Jong Professionals, Jong, Professional, leren, NCOD, advies, detachering, persoonlijk, leiderschap, leiders, leider, ontwikkeldag, ontwikkelen, kennis, delen

Jong Professionals: Persoonlijk leiderschap

Het was alweer tijd voor de achtste ontwikkeldag! Deze dag stond in het teken van persoonlijk leiderschap. Ons persoonlijk leiderschap werd voorafgaand aan de ontwikkeldag op de proef gesteld: we kregen drie weken vooraf namelijk te horen dat we zelf verantwoordelijk waren voor het organiseren van deze dag (en ook het vinden van een trainer).

Uiteindelijk is het ons gelukt (credits voor collega Babet!). De trainer heeft ons deze dag meer geleerd over persoonlijk leiderschap en heeft dit gekoppeld aan onze DISC profielen. We begonnen de dag met een oefening waarbij we één voor één voor de groep moesten gaan zitten. De rest van de groep ging praten over jouw kwaliteiten en verbeterpunten in het werk en mogelijke zaken waar je hierbij tegenaan. Pas wanneer de groep klaar was mocht je reageren op dat wat er over jou was gezegd. Een leerzame oefening die inzicht geeft in hoe je (onbewust) kan overkomen op je collega’s.

Samenwerken

Vervolgens hebben we een interessante groepsopdracht gedaan om te kijken hoe goed we kunnen samenwerken. De groep werd in tweeën gedeeld. Iedere groep kreeg een touw waarmee we een driehoek moesten maken. Uiteindelijk moesten de twee driehoeken in elkaar worden gelegd, zonder dat zij elkaar raakten. Een kleine kanttekening: we waren allemaal geblinddoekt. Interessant om te zien dat onze DISC profielen duidelijk onze rol bepaalden in de opdracht!

Persoonlijke casussen

We hebben de dag afgesloten met een oefening gericht op persoonlijke casussen. Met behulp van twee mede jong professionals liep je een aantal stappen langs. Deze stappen gaven inzicht in onze persoonlijke overtuigingen op verschillende vlakken en waarom we (daardoor) in de casussen niet bereikten wat we wilden bereiken. De les die vrijwel iedereen hieruit kon trekken is dat de oorzaak hiervan vaak bij onze eigen overtuigingen of rol lag die we in de casus hadden.

Door je eigen overtuigingen onder de loep te nemen, te bevragen en aan te passen, ben je in staat een verandering in gang te zetten, zonder dat je omgeving hieraan te pas komt. Een leerzame boodschap die we kunnen meenemen naar onze opdrachten!

Linde Lambrichts en Anna Klooster

Onze artikelen automatisch in de mailbox ontvangen? Neem hier een abonnement op onze nieuwsbrief