sociaal domein, Interwerk, NCOD, Jeugdwet, Participatiewet, Wmo

SOCIAAL DOMEIN

SOCIAAL DOMEIN

“Mens centraal, kwaliteit voorop”

Het sociaal domein is voortdurend in ontwikkeling. Gemeenten krijgen steeds meer verantwoordelijkheid en de kwaliteit van dienstverlening moet gewaarborgd worden. De vele veranderingen vragen om kennis, maar ook nieuwe vaardigheden van organisaties, teams en individuele medewerkers. Samenwerken, ondernemerschap en kwaliteit zijn essentieel.

Een stabiele factor

Onze adviseurs zetten zich dagelijks in voor een betere dienstverlening in het sociaal domein. In tijden van veranderingen willen we een stabiele factor zijn voor uw organisatie. NCOD Sociaal Domein biedt al jaren ondersteuning op alle lagen van organisaties en bij allerhande werkzaamheden. Van consulenten tot beleidsadvisering, projectleiderschap en programma- of interim-management. Onze professionals verbinden zich tijdelijk aan uw organisatie, zij schrijven adviezen en werken samen met uw medewerkers aan de implementatie van passende oplossingen. Daarnaast bieden we ook opleidingen, trainingen of individuele coaching.

Kennis van zaken

Onze adviseurs zijn pro-actief en hebben actuele kennis en oplossingen in huis waarmee we het verschil kunnen maken. NCOD Sociaal Domein heeft de actuele kennis in huis over de Wmo-, Jeugdhulp of Participatiewet. Daarnaast zijn wij thuis in actuele thema’s zoals o.a. beschermd wonen, inburgering 2020, grip op jeugd, toegang sociaal domein en organisatie ontwikkeling.

ONZE MENSEN

We zijn trots op onze medewerkers. Hieronder stellen we er graag een aantal voor.

Jane Ramrekha
“Een betekenisvolle bijdrage leveren aan maatschappelijke vraagstukken die een impact hebben op de samenleving.”
Jolanda van Egmond
“Het mooie van ons werk is dat we met een frisse blik naar de gemeente en het vraagstuk kijken en daarna samen verandering teweeg kunnen brengen.”
Loes de Leeuw
“Ik vind het leuk om meer voor iemand te betekenen, dan strikt wordt gevraagd.”

Onze specialiteiten:

Sociaal Domein – Sociale Zaken – Wmo – Jeugdwet – Jeugd – Participatiewet – Inclusieve arbeidsmarkt – Burgerparticipatie – Overheidsparticipatie – Inburgering 2020 – Toegang Sociaal Domein – Beleidsadvies – Wijkteams – Gebiedsteams – Werk – Inkomen – Training – Coaching – Organisatie ontwikkeling – Schuldhulpverlening – Beschermd wonen – Armoedebeleid

Functies die wij kunnen invullen:

Uitvoerend consulent – Medewerker wijkteam of gebiedsteam – Projectleider sociaal domein – Programmamanager – Beleidsadviseur – Interimmanager – Klantmanagers – Medewerkers Handhaving en Doelmatigheid – Consulent Werk en Inkomen – Jeugd – Wmo – Trainer – Coach

KUNNEN WE IETS VOOR U BETEKENEN?

Neem contact op met:

Johan van der Zee
Sociaal Domein
MailadresLinkedIn
Bianca van Jaarsveld
Sociaal Domein
MailadresLinkedIn

ARTIKELEN

Nieuwsbrief NCOD