Banner-Zorg-en-Support

Zorg & Support

ZORG & SUPPORT

“We maken de wereld voor kinderen en gezinnen elke dag een stukje mooier”

We staan met elkaar voor grote opgaven binnen het sociaal domein. De gemeentelijke toegang vervult daarin een steeds belangrijkere rol in het leiden naar en realiseren van de juiste ondersteuning.

Deskundig en kwalitatief

Onze professionals zijn deskundig en betrokken. Dat merk je aan hun inbreng en expertise én aan hun motivatie en gedrevenheid. We lopen altijd dat stapje harder om de beste oplossingen te realiseren, maar we weten ook wanneer we vanuit ons professioneel handelen een stapje terug moeten doen. Want dat is waar we voor gaan: goede ondersteuning op het juiste moment voor degenen die het nodig hebben. Zo maken we elke dag samen het verschil!

Samen ontwikkelen

Wij ondersteunen de gemeenten met de tijdelijke inzet van jeugd- en gezinsprofessionals. Dit doen we door inzet van jeugdconsulenten die direct aan de slag kunnen met het uit handen nemen van caseload of ingezet kunnen worden bij complexe gezinsproblematiek. We ondersteunen en versterken de professionals in de toegang met de inzet van gedragswetenschappers en kwaliteitsadviseurs. Daarnaast bieden wij trainingen en coaching  om expertise en kwaliteit in de toegang te voor gemeenten te kunnen vergroten. Onze kennis en ervaring delen we graag met iedereen, zo leren we elke dag van elkaar.

NCOD en het sociaal domein

NCOD levert op diverse manieren een bijdrage aan sociale vraagstukken; variërend van toegang en beleid naar bedrijfsvoering en informatievoorziening. Zo creëren we meerwaarde voor opdrachtgevers, waarbij kwaliteit en flexibiliteit voorop staan.

Onze specialiteiten:

Sociaal Domein – Jeugdhulp – Toegang sociaal domein – Training – Implementatie – Veranderopgaven – complexe gezinssituaties – SKJ – Opleidingen – Veiligheidsvraagstukken – Wijkteams – Gebiedsteams – Triage – Maatschappelijke ontwikkeling

Functies die wij kunnen invullen:

Junior en Senior – Jeugdconsulent – Kwaliteitsadviseur – Gedragswetenschapper – Jeugd en     gezinsprofessional – casusregisseurs – procesregisseurs – Trainer – Coach – Consulent –   Medewerker wijkteam of gebiedsteams – Klantmanager – Interimmanager

KUNNEN WE IETS VOOR U BETEKENEN?

Neem contact op met:

Joris Bakker
Zorg & Support
Mailadres
Lennart Amersfoort
Zorg & Support
Mailadres

ARTIKELEN

Nieuwsbrief NCOD