participatie omgevingswet, inburgering, veranderopgave, wet

Pilotprogramma veranderopgave inburgering

Met de Veranderopgave Inburgering beoogt minister Koolmees het huidige inburgeringsstelsel te hervormen. De geplande ingangsdatum van het nieuwe stelsel is 1 januari 2021. Tot die tijd kunnen gemeenten zich voorbereiden. Onder andere door deel te nemen aan het pilotprogramma van het Ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid.

Pilotprogramma veranderopgave inburgering

Het pilotprogramma is bedoeld om in de praktijk ervaring op te doen met onderdelen van het nieuwe inburgeringsstelsel. De resultaten van de pilots worden breed gedeeld via bijeenkomsten, beschrijvingen van best practices en tips & tricks. Voor de uitvoering van de pilots heeft het ministerie acht miljoen euro beschikbaar gesteld. De bedragen die voor een pilot beschikbaar zijn, verschillen per thema.

Tot 13 september 2019 kunt u als gemeente een aanvraag indienen rondom de thema’s “Z-route”, “B1-route” en “ontzorgen”. Meer informatie over de voorwaarden en financiering is terug te vinden op de website ‘uitvoering van beleid‘ van het ministerie van SZW.

Routekaart veranderopgave inburgering

In de door NCOD Sociaal Domein ontwikkelde Routekaart Veranderopgave Inburgering vindt u meer informatie over de genoemde thema’s en wat u als gemeente nu al kunt doen. Elke gemeente kan namelijk nu al aan de gang met het verbeteren van de inburgering, ook los van het pilotprogramma van het ministerie.


KUNNEN WE IETS VOOR U BETEKENEN?

Neem contact op met:

Anne van de Langemheen
Mailadres
Roland Smorenberg
Mailadres

Onze artikelen automatisch in de mailbox ontvangen? Neem hier een abonnement op onze nieuwsbrief