Kaart NL - Ruimtelijke Ontwikkeling

RUIMTELIJKE ONTWIKKELING

RUIMTELIJKE ONTWIKKELING

“Omdat er nu noodzaak is voor verandering”

Gemeenten dragen meer verantwoordelijkheden over en werken integraler en transparanter. Initiatiefnemers gaan nadrukkelijker een rol spelen in het proces van integrale afweging. Het proces gaat zich steeds meer buiten het gemeentehuis afspelen. Door de Omgevingswet, maar met name doordat de politiek en de samenleving daarom vragen. NCOD Ruimtelijke Ontwikkeling adviseert en ondersteunt gemeenten en particuliere ontwikkelaars binnen de fysieke leefomgeving.

Ondersteunen in de fysieke leefomgeving

Onze adviseurs hebben hart voor alle aspecten van Ruimtelijke Ontwikkeling: Ruimtelijke ordening, Milieu, Bouwen & Wonen en Economische Zaken. We ondersteunen uw organisatie in de dagelijkse uitvoering, schrijven beleid, implementeren van nieuwe wetgeving, coördineren werkzaamheden en geven leiding. U kunt onze professionals inhuren voor specifieke opdrachten, projecten en voor het tijdelijk invullen van functies.

Onze projecten

Voorbeelden van actuele projecten van NCOD Ruimtelijke Ordening zijn:

  • Implementatie nieuwe wet- en regelgeving
  • Projectleiding locatie- en gebiedsontwikkeling
  • Opstellen beleidsadviezen, beleidsplannen en visies (structuurvisie, visie duurzame ontwikkeling)
  • Startnotitie / plannen van aanpak projecten Fysieke Leefomgeving
  • Optimaliseren processen Omgevingsrecht
  • Impactanalyses Omgevingswet
  • Implementatieplannen Omgevingswet
  • Procesbegeleiding ruimtelijke procedures
  • Vertegenwoordiging bij bestuursrechter

ONZE MENSEN

We zijn trots op onze medewerkers. Hieronder stellen we er graag een aantal voor.

Albert Francken
“In staat om makkelijk knopen door hakken zonder samenhangende risico’s (zowel politiek alsook financieel) uit het oog te verliezen.”
Anton de Hoogh
“De leefomgeving is van ons allemaal, daar bouw ik graag aan mee.”
Dave Schut
“Sterk gericht op het welzijn en de ontplooiing van de mensen in mijn omgeving, door hen te inspireren, hun ontwikkeling te stimuleren en hen plezier te geven in wat zij doen.”
Jozef Groenland
“Betrokkenheid bij de mensen om mij heen vind ik belangrijk. Een goede en prettige samenwerking levert uiteindelijk de beste resultaten op.”
nieuwsbrief, inschrijven, NCOD, advies, detachering, ruimtelijke ontwikkeling, ruimtelijke ordening, ruimte, publieke sector, publiek domein, overheid, ambtenaren, gemeenteambtenaren, ambtenaar

ARTIKELEN

Kunnen we iets
voor u betekenen?

Neem contact op met:

NCOD-Dave

Dave Schut

T: 06 23 61 11 86
M: daveschut@ncod.nl
Li: linkedin.com/in/daveschut

Onze specialiteiten:

Omgevingswet – Wro – Wabo – Projectmatig werken – Visievorming – Beleidsontwikkeling – Projectmanagement – Projectondersteuning – Procesbegeleiding ruimtelijke procedures.

Functies die wij kunnen invullen:

Projectleider – Projectondersteuner – Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening – Jurist Ruimtelijke Ordening – Planoloog – Beleidsadviseur – Procesbegeleider – Interim manager – Interim Teamleider.