NCOD, Advies

Structureel effectenmodel Omgevingswet

Welke (financiële) effecten heeft de invoering van de Omgevingswet op de lange termijn op onze organisatie en onze inwoners? Deze vraag speelt bij veel gemeenten en andere overheden. Om hierbij te ondersteunen heeft de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) in samenwerking met een tiental gemeenten het Structureel Effectenmodel Omgevingswet ontwikkeld. In drie workshops krijgt uw organisatie inzicht in de te maken keuzes én de kwantitatieve en kwalitatieve effecten van deze keuzes. Meerdere gemeenten hebben de workshops inmiddels succesvol doorlopen.

Workshops
Het Structureel Effectenmodel Omgevingswet bestaat uit een pragmatische redeneermethode en een rekentool. Tijdens de workshops helpt NCOD met ‘begrijpen’, ‘beredeneren’ en ‘berekenen’ en leert uw organisatie de effecten van keuzes te onderkennen, herleiden en te berekenen.

Resultaat
Het resultaat is een gemeenschappelijke manier van denken en redeneren. Daarnaast resulteren de workshops in een concreet dashboard met effecten op capaciteit, kosten, dienstverlening, kwaliteit en de gevolgen voor initiatiefnemers. Uw organisatie krijgt na de workshops beschikking over de methode en rekentool en is daarmee zelf in staat keuzes te beredeneren en te berekenen. Als aanvulling hierop kunt u gebruik maken van uitgewerkte keuzes en effecten van andere gemeenten op het forum van de VNG.

Kosten
De begeleiding van de workshops heeft een vaste prijs van €2.900,- (excl. BTW). Bij voldoende basiskennis kunnen workshop 1 (begrijpen) en workshop 2 (beredeneren) worden samengevoegd en is de prijs €2.500,- (excl. BTW). De VNG heeft fysieke en digitale werkvormen ontwikkeld die beide door NCOD worden ondersteund.

Interesse? De VNG heeft NCOD aangemerkt als specifieke dienstverlener voor begeleiding van de workshops bij het Structureel Effectenmodel. 


KUNNEN WE IETS VOOR U BETEKENEN?

Neem contact op met:

Sander Bijvank
Omgevingsmanagement
Mailadres
Gert-Jan van Baal
Omgevingsmanagement
Mailadres

Onze artikelen automatisch in de mailbox ontvangen? Neem hier een abonnement op onze nieuwsbrief