sociaal domein, Interwerk, NCOD, Jeugdwet, Participatiewet, Wmo

SOCIAAL DOMEIN (NCOD | INTERWERK)

SOCIAAL DOMEIN (NCOD | INTERWERK)

“Mens centraal, kwaliteit voorop”

Dagelijks werken onze professionals aan een betere dienstverlening in het sociale domein. Mensen in uw eigen organisatie en werkomgeving staan daarbij voorop. Het vertrekpunt is altijd: met onze kwaliteit het verschil maken. NCOD | Interwerk biedt al jaren ondersteuning op alle lagen van organisaties en  bij allerhande werkzaamheden. Van uitvoerende Wmo-, Jeugdhulp of Participatiewetconsulenten tot beleidadvisering, projectleiderschap en programma- of interimmanagement. NCOD | Interwerk is daardoor een allround dienstverlener voor het sociaal domein / sociale zaken.

Onze HBO/universitair opgeleide professionals hebben ruime werkervaring en maken graag het verschil voor u. Zij beschikken over innovatieve vakinhoudelijke kennis, goede sociale vaardigheden. Onze professionals verbinden zich tijdelijk aan uw organisatie, werken samen en dragen andere inzichten aan gericht op passende oplossingen.

Coaching, training en opleiden

Het sociaal domein is inhoudelijk enorm in ontwikkeling. De veranderingen vragen kennis, maar ook nieuwe vaardigheden van organisaties, teams en individuele medewerkers. Samenwerken, communicatie en ondernemerschap zijn essentieel.

Lees verder...

NCOD| Interwerk kan bij deze veranderingen een belangrijke partner voor u zijn. Met gerichte programma’s staan wij samen met u stil bij de ontwikkeling van uw organisatie. Naast groepsgewijs opleiden of training kan ook individuele coaching worden geboden.

Advies 

Dienstverlenende organisaties werken aan voortdurende verbetering. Communicatie is de succesfactor om organisatieveranderingen tot een succes te maken. Draagvlak creëren bij en betrokkenheid van bestuurders, management en medewerkers staat voor NCOD | Interwerk centraal in de begeleiding van uw projecten. Wij betrekken hen gedurende het gehele proces bij de uitvoering. Onze adviseurs geven niet alleen advies vanaf de zijlijn, maar nemen ook verantwoordelijkheid voor de uitvoering en het resultaat.

Onze projecten
  • Burgerparticipatie
  • Integrale toegang Sociaal Domein
  • Inclusieve arbeidsmarkt
  • Implementatie van nieuwe wet- en regelgeving 
  • Realiseren van samenwerkingsverbanden 
  • Uitbesteding van producten en diensten  
  • Beleidsadvisering Wmo, Jeugdhulp en Participatiewet

ONZE MENSEN

We zijn trots op onze medewerkers. Hieronder stellen we er graag een aantal voor.

Gerrit Tharner
“Verbinden vanuit de inhoud met de focus op het resultaat.”
Jolanda van Egmond
“Het mooie van ons werk is dat we met een frisse blik naar de gemeente en het vraagstuk kijken en daarna samen verandering teweeg kunnen brengen.”
Joris Bakker
“Het mooie aan deze job vind ik dat je gevraagd wordt een verschil te maken voor de opdrachtgever èn de burger, ongeacht welk vraagstuk het betreft.”
Loes de Leeuw
“Ik vind het leuk om meer voor iemand te betekenen, dan strikt wordt gevraagd.”
nieuwsbrief, inschrijven, NCOD, advies, detachering, Sociaal Domein, Sociale zaken, inclusieve arbeidsmarkt, toegang, burgerparticipatie, gemeente, publieke sector, publiek domein, overheidambtenaren, ambtenaar

ARTIKELEN

KUNNEN WE IETS VOOR U BETEKENEN?

Neem contact op met:

Pim de Glas
Sociaal Domein
MailadresLinkedIn
Johan van der Zee
Sociaal Domein
MailadresLinkedIn
Jeremy van den Bergh
Sociaal Domein
MailadresLinkedIn
Bianca van Jaarsveld
Sociaal Domein
MailadresLinkedIn

Onze specialiteiten:

Sociaal Domein – Sociale Zaken – Wmo – Jeugdwet – Jeugd – Participatiewet – Inclusieve arbeidsmarkt – Burgerparticipatie – Overheidsparticipatie – Inburgering 2020 – Toegang Sociaal Domein – Beleidsadvies – Wijkteams – Gebiedsteams – Werk – Inkomen – Training – Coaching

Functies die wij kunnen invullen:

Uitvoerend consulent – Medewerker wijkteam of gebiedsteam – Projectleider sociaal domein – Programmamanager – Beleidsadviseur – Interim manager – Interimmanager – Klantmanagers – Medewerkers Handhaving en Doelmatigheid – Consulent Werk en Inkomen – Consulent Jeugd –  Consulenten Wmo – Trainer