Kaart NL - Ruimtelijke Ontwikkeling

RUIMTELIJKE ONTWIKKELING

RUIMTELIJKE ONTWIKKELING

“Omdat er nu noodzaak is voor verandering”

Wij ondersteunen opdrachtgevers bij beleid- en visieontwikkeling, gebiedsontwikkelingen, ruimtelijke initiatieven en interim-management opdrachten. Met onze kennis van de inhoud zijn wij in staat om processen adequaat te begeleiden zoals voorgeschreven door de wet. Hierbij zijn wij vaak ook sparringpartner op de inhoud. Naast de reguliere werkzaamheden, vragen complexe opgaven om extra expertise. En die expertise hebben wij. Zo springen we in bij vraagstukken als de energietransitie, duurzaamheid, woningbouw, toekomst landelijk gebied, klimaatadaptatie, bereikbaarheid en economische groei. Dit doen wij onder meer bij gemeenten van verschillende groottes, omgevingsdiensten, waterschappen en provincies.

ONZE MENSEN

We zijn trots op onze medewerkers. Hieronder stellen we er graag een aantal voor.
Maak hier kennis met al onze mensen.

Albert Francken
Specialiteit: Privaat- en Bestuursrecht, Grondexploitatie, Gebiedsontwikkeling, Omgevingsmanagement. Opdrachtgevers: gemeenten Doetinchem, Zevenaar, Bronckhorst en Apeldoorn.
Britt Weetink
Specialiteit: Duurzaamheid, Energietransitie en Ruimtelijke Ordening. Opdrachtgevers: gemeenten Zwartewaterland en De Ronde Venen.
Jozef Groenland
Specialiteit: Planologie en Ruimtelijke Ordening. Opdrachtgevers: gemeenten Oss, Ermelo, Valkenswaard.
Tom Scholten
Specialiteit: Stedelijke en regionale planning, Water Governance en Energietransitie. Opdrachtgevers: gemeenten Weststellingwerf, Koggenland, Oost-Gelre.

Onze specialiteiten & opgaven:

Omgevingswet – Omgevingsplan – Omgevingsvisie – Omgevingsprogramma – Wkb – Wabo – Wro – vergunningverlening – Begeleiding ruimtelijke procedures – Omgevingstafel – Regietafel – Bestemmingsplan – Crisis- en herstelwet – Projectmanagement – Procesmanagement – Programmamanagement – Gebiedsontwikkeling – Projectondersteuning

Bestuursadvisering – Beleids- en visieontwikkeling – Organisatieontwikkeling – Teamontwikkeling – Verandermanagement – Samenwerking – Participatie – Planologie – Ruimtelijke Ordening – Duurzaamheid – Energietransitie – Klimaatadaptatie – Circulariteit – Mobiliteit – Economie – Ruimtelijke Ontwikkeling – Wonen – Platteland.

Kunnen we iets
voor u betekenen?

Neem contact op met:

Bart Teunissen
Ruimtelijke Ontwikkeling
Mailadres
Nicole Ploeger
Ruimtelijke ontwikkeling
Mailadres

ARTIKELEN

Nieuwsbrief NCOD