Kaart NL - Ruimtelijke Ontwikkeling

RUIMTELIJKE ONTWIKKELING

RUIMTELIJKE ONTWIKKELING

“Omdat er nu noodzaak is voor verandering”

Gemeenten dragen meer verantwoordelijkheden over en werken integraler en transparanter. Initiatiefnemers gaan nadrukkelijker een rol spelen in het proces van integrale afweging. Het proces gaat zich steeds meer buiten het gemeentehuis afspelen. Door de Omgevingswet, maar met name doordat de politiek en de samenleving daarom vragen. NCOD Ruimtelijke Ontwikkeling adviseert en ondersteunt gemeenten en particuliere ontwikkelaars binnen dit speelveld in de fysieke leefomgeving om ontwikkelingen mogelijk te maken.

Ondersteunen in de fysieke leefomgeving

Onze adviseurs hebben hart voor de fysieke leefomgeving: Ruimtelijke ordening, Milieu, Duurzaamheid en Economische Zaken. We ondersteunen uw organisatie in de dagelijkse uitvoering, schrijven beleid, begeleiden planprocedures, implementeren nieuwe wetgeving, coördineren werkzaamheden en geven leiding. U kunt onze professionals inhuren voor specifieke opdrachten, projecten en voor het tijdelijk invullen van functies.

NCOD Ruimtelijke Ontwikkeling werkt binnen het domein van de fysieke leefomgeving samen met de professionals van NCOD Omgevingsmanagement en NCOD Juridische zaken en Omgevingsrecht.

Onze projecten

Voorbeelden van actuele projecten van NCOD Ruimtelijke Ordening zijn:

 • Projectleiding gebiedsontwikkelingen
 • Begeleiden van ruimtelijke initiatieven
 • Procesbegeleiding planprocedures (Wro en Wabo)
 • Opstellen plannen van aanpak voor en het begeleiden van visieontwikkelingen- en beleidsplannen zoals:
  • Omgevingsvisie
  • Omgevingsplannen
  • Duurzaamheidsvisie (Transitievisie Warmte)
 • Teamcoördinatie en interim-management Fysieke Leefomgeving

Bij NCOD zien we starters als volwaardig adviseur en bieden we hen graag ruimte om zich te ontwikkelen. Sinds september trekken we hierin op met de gemeente Woudenberg. De komende drie jaar werken we samen om jong professionals op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling een vliegende start in hun carrière te bieden. Meer informatie over het plaatsen van jong professionals in uw organisatie? Lees hier meer.

ONZE MENSEN

We zijn trots op onze medewerkers. Hieronder stellen we er graag een aantal voor.

Albert Francken
“In staat om makkelijk knopen door hakken zonder samenhangende risico’s (zowel politiek alsook financieel) uit het oog te verliezen.”
Martijn Loos
“Verbinden en samenwerken zijn voor mij belangrijke uitgangspunten. Daarnaast geef ik in mijn rol als senior adviseur graag gevraagd en ongevraagd advies om op die manier collega’s in staat te stellen het werk goed te kunnen doen.”
Jozef Groenland
“Betrokkenheid bij de mensen om mij heen vind ik belangrijk. Een goede en prettige samenwerking levert uiteindelijk de beste resultaten op.”
Walter Leemreize
“Een ondernemend type, altijd op zoek naar nieuwe uitdagingen. Mijn motto is: durven, doen en doorzetten.”

ARTIKELEN

Nieuwsbrief NCOD

Kunnen we iets
voor u betekenen?

Neem contact op met:

Bart Teunissen
Ruimtelijke Ontwikkeling
Mailadres
Nicole Ploeger
Ruimtelijke ontwikkeling
Mailadres

Onze specialiteiten:

Omgevingswet – Wro – Wabo – Projectmatig werken – Visievorming – Beleidsontwikkeling – Projectmanagement – Projectondersteuning – Procesbegeleiding ruimtelijke procedures.

Functies die wij kunnen invullen:

Projectleider – Projectondersteuner – Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening – Jurist Ruimtelijke Ordening – Planoloog – Beleidsadviseur – Procesbegeleider – Interim manager – Interim Teamleider.