Routekaart veranderopgave inburgering

Op 1 januari 2021 treedt de nieuwe Wet inburgering in werking. In de door NCOD opgestelde “Routekaart Veranderopgave Inburgering” vindt u actuele informatie over de wetswijziging. Verder vindt u tips & tricks, zodat u nu al met de wijzigingsvoorstellen aan de slag kunt. Wachten op de nieuwe inburgeringswet is namelijk nergens voor nodig! 

Veranderopgave inburgering

Het huidige inburgeringsstelsel is ingewikkeld en niet effectief. Minister Koolmees heeft aangekondigd dat hij een nieuw inburgeringsstelsel ontwikkelt. Daarin wordt het huidige leenstelsel afgeschaft en worden gemeenten verantwoordelijk voor een passend inburgeringsaanbod, gekoppeld aan drie zogenaamde “leerroutes”. Daarnaast moet de gemeente statushouders gedurende de eerste zes maanden “financieel ontzorgen”.

De minister heeft met de VNG afgesproken dat gemeenten, vooruitlopend op de nieuwe wet, extra begeleiding en ondersteuning gaan aanbieden aan de huidige inburgeraars en alvast ervaring op gaan doen met de nieuwe gemeentelijke regierol. Zo is het de bedoeling dat gemeenten de huidige inburgeraars gaan adviseren over passende taalcursussen en cursusinstellingen, de voortgang van de taalverwerving gaan monitoren en activiteiten op gaan zetten om taalverwerving te versterken. Ook krijgen gemeenten de oproep om vermoedens van onregelmatigheden bij inburgeringsaanbieders te melden via Blik op Werk. Voor deze nieuwe taken is de komende twee jaar een bedrag van 20 miljoen euro beschikbaar gesteld. Gemeenten ontvangen deze extra middelen via een decentralisatie-uitkering. De hoogte van het bedrag per gemeente is afhankelijk van het aantal inwoners.

Routekaart

In de “Routekaart Veranderopgave Inburgering” vindt u de voorgenomen wijzigingen in de Wet inburgering. Maar nog belangrijker is dat u tips & tricks vindt hoe nu al te starten met een gewijzigde aanpak van de inburgering. Wachten is namelijk niet nodig en vergroot de problemen op het moment dat de inburgering gemeentelijke verantwoordelijkheid wordt.

De routekaart is een presentatie waarin we u stapsgewijs meenemen door de wijzigingen van de Wet inburgering en de acties die u nu al in kunt zetten om de aanpak inburgering te verbeteren. Daarnaast kunt u er aan de hand van het processchema ook voor kiezen om gericht informatie tot u te nemen.

Bekijk hier de routekaart en meer informatie.


KUNNEN WE IETS VOOR U BETEKENEN?

Neem contact op met:

Anne van de Langemheen
Mailadres
Roland Smorenberg
Mailadres

Onze artikelen automatisch in de mailbox ontvangen? Neem hier een abonnement op onze nieuwsbrief