Andere rol, andere overheid

Adviseur Angela Riddering werkt bij de Provincie Noord-Brabant als interim Programmamanager op een bijzonder programma: Versterken Sociale Veerkracht.

Aan de slag bij een provincie als Sociaal Domein adviseur. Hoe zit dat?

Het programma gaat niet specifiek over het sociaal domein. Sociale veerkracht is het vermogen om zowel individueel als collectief om te gaan met veranderingen. Dat is veel breder dan het sociaal domein. Er is onderzoek gedaan naar de mate waarin die veerkracht in Brabant aanwezig is, en welke factoren daarop van invloed zijn. Zo blijkt dat bijvoorbeeld opleidingsniveau en het hebben van een zinvolle dag-invulling (bijvoorbeeld werk of vrijwilligerswerk) belangrijke factoren zijn. Naar aanleiding van het onderzoek ontstond het programma: Versterken Sociale Veerkracht.

Hoe heeft het programma vorm gekregen?

Het is een programma van ‘niet-weten’: door de responsieve werkwijze sluit je aan bij ontwikkelingen in de maatschappij. Het is klein begonnen, onder meer door intensief in gesprek te gaan met een elftal initiatieven. Hierna is het platform “Sterk.Brabant” opgericht. Sterk.Brabant verbindt initiatieven met elkaar, haalt op wat er nodig is, en ontwikkelt samen een ondersteuningsaanbod. Er zijn inmiddels ruim 200 initiatieven bij aangesloten.

Uit de contacten met initiatieven en onderzoek naar het sociaal ondernemerschap in Brabant bleek er ook behoefte te zijn aan nieuwe financieringsmethoden. Sociale ondernemers die willen opschalen komen moeilijk aan financiering. Daarom is het BOF opgericht: het Brabant Outcomes Fund. Het BOF financiert op basis van de behaalde maatschappelijke resultaten. Die zijn domein-overstijgend, want sociale ondernemers werken altijd over de beleidskokers heen. De eerste ronde is net van start gegaan, heel spannend hoe dat gaat lopen.

Wat zijn de resultaten?

Het is eigenlijk te vroeg om al iets over de resultaten te zeggen. De initiatieven zelf zijn laaiend enthousiast en de provincie is enthousiast over de werkwijze en wil het breder implementeren. Bij de evaluatie van het programma is daarom gepleit voor voortzetting. Op 13 juni laten we de resultaten van het programma zien bij een grote bijeenkomst in Tilburg. We willen daarbij ook in gesprek met elkaar over de dilemma’s van deze werkwijze.

Je hebt lang bij gemeenten gewerkt, waaronder ‘s-Hertogenbosch en Gouda. Zie je grote verschillen?

Er is vooral veel hetzelfde. De politieke factor is groot, misschien zelfs groter dan bij gemeenten. Anders is vooral het lange-termijn denken. Als provincie ben je met ontwikkelingen bezig die eerder 20 jaar dan 4 jaar duren. Dat maakt dat er veel strategen zijn en minder ‘doeners’ dan bij gemeenten. Ik merk dat het een voordeel is dat ik bij andere overheden heb gewerkt, omdat ik hun perspectief kan meenemen in wat we doen.

NCOD Opleidingen organiseert de cursus: Minder regels, meer vertrouwen over dit thema. Het theoretisch kader wordt gedaan aan de hand van het boek ‘Veldgids Vertrouwen, Alles onder controle?’ van Frans de Jong en de hierboven geïnterviewde Angela Riddering. Of bekijk alle aangeboden opleidingen binnen het sociaal domein.

Kunt u ondersteuning gebruiken van een van onze adviseurs. Bijvoorbeeld op het gebied van participatie? Wij helpen u graag verder!

KUNNEN WE IETS VOOR U BETEKENEN?

Neem contact op met:

Pim de Glas
Sociaal Domein
MailadresLinkedIn
Johan van der Zee
Sociaal Domein
MailadresLinkedIn
Jeremy van den Berg
Sociaal Domein
MailadresLinkedIn
Bianca van Jaarsveld
Sociaal Domein
MailadresLinkedIn

Onze artikelen automatisch in de mailbox ontvangen? Neem hier een abonnement op onze nieuwsbrief