Maak kennis met Manon Bockting

Manon Bockting werkt als adviseur bij NCOD Sociaal Domein. We spreken haar over haar functie. Waarom heeft ze gekozen voor het sociaal domein? En wat maakt het werk zo leuk?

Wat doe je bij NCOD?

“Sinds maart 2019 werk ik voor NCOD Sociaal Domein als beleidsadviseur Wmo en Participatie. Beide deelonderwerpen in de breedste zin van het woord: naast de reguliere Wmo- en Participatieonderwerpen heb ik bijvoorbeeld ook gewerkt aan een lokale inclusieagenda en aan vroegsignalering (onderdeel van schuldhulpverlening). Hoewel ik een generalist ben, ligt mijn focus steeds meer op de Wmo. Zo is de decentralisatie Beschermd Wonen gaande en vanuit mijn huidige opdracht kan ik meedenken over de richting die we daarin willen opgaan. Zo neem ik deel aan werkgroepen over woningvraagstukken binnen Beschermd Wonen en over ouderinitiatieven. Binnen NCOD neem ik niet geheel toevallig ook deel aan de werkgroep Wmo.”

Waarom heb je gekozen voor werk binnen het Sociaal Domein?

“Na mijn afstuderen heb ik 1,5 jaar in Boston gewoond, waar ik veel vrijwilligerswerk heb gedaan voor maatschappelijke organisaties. Met name voor Women’s Lunch Place, een vrouwenopvang. Je kunt je voorstellen dat het Amerikaanse systeem totaal anders is dan in Nederland. Waar er in Nederland urgentieverklaringen zijn, is er in de VS nauwelijks een sociaal vangnet en sta je gewoon op straat. Zeker in de koude winters van de Oostkust maakt dat wel indruk. Tegelijkertijd is het interessant dat al deze maatschappelijke organisaties draaien op giften en veelal op vrijwilligers. De ervaringen die ik destijds heb opgedaan zijn mijn trigger geweest om in het sociaal domein te gaan werken.”


Wat trekt je aan het thema Beschermd Wonen?

“Het gaat om een groep kwetsbare mensen waarbij er ook nog eens allerlei partijen betrokken zijn. Het gaat niet alleen om de decentralisatie naar gemeenten, maar ook om een systeemverandering van beschermd wonen naar beschermd thuis. Het is een behoorlijke uitdaging om deze beweging te maken en daarin moet de cliënt wat mij betreft altijd centraal blijven staan. Ik voel een enorme gedrevenheid voor dit onderwerp en de Wmo in het algemeen. Ik ben opgegroeid met een broertje met autisme, waarvan mijn ouders zich altijd hebben afgevraagd hoe het hem later zou vergaan als hij op zichzelf zou gaan wonen. Helaas heeft het zo ver niet mogen komen omdat hij vorig jaar onverwacht is overleden. Wat ik wel weet is hoeveel hij gegroeid is door liefdevolle ondersteuning van mijn ouders en goede begeleiding in zijn jeugd. Hoewel Bas er niet meer is wil ik mij wel hard maken voor alle andere ‘Bassen’, die in welke vorm ook soms of voor langere tijd een steuntje in de rug nodig hebben.”

Waar mag een opdrachtgever jou altijd voor benaderen?

Alles rondom Wmo waaronder Beschermd Wonen, dat lijkt me inmiddels duidelijk. Daarnaast vind ik het interessant om mee te denken over innovatieve oplossingen binnen het sociaal domein.

Onze artikelen automatisch in de mailbox ontvangen? Neem hier een abonnement op onze nieuwsbrief