JURIDISCHE ZAKEN & OMGEVINGSRECHT

JURIDISCHE ZAKEN & OMGEVINGSRECHT

“Regels zijn regels, maar niet altijd.”

NCOD Juridische Zaken Omgevingsrecht

Van nieuwe woningen in een wijk tot het schenken van een glaasje bij evenementen. NCOD Juridische zaken & Omgevingsrecht is helemaal thuis in de wereld van wet- en regelgeving. Omgevingsrecht, APV en bijzondere wetten, privaatrecht of bezwaar- en beroep. Dit blijft niet beperkt tot de theorie vanuit een boek of website. We helpen onze klanten op locatie bij dagelijkse vragen of om (beleids)regels te formuleren. Van vergunningverlening tot het maken van beleid. Van coaching van medewerkers bij een gemeente tot concrete juridische vraagstukken op maat. 

Private vraagstukken en bestuursrechtelijke dossiers 

Ons team heeft adviseurs met zowel een juridisch/beleidsmatige als een technische achtergrond. Ze zijn breed inzetbaar binnen uw organisatie, zowel voor private vraagstukken als bestuursrechtelijke dossiers. Onze adviseurs ondersteunen uw organisatie in de dagelijkse uitvoering, schrijven beleid en geven leiding. Ze kunnen worden ingehuurd voor specifieke opdrachten, projecten en voor het tijdelijk invullen van functies.

Onze projecten
  • Implementatie nieuwe wet- en regelgeving
  • Behandeling achterstanden bezwaar- en beroepschriften  
  • Projectleiding Wet publiekrechtelijke bescherming  
  • Opstellen van exploitatie- en realisatieovereenkomsten  
  • Implementatie van deregulering  
  • Vergunningverlening  
  • Toezicht en handhaving  
  • Milieuadvisering bij ruimtelijke plannen  
  • Vertegenwoordiging bij bestuursrechter  
  • Opstellen beleidsadviezen en beleidsplannen

ONZE MENSEN

We zijn trots op onze medewerkers. Hieronder stellen we er graag een aantal voor.

NCOD adviseur Esmée van Doorn

Esmee van Doorn


“De overheid juridificeert, ik hou het graag toegankelijk.” 

NCOD Adviseur Jan-Jaap Fakkel

Jan-Jaap Fakkel


“Werkend vanuit de regels, maar altijd met een blik op het resultaat. Het is uiteindelijk de ruimtelijke kwaliteit waar het om gaat.” 

NCOD, Marloes van Kalsbeek, Juridisch, Handhaving

Marloes van Kalsbeek


“Het leuke van detachering is elke keer een nieuwe uitdaging. De kunst om steeds weer een lastig vraagstuk op een nieuwe plek tot een goed eind te brengen.” 

NCOD Max Driessen, juridisch, omgevingsrecht

Max Driessen


“Als veiligheidsadviseur lever ik een publieke bijdrage om het gevoel van veiligheid voor mensen zoveel als mogelijk te waarborgen.”

nieuwsbrief, inschrijven, NCOD, advies, detachering, Juridisch, Omgevingsrecht, Juridische Zaken, jurist, ambtenaren, ambtenaar, gemeente, publieke sector, publiek domein, overheid

ARTIKELEN

Kunnen we iets
voor u betekenen?

Neem contact op met:

NCOD-Joop

Joop Blok

T: 06 45 00 25 65
M: joopblok@ncod.nl
Li: linkedin.com/in/joopblok

Onze specialiteiten:

DIV – zaakgericht werken – informatiemanagement KCC – bedrijfsvoering – informatievoorziening – informatiearchitecturen – procesinrichting systeeminrichting – systeemintegratie – gegevensmanagement – applicatie optimalisatie – audits – privacy – informatieveiligheid – procesontwerp – Lean – projectmanagement – projectondersteuning – Prince2 – digitale dienstverlening – contentmanagementimplementatie

Functies die wij kunnen invullen:

projectleider – projectondersteuner – applicatiebeheerder informatiemanager – informatieadviseur – (interim)manager – (interim) teamleider – informatieanalist – dataspecialist – business developer – business analist – procesbegeleider – beleidsadviseur – chief information security officer (CISO) – privacy officercontentmanager

BEKIJK ONZE OPLEIDINGEN: