Toezicht en Handhaving tijdens de crisis

De coronacrisis heeft veel impact. Ook bij het team van NCOD THOP: een leuke club mensen met veel kennis over toezicht en handhaving. Veel van hen kunnen hun normale taken nu niet meer uitvoeren. Door goed contact met de opdrachtgevers én de flexibiliteit van de medewerkers kunnen veel handhavers toch aan het werk blijven.

Veel gemeenten hebben, naar aanleiding van de coronamaatregelen, gekozen om alle huisbezoeken stop te zetten. Collega Hennie Weijers voert onderzoeken en huisbezoeken uit voor verschillende gemeenten, hij vertelt wat hij nu doet tijdens de coronacrisis: “Ik heb voorgesteld om, samen met de collega’s van de gemeente, een lijst te maken met huisbezoeken die niet noodzakelijkerwijs binnen de woning hoeven plaats te vinden. Hier is akkoord mee gegaan. Deze lijst bestaat bijvoorbeeld uit leegstandsmeldingen, wonen in een bedrijfspand en deurwaardersmeldingen. Deze adressen kunnen wij nu bezoeken en afronden. Wanneer ik constateer dat er ‘meer’ aan de hand is, gaat zo’n adres op de lijst voor later. Er zijn korte lijnen met Boa’s en politie, waardoor in uiterste nood hun hulp kan worden ingeroepen.” De voorbereidingen van de huisbezoeken kunnen ook doorgang vinden. Na versoepeling van de maatregelen kan een gemeente dan weer zo snel mogelijk controleren.

Controle op leegstand

Door de crisis is ook tijd vrijgekomen om bijvoorbeeld te ondersteunen bij de binnendienst. Zoals controle op leegstand. Handhavingsspecialist Vincent Stevens licht toe: “Na invoering van de maatregelen door het Coronavirus zijn mijn werkzaamheden verschoven naar bureauwerkzaamheden, hierdoor kunnen we achterstallige werkzaamheden oppakken. In de gemeente waar ik nu werkzaam ben, pakken wij de controle van leegstaande panden op.” Vanuit verschillende signalen ontvangt de gemeente adressen van (mogelijk) leegstaande panden. Deze gegevens zijn vaak enorm vervuild en moeten opgeschoond worden. Het is ook mogelijk om deze controles te doen door middel van foto’s en schouwen, zonder contact met personen. Bij twijfel over bewoning kan de gemeente dan in een later stadium een huisbezoek doen.

Controle naleving coronamaatregelen

Door de huidige maatregelen een tekort op handhaving? Onze medewerkers ondersteunen graag als er controles nodig zijn of op het gebied van voorlichting aan de burgers op straat. NCOD THOP kan ook ondersteunen bij controle op naleving van de coronamaatregelen op recreatieterreinen, hotels en campings. Handhavingsspecialist Romano Ghauharali ondersteunt nu BOA’s bij een gemeente, hij vertelt: “Ik ben toezichthouder BRP en toezichthouder Woonfraude bij een gemeente. Op dit moment zijn deze werkzaamheden stopgezet. Doordat ze bij de Handhaving Openbare Ruimte handen nodig hadden door de extra maatregelen, ben ik hier gaan helpen. Op dit moment ben ik werkzaam in een signaleringsfunctie. Samen met een collega ga ik in burgerkleding op pad en controleren wij of burgers zich aan de coronamaatregelen houden. Doordat wij in burgerkleding lopen kunnen wij makkelijker en sneller overtredingen signaleren en deze melden aan BOA’s of politie.”

Juridische ondersteuning

Naast bovengenoemde taken kunnen de mensen van NCOD THOP juridische ondersteuning bieden in deze tijd. De handhavers hebben ervaring en kennis over bijvoorbeeld de Wet BRP en Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Jurist en handhavingsspecialist Roxane Vessies licht toe: “Ook mijn huisbezoeken zijn stopgezet. Hierdoor heb ik meer tijd over om mijn werkzaamheden als jurist uit te voeren. Momenteel ondersteun ik de gemeente bij juridische vraagstukken over de Wet BRP en AVG. Zodoende ben ik nu bezig met het opstellen van een overzicht van de gegevensuitwisseling met interne- en externe partijen. Uiteindelijk rolt hier een advies uit over hoe de gemeente juridisch voldoet aan de AVG en mogelijke verbeterpunten.”

 

Onze handhavers zijn geen stilzitters. Kunnen we u ondersteunen bij één van deze of andere taken rondom toezicht en handhaving? Dan horen we graag van u! 


WE STAAN KLAAR OM U TE HELPEN

Nadia Sjouwerman
THOP
Mailadres
Danielle Meijer
THOP
Mailadres

Onze artikelen automatisch in de mailbox ontvangen? Neem hier een abonnement op onze nieuwsbrief