RUIMTELIJKE ONTWIKKELING

RUIMTELIJKE ONTWIKKELING

“Omdat er nu noodzaak is voor verandering”

NCOD - Ruimtelijke Ontwikkeling

Gemeenten dragen meer verantwoordelijkheden over en werken integraler en transparanter. Initiatiefnemers gaan nadrukkelijker een rol spelen in het proces van integrale afweging. Het proces gaat zich steeds meer buiten het gemeentehuis afspelen. Door de Omgevingswet, maar met name doordat de politiek en de samenleving daarom vragen. NCOD Ruimtelijke Ontwikkeling adviseert en ondersteunt gemeenten en particuliere ontwikkelaars binnen de fysieke leefomgeving.

Ondersteunen in de fysieke leefomgeving

Onze adviseurs hebben hart voor alle aspecten van Ruimtelijke Ontwikkeling: Ruimtelijke ordening, Milieu, Bouwen & Wonen en Economische Zaken. We ondersteunen uw organisatie in de dagelijkse uitvoering, schrijven beleid, implementeren van nieuwe wetgeving, coördineren werkzaamheden en geven leiding. U kunt onze professionals inhuren voor specifieke opdrachten, projecten en voor het tijdelijk invullen van functies.

Onze projecten

Voorbeelden van actuele projecten van NCOD Ruimtelijke Ordening zijn:

  • Implementatie van nieuwe wetgeving
  • Opstellen van visies (structuurvisie, visie duurzame ontwikkeling)
  • Startnotitie / plannen van aanpak projecten Fysieke Leefomgeving
  • Optimaliseren processen Omgevingsrecht
  • Impactanalyses Omgevingswet
  • Implementatieplannen Omgevingswet

ONZE MENSEN

We zijn trots op onze medewerkers. Hieronder stellen we er graag een aantal voor.

NCOD-Walter16

Walter Leemreize


“Een ondernemend type, altijd op zoek naar nieuwe uitdagingen. Mijn motto is: durven, doen en doorzetten.” 

NCOD-Martijn3

Martijn Loos


“Verbinden en samenwerken zijn voor mij belangrijke uitgangspunten. Daarnaast geef ik in mijn rol als senior adviseur graag gevraagd en ongevraagd advies om op die manier collega’s in staat te stellen het werk goed te kunnen doen.” 

NCOD, Anton de Hoogh, ruimtelijke ontwikkeling

Anton de Hoogh


“De leefomgeving is van ons allemaal, daar bouw ik graag aan mee.”

NCOD, Jozef Groenland, Ruimtelijke Ontwikkeling

Jozef Groenland


“Betrokkenheid bij de mensen om mij heen vind ik belangrijk. Een goede en prettige samenwerking levert uiteindelijk de beste resultaten op.”  

nieuwsbrief, inschrijven, NCOD, advies, detachering, ruimtelijke ontwikkeling, ruimtelijke ordening, ruimte, publieke sector, publiek domein, overheid, ambtenaren, gemeenteambtenaren, ambtenaar

ARTIKELEN

Kunnen we iets
voor u betekenen?

Neem contact op met:

NCOD-Dave

Dave Schut

T: 06 23 61 11 86
M: daveschut@ncod.nl
Li: linkedin.com/in/daveschut

Onze specialiteiten:

Projectleider Fysieke Leefomgeving – Teamcoördinator/afdelingsmanager – Beleidsmedewerker RO – Jurist Ruimtelijke Ordening – Planologische medewerker – Projectleider RO

Functies die wij kunnen invullen:

Omgevingswet – Projectmatig werken – WRO

BEKIJK ONZE OPLEIDINGEN: