NCOD_0014_pexels-photo-618158

JURIDISCHE ZAKEN & OMGEVINGSRECHT

JURIDISCHE ZAKEN & OMGEVINGSRECHT

“Regels zijn regels, maar niet altijd.”

NCOD Juridische Zaken Omgevingsrecht

Waar een maatschappij bruist, zijn regels om de structuur te behouden. Dat vergt soms veel van onze klant aan inzet en capaciteit. NCOD Juridische zaken & Omgevingsrecht (JZO) is helemaal thuis in de (soms) complexe wereld van wet- en regelgeving. Of het nou gaat om omgevingsvergunningen, procedures voor evenementen, ondermijningsvraagstukken, rampenbestrijding of het afhandelen van handhavingsverzoeken, u komt ons overal tegen!

Van vergunningsverlening tot het maken van beleid

De adviseurs van JZO zijn breed inzetbaar binnen uw organisatie. Van vergunningverlening tot het maken van beleid. Van coaching van medewerkers bij een gemeente tot concrete juridische vraagstukken op maat. We hebben adviseurs met een achtergrond in juridische zaken, veiligheid en omgevingsrecht. Ze ondersteunen u in de dagelijkse uitvoering, schrijven beleid, kijken naar veiligheidsvraagstukken, coachen, coördineren en/of geven leiding. Inhuren is mogelijk voor specifieke opdrachten, kort- en langdurige projecten en het tijdelijk invullen van functies.

Onze projecten
  • Implementatie nieuwe wet- en regelgeving
  • Behandeling achterstanden bezwaar- en beroepschriften  
  • Projectleiding Wet publiekrechtelijke bescherming  
  • Opstellen van exploitatie- en realisatieovereenkomsten  
  • Implementatie van deregulering  
  • Vergunningverlening  
  • Toezicht en handhaving  
  • Milieuadvisering bij ruimtelijke plannen  
  • Vertegenwoordiging bij bestuursrechter  
  • Opstellen beleidsadviezen en beleidsplannen

ONZE MENSEN

We zijn trots op onze medewerkers. Hieronder stellen we er graag een aantal voor.

Bram Elbers
"Veiligheid is van cruciaal belang voor een leefbare samenleving. Ik krijg energie van de samenwerking met verschillende ketenpartners om de publieke veiligheid samen naar een hoger niveau te brengen."
Eugène van Essen
“De uitdaging voor mij als adviseur is om een goede brug te slaan tussen de juridische kaders enerzijds en anderzijds de mogelijkheden zoals door een klant gevraagd. Essentieel en te vaak onderschat is een sterke communicatie naar en met partijen.”
Roy Bollebakker
“Niet alleen de onmogelijkheden aan de klant meegeven, maar ook de mogelijkheden.”

Onze specialiteiten:

Awb – APV – Bibob – Ondermijning – Toezicht en Handhaving – Recht – Wet Publiekrechtelijke Bescherming – Bestuursrecht – Wabo – Omgevingswet – Omgevingsrecht – Drank- en Horecawet – Evenementen – Openbare Orde – Veiligheid – Rampenbestrijding – Crisisbeheersing – Bijzondere wetten – Bezwaar – Beroep – Vergunningen – Omgevingsvergunning – Wet- en Regelgeving – Coaching – Contracten – Overheidsaansprakelijkheid.

Functies die wij kunnen invullen:

Jurist – Handhavingsjurist – Juridisch adviseur – Vergunningverlener, Beleidsmaker, Veiligheidsadviseur – Omgevingsjurist.

Kunnen we iets
voor u betekenen?

Neem contact op met:

Carla van Engelen
Juridische Zaken & Omgevingsrecht
Mailadres
Eugène van Essen
Juridische Zaken & Omgevingsrecht
Mailadres

ARTIKELEN

Nieuwsbrief NCOD