Even voorstellen: Jane Ramrekha

Jane Ramrekha werkt als beleidsadviseur bij NCOD Sociaal Domein. We spreken haar over haar functie. Waarom heeft ze gekozen voor het sociaal domein? En wat maakt het werk zo leuk?

Wat doe je bij NCOD Sociaal Domein?

Ik werk nu sinds 2 jaar als adviseur sociaal domein bij NCOD. Ik houd mij bezig met het adviseren over en implementeren van vraagstukken rondom maatschappelijke ontwikkelingen.

Momenteel werk ik als beleidsadviseur op het onderwijsachterstandenbeleid en in het bijzonder op voor – en vroegtijdse educatie (VVE). Voor VVE mag ik voor een gemeente, aan de hand van een verbeterplan, het nieuwe VVE beleid opstellen en dit samen met de netwerkpartners vormgeven. Daarbij zorg ik voor een verbinding tussen beleid, politiek, wetgeving en uitvoering.

Binnen NCOD ben ik betrokken bij de werkgroep Jeugd en NCOD Deelt (organisatieontwikkeling). Vanuit sociaal domein werken wij steeds meer aan expertisebundeling met de diverse vakgebieden binnen NCOD.

Vanwaar je keuze voor werken binnen het sociaal domein?

Tijdens mijn studie kreeg ik affiniteit met (semi-) gemeentelijke organisaties en wilde ik mij verbinden aan het sociaal domein:  het domein dat constant in beweging is en waar maatschappelijke ontwikkeling centraal staat!

Wat trekt je aan het thema onderwijsachterstandenbeleid?

Onderwijs en jezelf ontwikkelen vind ik persoonlijk heel belangrijk. Niet alleen als adviseur, maar zeker ook als individu. Hierbij vind ik het des te belangrijker om ook kinderen,   ouder(s)/verzorger(s) in een zo vroeg mogelijk stadium de kansen te bieden om zich te ontplooien en achterstanden weg te nemen. In de complexe systemen waar wij mee te maken hebben is het zaak om de aanliggende problematiek voor de meest kwetsbare doelgroepen te versimpelen. Gemeenten hanteren voor  VVE ook diverse (financierings-) methodieken waarvan uit onderzoek herhaaldelijk is bewezen dat deze significant niet  bijdragen aan de aanpak van onderwijsachterstanden. Vaak is het politiek gedreven.

Waar mag een opdrachtgever jou altijd voor benaderen?

Als adviseur haal ik energie uit vraagstukken op het snijvlak van Maatschappelijke Ontwikkeling, Jeugd en Organisatie binnen de publieke sector.

KUNNEN WE IETS VOOR U BETEKENEN?

Neem contact op met:

Johan van der Zee
Sociaal Domein
MailadresLinkedIn
Bianca van Jaarsveld
Sociaal Domein
MailadresLinkedIn

Onze artikelen automatisch in de mailbox ontvangen? Neem hier een abonnement op onze nieuwsbrief