Protocol huisbezoek Corona maatregelen

In het kader van de volksgezondheid en de gestelde RIVM maatregelen zijn met ingang van 16 maart 2020 alle buitendienst werkzaamheden waarbij contact vanuit de overheid met de burger noodzakelijk is, opgeschort. Momenteel zijn de corona maatregelen vanuit het RIVM versoepeld. Dit biedt ons ook de ruimte om de buitendienst werkzaamheden, zoals het verrichten van huisbezoeken, weer uit te voeren. Echter kan dit zeker vanuit onze voorbeeldfunctie niet zonder de nodige voorschriften. Als vertegenwoordigers van de gemeenten dragen we het goede voorbeeld uit en zullen de burgers binnen de gestelde RIVM maatregelen benaderen.

Vooronderzoek

Het vooronderzoek is een belangrijk element in het adresonderzoek. Op basis daarvan wordt bepaald waar we op huisbezoek gaan en hoe we dat uitvoeren. We hebben immers informatie nodig om een kwalitatief goed huisbezoek uit te voeren. Na grondig administratief onderzoek maakt men de afweging of het huisbezoek noodzakelijk is. Daar waar in het vooronderzoek twijfel blijft bestaan over de inschrijving van het adres, dient een huisbezoek plaats te vinden.Huisbezoek

Indien uit het gestelde onderzoek blijkt dat het inzetten en verrichten van het huisbezoek noodzakelijk is hebben wij een aantal voorschriften opgesteld. Hiermee kan het huisbezoek zowel binnen de gestelde maatregelen van het RIVM als de juridische kaders worden uitgevoerd.

Alvorens het huisbezoek aanvangt
 1. Maak verplicht gebruik van latex wegwerp handschoenen
 2. Indien de burger het gebruik van een mondkapje noodzakelijk vindt, dan wordt deze gebruikt
 3. Indien de medewerker zelf vindt dat het gebruik van een mondkapje noodzakelijk is maakt hij daarvan gebruik.
Huisbezoek in de woning
 1. Vraag de persoon of hij de bewoner is.
 2. Maak een inschatting van zijn lichamelijke gesteldheid, indien de bewoner ziekteverschijnselen vertoont ziet men af van het binnentreden en vervolgt men conform de procedure “Huisbezoek aan de voordeur”.
 3. Leg de bewoner de procedure van het huisbezoek uit en daarnaast dat de gestelde RIVM maatregelen zoals 1,5 meter van toepassing zijn.
 4. Vraag de bewoner of je de woning mag betreden om een huisbezoek te verrichten.
 5. Vraag de bewoner of hij/zij zich kan identificeren.
 6. Laat de bewoner indien mogelijk zijn identiteitsbewijs bijvoorbeeld op een tafel neerleggen.
 7. Neem de betreffende gegevens over op het Informed consent.
 8. Geef aan welke ruimte je graag zou willen bekijken en vraag de bewoner op 1,5 meter afstand je voor te gaan.
 9. Leg de bewoner uit dat het huisbezoek niet langer zal duren dan noodzakelijk is en dat het maken van foto’s het huisbezoek aanzienlijk verkort en vraag toestemming.
 10. Indien de bewoner geen toestemming geeft, noteer dan in steekwoorden hetgeen je ziet om het huisbezoek zo kort mogelijk te laten duren.
 11. Indien de bewoner wel toestemming geeft, maak foto’s van de getoonde ruimte(n) en beperk je tot de relevantie voor het doel van het onderzoek.
 12. Maak een verklaring op met de iPad of op schrift.
 13. Lees verklaring zoals gebruikelijk voor en vraag de bewoner om deze te ondertekenen.
 14. Ondertekent men een verklaring op schrift, leg deze dan op tafel, verstrek een latex wegwerp handschoen, een pen en laat het ondertekenen.
 15. Nadat de verklaring is getekend neemt men alleen het papier in en laat de pen achter.
 16. Ondertekent men een verklaring op de iPad, verstrek de bewoner een latex wegwerp handschoen, leg de iPad op tafel, neem afstand en laat deze ondertekenen. Hierna pak je op dezelfde wijze de iPad weer op.
 17. Rond af zoals gebruikelijk.
Huisbezoek aan de voordeur

Indien een burger aangeeft het niet prettig te vinden dat er wordt binnengetreden in de woning, wordt afgezien van binnentreden. Indien de bewoner ziekteverschijnselen vertoont die naar inschatting van de medewerker niet veilig zijn, ziet men af van binnentreden in de woning.

Maak de afweging of het verrichten van het huisbezoek aan de voordeur de juiste is of dat het beter is om het uit te stellen tot nader orde. Als het wel mogelijk is om een huisbezoek aan de voordeur plaats te laten vinden, houdt dan 1,5 meter afstand van de bewoner.

 1. Leg de bewoner uit dat de gesteld RIVM maatregelen zoals 1,5 meter van toepassing zijn.
 2. Vraag de bewoner of hij/zij zich kan identificeren.
 3. Laat de bewoner indien mogelijk zijn identiteitsbewijs neerleggen.
 4. Neem de betreffende gegevens over op het informed consent.
 5. Stel de bewoner de gebruikelijke vragen over de woonsituatie.
 6. Laat de bewoner indien noodzakelijk een plattegrond tekenen waaruit de woonsituatie blijkt, verstrek de bewoner hiervoor latex wegwerp handschoen, papier, een pen en leg dit indien mogelijk neer en neem afstand.
 7. Nadat de plattegrond is getekend neemt men het papier in en laat de pen achter.
 8. Maak een verklaring op met de iPad of op papier.
 9. Lees de verklaring zoals gebruikelijk voor en vraag de bewoner om deze te ondertekenen.
 10. Ondertekent men een verklaring op schrift, leg deze dan indien mogelijk neer, verstrek een latex wegwerp handschoen, een pen en laat het ondertekenen.
 11. Nadat de verklaring is getekend neemt men alleen het papier in en laat de pen achter.
 12. Ondertekent men een verklaring op de iPad, verstrek de bewoner latex wegwerp handschoen, leg de iPad neer, neem afstand en laat deze ondertekenen. Hierna pak je op dezelfde wijze de iPad weer op.
 13. Rond af zoals gebruikelijk.
Uitstellen huisbezoek

Er kan worden afgezien van een huisbezoek om (legitieme) redenen zoals gesteld in het kader van de corona maatregelen. Anderzijds kan er op initiatief van de medewerker om tactische redenen worden besloten het huisbezoek uit te stellen totdat er verruiming van de maatregelen heeft plaatsgevonden.


Nazorg

Na het huisbezoek dienen de handschoenen van de medewerker aangeboden te worden als restafval. Eventueel kunnen de handen en middelen worden gereinigd met desinfectiespray.Voor meer informatie of toelichting kunt u contact opnemen met Danielle Meijer of Nadia Sjouwerman.

WE STAAN KLAAR OM U TE HELPEN

Nadia Sjouwerman
THOP
Mailadres
Danielle Meijer
THOP
Mailadres

Onze artikelen automatisch in de mailbox ontvangen? Neem hier een abonnement op onze nieuwsbrief