Ze gaan in gesprek met de mensen met als doel erger voorkomen en de mensen snel in beeld te krijgen.

Er wordt stap voor stap vooruitgang geboekt, maar het vraagt tijd en vertrouwen. ‘De wet biedt een houvast, maar werk in de geest van de wet en niet volgens de letter van de wet.’, geeft Diana ons als belangrijke tip mee.

Dit artikel is gepubliceerd in het NCOD magazine – sociaal domein.

Onze artikelen automatisch in de mailbox ontvangen? Neem hier een abonnement op onze nieuwsbrief