Corona vraagt actie: TOZO en versnellingsaanpak bijstandsaanvragen

Minister van SZW Koolmees maakte eerder de komst van een inkomensondersteunende maatregel bekend. Speciaal voor ZZP-ers die door Corona op slag werkloos thuis zaten. Adviseur Peter Ruijters is vanuit NCOD werkzaam bij GBI: een initiatief van grote gemeenten om te komen tot landelijke Basisprocessen Inkomen. Hij en zijn collega’s kwamen direct in actie: Hoe kunnen we bijdragen aan een snelle afhandeling van aanvragen van de TOZO-regeling? Hoe kunnen we mensen in de problemen snel en goed vooruit helpen?

Door GBI is een voorstel uitgewerkt over een versnellingsaanpak voor TOZO: een eenvoudige toepassing voor de aanvraag. Deze maakt gebruik van beschikbare gegevensbronnen en geeft aanvragers direct uitsluitsel over de kansrijkheid van het beroep op TOZO. Het is ook een toepassing voor wie voldoet aan de criteria, met een snelle afhandeling die zo min mogelijk ingrijpt in bestaande werkwijzen. Bouwstenen waar door GBI aan gewerkt is en wordt, zijn hiervoor benut.

Ondersteuning van TOZO

Samen met VNG, SZW en de grote leveranciers is dit idee uitgewerkt tot wat de uiteindelijke ondersteuning van TOZO is geworden: een slimme vraagbaak die snel duidelijkheid geeft aan de aanvrager over het recht op TOZ. Vervolgens wordt de aanvrager digitaal doorzet naar gemeenten, die via e-formulieren of e-diensten van hun leveranciers, de aanvragen in behandeling nemen.

Inzichten over snel realiseerbare vernieuwingen

De bijdrage van GBI was, naast initiatief nemen én stimuleren van snelheid, het zoeken naar vernieuwingen in dit proces en het verbinden van kennis om tot mooie oplossingen te komen. Het traject heeft een aantal inzichten over snel realiseerbare vernieuwingen opgeleverd. Maar enkelen hebben de eindstreep gehaald in de vaart die nodig was. Van die inzichten springen er drie uit:

  1. Als eerste is het mogelijk om al vóór de aanvraag behoorlijk helder te krijgen of een aanvraag kans van slagen heeft. Door het stellen van de juiste vragen en het raadplegen van de juiste en exacte bronnen kan dat. Dat bespaart aanvragers én behandelaars veel tijd en moeite.
  2. Ten tweede laat slim kijken naar het proces zien dat een onderscheid tussen ‘gladde zaken’ die snel en met minimaal werk kunnen worden afgedaan, en ingewikkelde zaken, op basis van toetsbare criteria te maken is. Dat bespaart veel werk.
  3. Het derde inzicht is dat moderne technologie, gebaseerd op Cloud en Services architectuur,  het mogelijk maakt om snel en adaptief te vernieuwen, ook in combinatie met bestaande oplossingen.

Deze inzichten hebben de eindstreek van TOZO niet gehaald, maar bieden kansen in het vervolg.

Stijging in de aanvragen

De Coronacrisis leidt tot een snelle stijging van het aantal aanvragen voor algemene Bijstand en reguliere Bbz. Er is landelijk sprake van (tenminste) een verdubbeling van het aantal aanvragen ten opzichte van dezelfde periode (maart) vorig jaar, naast het grote aantal TOZO aanvragen. De verwachting is dat, met een economische crisis in het vooruitzicht, het beroep op algemene bijstand en op Bbz extreem snel en hard zal groeien. Die groei wordt versterkt door de beperkte WW-aanspraken van uitzendkrachten, en het hoog op de politieke agenda staande onderwerp van de geringe financiële buffers van ZZP-ers.

Aanvragen beoordelen

Voor gemeenten betekent dit dat er veel capaciteit nodig is om aanvragen te beoordelen. Daardoor is er snel behoefte aan opschaling. Veel gemeenten hebben hierop al personele maatregelen genomen. Opschaling kan op de traditionele manier – door extra inzet van (ingehuurd) personeel en met bijkomende kosten. Het alternatief is om te digitaliseren op een slimme manier. De TOZO aanpak heeft aangetoond dat die mogelijkheid er is.

Geschreven door adviseur Peter Ruijters (Digitalisering & Informatiemanagement). Hij werkt in een opdracht als Business development bij GBI (Gemeentelijke Basisprocessen Inkomen).


WE STAAN KLAAR OM U TE HELPEN

Peter Ruijters
Digitalisering & Informatiemanagement
Mailadres

Onze artikelen automatisch in de mailbox ontvangen? Neem hier een abonnement op onze nieuwsbrief