sociaal domein, Interwerk, NCOD, Jeugdwet, Participatiewet, Wmo

SOCIAAL DOMEIN

SOCIAAL DOMEIN

“Mensen centraal, kwaliteit voorop”

Het sociaal domein is voortdurend in ontwikkeling. Publieke organisaties krijgen steeds meer verantwoordelijkheid en de kwaliteit van dienstverlening moet gewaarborgd worden. De vele veranderingen vragen om kennis, maar ook nieuwe vaardigheden van organisaties, teams en individuele medewerkers. Samenwerken met oog voor mens en kwaliteit staat daarbij voor NCOD voorop.

Een stabiele factor

Onze adviseurs zetten zich dagelijks in voor een betere dienstverlening. In tijden van veranderingen wil NCOD een stabiele factor zijn voor uw organisatie. NCOD Sociaal Domein biedt al jaren ondersteuning op alle lagen van organisaties en bij allerhande vraagstukken. Van consulenten tot beleidsadvisering, projectleiderschap en programma- of interim-management. Onze adviseurs verbinden zich tijdelijk aan uw organisatie en werken samen met uw medewerkers aan de implementatie van passende oplossingen. Daarnaast bieden we ook opleidingen, trainingen of individuele coaching.

Kennis van zaken

Onze adviseurs zijn proactief en hebben actuele kennis en oplossingen in huis waarmee we het verschil kunnen maken. NCOD Sociaal Domein heeft de actuele kennis in huis over de Wmo-, Jeugdhulp of Participatiewet. Daarnaast zijn wij thuis in allerlei aanpalende thema’s zoals o.a. beschermd wonen, zorg en veiligheid, maatschappelijke voorveld, toegang sociaal domein etc.

ONZE MENSEN

We zijn trots op onze adviseurs Hieronder stellen we er graag een aantal voor.

Jane Ramrekha
“Een betekenisvolle bijdrage leveren aan maatschappelijke vraagstukken die een impact hebben op de samenleving.”
Loes de Leeuw
“Ik vind het leuk om meer voor iemand te betekenen, dan strikt wordt gevraagd.”

Onze specialiteiten:

Sociaal Domein – Sociale Zaken – Wmo – Jeugdwet – Jeugd – Participatiewet – Inclusieve arbeidsmarkt – Burgerparticipatie – Overheidsparticipatie – Inburgering – Toegang Sociaal Domein – Beleidsadvies – Wijkteams – Gebiedsteams – Werk – Inkomen – Training – Coaching – Organisatie ontwikkeling – Schuldhulpverlening – Beschermd wonen – Armoedebeleid – Inclusie – Zorg en Veiligheid – Duurzaamheid

Functies die wij kunnen invullen:

Beleidsadviseur – Programmamanager – Interimmanager – Klantmanagers – Medewerkers Handhaving en Doelmatigheid – Consulent Werk en Inkomen – Uitvoerend consulent – Medewerker wijkteam of gebiedsteam – Projectleider sociaal domein – Jeugd – Wmo – Trainer – Coach

KUNNEN WE IETS VOOR U BETEKENEN?

Neem contact op met:

Johan van der Zee
Sociaal Domein
MailadresLinkedIn
Bianca van Jaarsveld
Sociaal Domein
MailadresLinkedIn

ARTIKELEN

Nieuwsbrief NCOD