‘We willen niet dat mensen op straat komen te staan, zeker nu niet.’

De coronacrisis heeft veel impact op het sociaal domein. Om de richtlijnen van het RIVM te volgen moeten gemeenten de maatschappelijke opvang anders organiseren. We spreken adviseur Sophie Straatman over de extra maatregelen en wat dit voor haar opdracht in regio IJssel-Vecht betekent.

De coronacrisis vraagt om extra maatregelen. Het Rijk heeft gevraagd om in deze bewogen tijd ook mensen opvang te bieden die hier normaal gesproken geen recht op zouden hebben. Daarbij komt: met de huidige richtlijnen kun je op slaapzalen van de nachtopvang niet voldoende afstand bewaren. Zelfs bij locaties met individuele kamers is er een verhoogd risico op besmettingen bij gedeelde sanitaire voorzieningen of keuken.

Adviseur Sophie Straatman, beleidsadviseur bij regio IJssel-Vecht, vertelt: “We willen niet dat mensen op straat komen te staan. Daarom proberen we alle mensen onder te brengen die zich melden en ruimhartig te zijn. Als mensen bij hun familie of sociale netwerk kunnen verblijven stimuleren we dat. Aan andere zorgaanbieders van bijvoorbeeld beschermd wonen hebben we gevraagd: hebben jullie nog lege plekken? Daarnaast hebben we een paar hotelkamers gehuurd. Op die manier hebben we de bezetting in de nachtopvang kunnen verlagen van 60 naar 30.”

Dagbesteding en besmetting

De meeste dagbestedingslocaties zijn momenteel dicht. Sophie licht toe: “Overlast is zichtbaarder nu veel mensen thuis zijn. Je wilt niet dat mensen over straat gaan zwerven. We hebben daarom besloten om de nachtopvang ook overdag te openen. Zo hebben we op een paar plekken een aangepaste dagbestedingslocatie geopend en gezorgd dat deze groep daar naartoe kan.” Een preventieve oplossing bedenken om besmettingen in de opvang tegen te gaan was een andere maatregel. Sophie vertelt: “Besmettingen kunnen snel rondgaan in de nachtopvang. In overleg met de GGD en de zorgaanbieders is een aparte coronalocatie ingericht bij één van de aanbieders. Zodra mensen ziek zijn, kunnen ze daarheen verplaatst worden om gepaste verpleging en begeleiding te krijgen. Er kan natuurlijk nog een tweede besmettingsgolf komen. Dan moet je alles wel klaar hebben staan.”

Afspraken met woningcorporaties

Landelijk hebben woningcorporaties de oproep gekregen om nu geen mensen uit huis te zetten. Sophie vertelt hoe dat bij regio IJssel-Vecht is gelopen: “We hebben hierover afspraken gemaakt met woningcorporaties. Ze voelen die maatschappelijke verantwoordelijkheid. Alleen er komt een moment van omslag, met name bij een woning waar overlast optreedt. Ook voor mensen die nu bij hun familie of netwerk verblijven, is dit meestal maar tijdelijk. De vraag is: hoe ver stijgt het aantal mensen dat zich aanmeldt bij de nachtopvang? We hebben nu nog de escape om meer hotelkamers te huren, maar dat betekent ook: extra kosten. Deze kosten betalen we nu uit de reguliere budgetten en kunnen we straks indienen bij het Rijk. Maar het is even afwachten wat straks betaald wordt.”


Nachtopvang duurzaam maken

De uitdaging waar we nu voor staan is: hoe kun je de nachtopvang duurzaam maken? Het aantal dakloze mensen stijgt. Op termijn zou zelfstandig wonen met begeleiding goedkoper kunnen zijn dan centrale nachtopvangvoorziening. De wens is om mensen zo min mogelijk én zo kort mogelijk in een instelling te hebben. De lokale en de landelijke visie gaan uit van zoveel mogelijk mensen  inclusief in de wijken laten wonen. Maar hoe kunnen we dat realiseren in een gespannen woningmarkt? En wat doet het met de wijken? Sophie licht toe: “Die transformatie gaat niet van vandaag op morgen, maar door de coronacrisis moeten we er wel heel snel aan gaan denken. Dat is even schrikken, maar tegelijkertijd biedt het een kans om daar tempo in te gaan maken.”


KUNNEN WE IETS VOOR U BETEKENEN?

Neem contact op met:

Pim de Glas
Sociaal Domein
MailadresLinkedIn
Johan van der Zee
Sociaal Domein
MailadresLinkedIn
Jeremy van den Berg
Sociaal Domein
MailadresLinkedIn
Bianca van Jaarsveld
Sociaal Domein
MailadresLinkedIn

Onze artikelen automatisch in de mailbox ontvangen? Neem hier een abonnement op onze nieuwsbrief