Serviceformules omgevingswet: pilotaanpak

Serviceformules Omgevingswet: pilotaanpak

De Omgevingswet stelt gemeenten en andere overheidsorganisaties voor meerdere uitdagingen. Eén van de vier doelen van de Omgevingswet is het sneller en meer integraal nemen van besluiten over activiteiten in de fysieke leefomgeving. Deze doelstelling vraagt om een wezenlijke verandering in het denken en handelen van gemeenten. Het is immers niet zo dat er op dit moment geen aandacht is voor snel en integraal werken.  Maar hoe kan het dan wel?

Serviceformules

Om gemeenten te ondersteunen bij dit vraagstuk heeft NCOD een praktijkgerichte aanpak ontwikkeld die is gebaseerd op de Serviceformules van de VNG. In deze Serviceformules komen (werk)proces en dienstverlening samen. De Serviceformules zijn een interessant vertrekpunt om te leren wat de Omgevingswet vraagt van de organisatie en tegelijkertijd wat het betekent voor inwoners en ondernemers. Er zijn vier formules:

  • Snelserviceformule: snelle eenvoudige aanvraag of melding bij standaardproducten en diensten die veel voorkomen.
  • Ontwerpformule: initiatiefnemers beter begeleiden bij het vergunningentraject en daarbij belanghebbenden en ketenpartners integraal betrekken.
  • Ontwikkelformule: een vorm van samenwerking waarbij alle deelnemers invloed hebben op het proces en het resultaat van dit proces zoals een omgevingsvisie, plan of advies.
  •  Toezichtformule: volgens beleid samen met inwoners en ondernemers de juiste realisatie van initiatieven borgen.

Serviceformules omgevingswet: pilotaanpak

Aanpak

NCOD heeft een pilotspel voor het werken met de Serviceformules ontwikkeld. Dit pilotspel kent een korte doorlooptijd, is actiegericht, ziet toe op eigenaarschap en verbindt medewerkers uit de verschillende betrokken organisatieonderdelen. Daarmee leren deze medewerkers elkaars werkwijzen, taakopvattingen en verwachtingen over en weer kennen. Zo ontstaat er een nieuw, gezamenlijk perspectief op integraal en klantgericht werken.

Resultaat

Het resultaat zijn Omgevingswet-proof werkprocessen die aansluiten bij de werkwijze van uw gemeente. Door de focus op de klant sluiten deze processen goed aan bij de verbeterdoelen van de Omgevingswet. Door de processen in de praktijk te brengen tijdens het pilotspel doen medewerkers gezamenlijke ervaringen op, en worden resultaten en acties helder voor de gehele organisatie.

Kosten

Voor elke Serviceformule is een apart pilotspel uitgewerkt, de pilots kunnen gelijktijdig worden uitgevoerd. We bieden de pilots aan voor een vaste prijs per pilot. Hierdoor is de gemeente flexibel in het kiezen voor 1 of meer pilots en is er vooraf duidelijkheid over de totale kosten. We gaan graag in gesprek om hier meer over te vertellen.

KUNNEN WE IETS VOOR U BETEKENEN?

Neem contact op met:

Sander Bijvank
Omgevingsmanagement
Mailadres
Gert-Jan van Baal
Omgevingsmanagement
Mailadres

Onze artikelen automatisch in de mailbox ontvangen? Neem hier een abonnement op onze nieuwsbrief